Individueel aanmelden visitatie

U kunt zich individueel aanmelden voor visitatie. Een individuele aanmelding moet minimaal 24 maanden vóór de eerstvolgende herregistratie worden ingediend. In die periode proberen wij u in een groep in te delen met andere individueel aangemelde bedrijfsartsen.

Wanneer u samen met 1 of 2 andere collega's wilt deelnemen aan visitatie, maar geen volledige groep kunt vormen, meldt u zich dan individueel aan en vermeld bij de opmerkingen om welke collega's het gaat. In principe kunt u dan met deze collega's verder en zoeken we er andere bedrijfsartsen bij die zich individueel of als duo of trio hebben aangemeld.

NB. De verantwoordelijkheid voor tijdige visitatie blijft bij de gevisiteerde, dus niet bij het Kwaliteitsbureau NVAB.

U kunt ook een oproep plaatsen op onze site (alleen toegankelijk voor NVAB-leden).

NB. Per 1 januari 2019 is er een verschillend tarief voor leden en niet-leden van de NVAB.