Adviezen voor werken tijdens een hittegolf

23 juli 2019

Voor het tweede jaar op rij hebben we te maken met hoge temperaturen. Werken in deze hitte kan leiden tot verminderde prestaties en gezondheidsklachten. Ons lichaam - en dan met name ons hart - krijgt het bij een hittegolf flink te verduren. Het is voor het lichaam lastiger om warmte kwijt te raken. Het is noodzakelijk om een goede balans tussen belastbaarheid en belasting met de daarbij horende omstandigheden te behouden.

Opwarming vermijden

Het lichaam voert de warmte op twee manieren af: door meer te zweten en een sterkere doorbloeding van de huid. Geef daarom adviezen die ervoor zorgen dat degenen die werken in de hitte en de zon beschermd worden tegen opwarming en voorkomen dat zij zich inspannen op de warmste uren van de (werk)dag.

Risicogroepen

De mensen die het meest risico lopen op nadelige gevolgen van warmte zijn werkenden die buiten (moeten) werken, oudere werkenden, mensen met een chronische aandoening en zwangeren. Een verhoogd risico is er met name voor mensen die te kampen hebben met hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen, overgewicht en voor personen met een slechte conditie. Het kan zijn dat zij minder goed in staat zijn de dagelijkse (arbeids)belasting te verdragen tijdens hogere temperaturen. Bijna de helft van de Nederlanders (44%) geeft aan slaapproblemen te ervaren bij te veel warmte. Slapeloze nachten en overmatig zweten hebben gevolgen voor de draagkracht (en het humeur) de volgende (werk)dag.

Smog

Nu er bij deze tropische temperaturen en volop zonlicht ook nog eens weinig wind is, bestaat een grote kans op de vorming van smog. Juist degenen die tot een risicogroep behoren lopen daardoor nog meer kans op het ontwikkelen van klachten. Denk daarbij aan last krijgen van hoesten en kortademigheid, verergering van (bestaande) astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen.

Adviezen bij werken in de hitte en de zon

  • Vermijd blootstelling aan de felle zon.
  • Wanneer toch buiten gewerkt moet worden: zorg voor bescherming tegen de zon. Goed insmeren en draag een petje of hoedje.
  • Drink veel water: minimaal een glas per uur.
  • Vermijd dranken die suiker bevatten en cafeïne-houdende energy drinks. Die onttrekken juist vocht aan het lichaam, waardoor het vochtverlies verder toeneemt.
  • Zorg voor meerdere rustpauzes. Herstelbehoefte is hierbij leidend. In Zuid-Europa en Zuid-Amerika houden ze niet voor niets een siësta.
  • Vermijd grote temperatuurwisselingen. Denk bijvoorbeeld aan de overgang van een koele werkruimte (airco) naar de warme buitenwereld.
  • Pas het tempo en zwaarte van het werk aan tijdens de warmste uren van de dag.
  • Draag luchtige werkkleding. Strakke kledingstukken of synthetische stoffen veroorzaken toename in zweetproductie.
  • Check regelmatig de hittewijzer (TNO).

U kunt deze adviezen downloaden om mee te geven

Lees meer

Protocol werken bij warm weer (Arbeidsveiligheid.net)
Informatie over luchtkwaliteit (luchtmeetnet.nl)