FAQ: NVAB-richtlijnen (voor werknemers)

Over deze FAQ

Onze FAQ beantwoordt veelgestelde vragen die ons via onze leden bereiken. Als beroepsvereniging van bedrijfsartsen biedt de NVAB werknemers geen helpdesk per mail of telefoon. Om dezelfde reden kunnen we niet ingaan op specifieke casuïstiek. Waar mogelijk vertellen we u wel graag waar u meer informatie kunt vinden.

1. Mijn bedrijfsarts wil afwijken van de NVAB-richtlijnen. Mag dat?

Ja, dat mag. Op voorwaarde dat de bedrijfsarts dit niet zomaar doet, maar weloverwogen en met goede onderbouwing.

NVAB-richtlijnen hebben tot doel om de kwaliteit van de zorg voor werknemers te waarborgen. Een belangrijk onderdeel van die kwaliteit is dat de ene bedrijfsarts niet iets heel anders doet dan de andere. De richtlijnen helpen dit te voorkomen door bedrijfsartsen een betrouwbaar houvast te bieden. Ze zijn daarom altijd gebaseerd op wetenschappelijk bewijs ('evidence based'), niet op willekeurige ervaring en meningen.

Dit wil niet zeggen dat een bedrijfsarts ook altijd volgens de NVAB-richtlijnen moet werken. Geen enkele situatie is exact gelijk en bedrijfsgeneeskunde is maatwerk. Bedrijfsartsen kunnen afwijken van de richtlijnen wanneer de situatie hier aanleiding toe geeft. Ze zijn hier dan zelfs toe verplicht. Dit moet wel altijd onderbouwd gebeuren.