WBO (Wet op het bevolkingsonderzoek)

Is het toegestaan om in in het PMO van werkenden PSA-bepaling (risico-indicator prostaatkanker) mee te nemen?

Nee, dit is zeker niet zomaar mogelijk.

De WBO (Wet bevolkingsonderzoek) is van belang voor beantwoording van deze vraag. Concreet betekent dit dat een werkgever een vergunning van de minister van VWS dient te hebben verkregen indien er sprake is van:

Abonneren op WBO (Wet op het bevolkingsonderzoek)