Recent afgestudeerd als bedrijfsarts? Wanneer begin je met de visitatie?

De eerste visitatie na je afstuderen als bedrijfsarts

Als bedrijfsarts kijk je iedere 5 jaar tijdens een visitatie naar je professioneel functioneren. Dit is vastgelegd in het Kaderbesluit (*zie de toelichting onderaan de pagina).
Je kijkt daarbij terug (hoe heb ik mezelf ontwikkeld als professional in de afgelopen 4-5 jaar) én vooruit (waar wil ik mezelf verder in ontwikkelen in de komende jaren).

Als je bent geregistreerd als bedrijfsarts (na het voltooien van je opleiding) zul je ca. 5 jaar na je registratie ook je eerste visitatie doen. Hoe ziet die eruit?

  • Je meldt je minimaal 18 maanden voor je herregistratiedatum aan bij de NVAB, samen met 3 of 4 collega’s (via dit aanmeldformulier).
  • Je ontvangt na aanmelding een account in Scorion, het digitale ondersteuningssysteem voor de visitatie. In Scorion staan een aantal vragenlijsten, die je invult en bespreekt met je visitatiegroep.  
  • Op basis van die vragenlijsten maak je een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), waarin je een viertal ontwikkeltrajecten voor de 4-5 jaar daarna formuleert. Je kijkt dus in ieder geval vooruit.

 

Kun je ook terugkijken op de periode voorafgaand aan je eerste visitatie?
Dat hangt af van je afstudeermoment.

  • Ben je afgestudeerd na medio 2022, dan heb je tijdens het 4de jaar van je opleiding onderwijs gehad over visitatie en heb je al een keer een POP opgesteld met één of meerdere ontwikkeldoelen. Je kunt dan je voortgang op je ontwikkeldoelen bijhouden door de Jaarlijkse Evaluatie POP in Scorion in te vullen. De visitatoren zullen deze vragenlijst dan met je bespreken tijdens de eerste visitatie.
    Is dit op jou van toepassing, meld je dan na je afstuderen aan via de mail (visitatie@nvab-online.nl)
  • Ben je afgestudeerd vóór medio 2022, dan heb je nog geen onderwijs over visitatie gehad tijdens je opleiding en ook geen ontwikkeldoelen opgesteld. Je hebt dan vanzelfsprekend ook niet jaarlijks je voortgang op die doelen bijgehouden. De visitatoren gaan dan alleen met je in op het POP, dat je hebt gemaakt voor de volgende periode.
    In dit geval meld je je 18 maanden voor de herregistratiedatum met een groep aan via het aanmeldformulier.

 

Zie ook: Handleiding visitatie (pdf)

 

* Kaderbesluit en visitatie
Patiënten en cliënten vertrouwen erop dat elke geneeskundig specialist deskundig is in het eigen vakgebied, zodat zij kwalitatief goede zorg ontvangen. Om dat te waarborgen schrijft het Kaderbesluit van het College Geneeskundig Specialismen (CGS) van de KNMG voor dat elke geneeskundig specialist verplicht is zich elke 5 jaar te herregistreren. Een van de eisen voor herregistratie is ‘individuele evaluatie van het professioneel functioneren’. Met het succesvol doorlopen van het visitatietraject voldoe je aan deze eis.