Wabvpz (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg)

Hoe zorg ik voor elektronische inzage en afschrift? (Wabvpz)

Op 1 juli 2020 zijn artikel 15d en artikel 15e van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking getreden. Deze artikelen hebben betrekking op elektronische inzage, elektronisch afschrift (15d) en logging (15e). Elke persoon heeft recht op elektronische inzage en een elektronisch afschrift van de gegevens uit zijn patiëntendossier. Deze gegevens moeten kosteloos worden verstrekt.

Abonneren op Wabvpz (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg)