Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO)

Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO)

Een BACO is een bedrijfsarts die gespecialiseerd is in de begeleiding van werkenden met kanker. Bij vragen en/of problemen op het gebied van behoud van werk, (arbeids)revalidatie en werkhervatting adviseert de BACO mensen met kanker en diens behandelaren (medisch specialist, eigen bedrijfsarts en huisarts). Vroeg in het behandeltraject brengt de BACO expertise vanuit de eerste naar de tweede lijn zodat herstel van mogelijkheden om werk te verrichten tijdig aandacht krijgt en onderdeel wordt van het behandeldoel.

Meer informatie en een actueel overzicht van de gespecialiseerde bedrijfsartsen vindt u via deze link naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Arbeidsgeneeskunde (NVKA).

Jaarverslag 2019