Beroepsziekte

Mag bedrijfsarts aan werkgever melden dat een werknemer een beroepsziekte heeft?

Bedrijfsarts moet (het vermoeden van) een beroepsziekte anoniem melden bij het NCvB op basis van de Arbeidsomstandighedenwet art.9 lid 3. Er staat niet in de wet dat (het vermoeden van) een beroepsziekte bij werkgever gemeld moet worden. Die informatie mag daarom niet zonder toestemming naar werkgever. Deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim.

Wat is de definitie van een beroepsziekte?

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.
Meer over beroepsziekten vindt u via deze link naar de website van het NCvB.

Lees meer

Abonneren op Beroepsziekte