Deskundigenoordeel (UWV)

Mag het UWV een DO weigeren en werknemer in plaats daarvan wijzen op een second opinion?

Door drukte bij het UWV lopen deskundigenoordelen grote vertraging op. De NVAB krijgt signalen vanuit de praktijk dat UWV in sommige gevallen het deskundigenoordeel ontmoedigt en aangeeft dat werknemer een second opinion moet aanvragen. Dat mag niet. Het uitvoeren van een deskundigenoordeel is een plicht van het UWV (op basis van Artikel 32 Wet SUWI).

Abonneren op Deskundigenoordeel (UWV)