NVAB zoekt nieuwe visitatoren bedrijfsgeneeskunde

Als bedrijfsarts werk je continu aan de ontwikkeling van je dienstverlening en professioneel functioneren. Sinds 2008 ondersteunt de NVAB daarbij met het visitatietraject. Visitatoren vervullen daarin – als beroepsgenoten – een vitale rol.

Visitatoren vertellen:

Jaap Dogger: “Wij artsen doen ons uiterste best om ons dagelijkse werk zo goed mogelijk te doen. Wat we nog wel eens overslaan is achterover zitten. Even stilstaan bij vragen als: ‘Waarom doe ik het eigenlijk zoals ik het doe? Als visitator probeer ik collega-bedrijfsartsen te empoweren om te reflecteren op hun eigen ontwikkeling”.

Patrick Schoemaker: “Visitaties doe je in duo’s. Elke keer met een andere visitator, dus je leert er in de loop der tijd aardig wat kennen. Samen terugblikken op wat je leest en hoort, daar leer je veel van; er zijn talloze manieren om ergens tegenaan te kijken. Visiteren werkt blikverruimend.” 

Wil je ook collega’s, coachen en stimuleren bij het ontdekken en ontwikkelen van hun sterke en minder sterke punten? En je actief inzetten voor kwaliteitsontwikkeling?

Meld je dan aan als visitator! Scroll naar beneden voor alle info en contactgegevens.
 

Wat ga je doen?

Als visitator help je een groep collega’s met het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan, waarmee ze de komende 5 jaar aan de slag kunnen. Je doet dat door feedback te geven tijdens de formele visitatie. Samen met steeds een andere visitator voer je minimaal 3 visitaties per jaar uit.

Hoeveel tijd vraagt het je?

De visitatie van een groep neemt ongeveer 12 uur in beslag voor de voorbereiding en uitvoering van de visitatie zelf. Een keer per jaar heb je een uitwisselingsbijeenkomst met je collega-visitatoren. De ervaring leert dat alles bij elkaar ongeveer 40 uur per jaar vraagt.

Wat krijg je ervoor?

 • Je helpt je beroepsgenoten met hun professionele ontwikkeling en leert zelf veel door ‘in de keuken’ van collega’s mee te kijken.
 • Je ontvangt een vergoeding voor de voorbereiding en uitvoering van de visitatie.
 • Je krijgt een (kosteloze) korte training (van 3 dagdelen) om je voor te bereiden op je rol; hier krijg je ook nog eens 9 accreditatiepunten voor.

Aan welke eisen moet je voldoen?

 1. Minimaal vijf jaar in het bezit van geldige registratie als bedrijfsarts op het moment dat men visitator wordt;
 2. Minimaal 16 uur per week werkzaam in de praktijk (op het moment van benoeming) als bedrijfsarts in de individuele patiënten­zorg en daarmee samenhangende advisering aan bedrijven;
 3. Zelf de visitatie één of meerdere keren succesvol hebben afgesloten;
 4. Aantoonbare affiniteit en (enige) bekendheid met kwaliteitssystemen;
 5. In het bezit van de voor het uitvoeren van visitaties vereiste communicatieve vaardigheden;
 6. Op hoofdlijnen kennis van en loyaliteit met producten en opvattingen van de NVAB;
 7. Een behoorlijke (praktijk)kennis van beleid, richtlijnen en beroepscodes van de NVAB en aan­ver­wante beroepsgroepen;
 8. Voldoende vaardigheid in het gebruik van het elektronisch ondersteuningssysteem Scorion;
 9. Bereidheid zich te conformeren aan het visitatiereglement;
 10. Deelname met goed gevolg aan de tweedaagse visitatietraining;
 11. Jaarlijks ongeveer 40 uur beschikbaar voor het uitvoeren van minimaal drie visitaties en deelname aan een uitwisselingsbijeenkomst.

Visitatietraining

Nieuwe visitatoren krijgen ter voorbereiding een training van 1,5 dag (9 accreditatiepunten). 

Wil je meer weten?

Voor vragen kun je ons altijd bellen (via 030 - 2040630, vraag naar Jacqueline Gerritsen).

Voldoe je aan de eisen en wil je je gelijk aanmelden? Stuur ons dan een korte brief met motivatie en uitleg waarom jij een geschikte visitator bent. Voeg ook je CV toe met relevante ervaring en competenties.

Selectie van kandidaten vindt plaats op grond van:

 • een evenredige regionale spreiding (woon/werkplaats);
 • een evenredige vertegenwoordiging vanuit de diverse werksettings;
 • een evenredige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke bedrijfsartsen.

Stuur je mail naar: visitatie@nvab-online.nl o.v.v. ‘sollicitatie visitator’.