Individueel aanmelden visitatie

Je kunt je individueel aanmelden voor visitatie. Doe dat minimaal 24 maanden vóór je eerstvolgende herregistratie. In die periode proberen wij je in een groep in te delen met andere bedrijfsartsen die zich individueel hebben aangemeld.

Wanneer je samen met 1 of 2 andere collega's wilt deelnemen aan visitatie maar geen volledige groep kunt vormen, meld je dan individueel aan en vermeld bij de opmerkingen om welke collega's het gaat. Je kunt dan in ieder geval met deze collega's verder, aangevuld met bedrijfsartsen die zich individueel hebben aangemeld.

NB. De verantwoordelijkheid voor tijdige visitatie blijft bij de gevisiteerde, dus niet bij het Kwaliteitsbureau NVAB.

Je kunt ook een oproep plaatsen op onze site (alleen toegankelijk voor NVAB-leden).

NB. Per 1 januari 2019 is er een verschillend tarief voor leden en niet-leden van de NVAB.