Is er een modelovereenkomst waarmee een zelfstandige bedrijfsarts kan aantonen dat zijn (basis)contract geen dienstbetrekking is?

20 juli 2023

Op de website van de Belastingdienst staat een 'Algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag'Je kunt deze als modelovereenkomst gebruiken in situaties waarin sprake is van directe inhuur én werkgeversgezag ontbreekt.

Overigens kan de belastingdienst op basis van feiten wel anders oordelen: de NVAB kan dus geen garantie geven!

Lees meer

« Terug naar index