Curriculum Vitae Carel Hulshof

Prof.dr. Carel T.J. Hulshof (1953) is bedrijfsarts. Tot 1 juli 2020 was hij bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en Hoofd Polikliniek Mens en Arbeid bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Amsterdam UMC (locatie AMC). Hij zette zich in voor versterking van de wetenschappelijke basis van de beroepsuitoefening van bedrijfsartsen en verkleining van de kloof tussen wetenschap en de praktijk. Ook was hij coördinator richtlijnontwikkeling bij de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Carel Hulshof, fotografie: Jeroen Oerlemans 

Functies

2018   Waarnemend afdelingshoofd Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC
2017    Hoofd Polikliniek Mens en Arbeid
2011-2020   Bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfs­geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum
2005    Universitair hoofddocent Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid
2004   Coördinator richtlijnontwikkeling bij Kwaliteitsbureau NVAB
1999   Projectleider bij de Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg (SKB), protocol,- en richtlijnontwikkeling
1998   Promotie aan de Universiteit van Amsterdam op proefschrift ‘Prevention and control of adverse effects of whole-body vibration, an evaluation study in occupational health services’
1992   Universitair docent Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC
1992   Registratie als epidemioloog
1984   Bedrijfsarts (parttime) Arbodienst Amsterdam (later ArboUnie)
1983   Wetenschappelijk onderzoeker Coronel Laboratorium, Universiteit van Amsterdam
1982   Registratie als bedrijfsarts
1979   Bedrijfsarts in opleiding bij Bedrijfsgezondheidsdienst regio Nijmegen
1978   Artsexamen Katholieke Universiteit Nijmegen

Overig

Hulshof bekleedt tal van nationale en internationale bestuurs- en adviesfuncties:

  • Associate Editor Scandinavian Journal of Work Environment & Health
  • Bestuurslid Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde
  • Lid van het Guidelines International Network (GIN),
  • Lid Commissie Werk Gezondheid
  • 2014-2017 Voorzitter Commissie Nachtwerk van de Gezondheidsraad
  • 2006-2012 Voorzitter van het Scientific Committee on ‘Health Services Research and Evaluation in Occupational Health’ van de International Commission on Occupational Health (ICOH)
  • 2010-2018 lid van de Editorial Board van de Cochrane Occupational Safety and Health Review Group
  • 2007-2013 lid van de ‘Steering Group of the Health and Work Development Unit of the Royal College of Physicians and the Faculty of Occupational Medicine in de UK.
  • Hij ontving in 1999 de NVAB-Burgerpenning voor de beste wetenschappelijke publicatie op het terrein van de bedrijfsgezondheidszorg 1997-1998.
 
 

Blijven Zagen. Oratie Carel Hulshof 11-10-2012

Publicaties van Carel Hulshof