Project Rookvrije Organisatie

Lees de cijfers en huiver

Nog steeds één op de vier volwassenen rookt. Het aantal zwangeren dat rookt is gemiddeld 9%, bij vrouwen met een lage sociaal economische status is dat zelfs 22%. Ruim één op de vijf! En van de 16- tot 18-jarigen rookt nu een derde. Dit laatste betekent dat er nog iedere dag 75 jongeren starten met roken. Jaarlijks sterven er meer dan 20.000 Nederlanders door roken of meeroken.

De NVAB ziet in het werken aan een rookvrije generatie een belangrijke rol voor de bedrijfsarts weggelegd. Daarom ondertekende de voorzitter vorig jaar ondertekende het Nationaal Preventieakkoord. Nu start het project ‘Rookvrije Organisatie’.

Wat gaat de NVAB nu precies doen?

Met het project Rookvrije Organisatie krijg je de benodigde middelen, tips en tools om deze aandacht voor niet-roken in de praktijk vorm te kunnen geven. Voor resultaten waar je wat aan hebt, is informatie uit het veld onmisbaar: hoe maak je roken nu bespreekbaar, wat werkt wel en wat werkt niet? Wat heb je als bedrijfsarts nodig om hier meer aandacht aan te kunnen besteden en de werkgever te adviseren bij ontwikkeling tot rookvrije organisatie. Daarom starten we met een enquete, aangevuld met gesprekken met bedrijfsartsen die daarvoor open staan. Op basis van die informatie gaan we verder aan de slag. Het project heeft drie producten:

  1. Een praktische toolkit
  2. Waardevolle deskundigheidsbevordering
  3. Motiverende landelijke campagne

De precieze invulling wordt bepaald door jullie, met de resultaten van de enquête onder bedrijfsartsen en aanvullende interviews. Achter de schermen werken we ook aan een deskundige klankbordgroep die mee denkt over de producten en feedback geeft op de uitvoering. Zo willen we zorgen dat je met het project relevante en bruikbare producten krijgt die je kunt gebruiken in jouw dagelijkse praktijk.

Lees meer over het project Rookvrije Organisatie