Meldplicht

Hebben bedrijfsartsen en arbodiensten een meldplicht in het kader van de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)?

Bron: website KoM (bericht Wet toetreding zorgaanbieders per 2022)

De Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Ze vervangt de Wtzi (Wet toetreding zorginstellingen).

Abonneren op Meldplicht