Covid-19 en de consequenties voor het werk van de bedrijfsarts - BG-dag 2020

Prof.dr.ir. Lex Burdorf - BG-dag 2020

Prof. dr. ir. Lex Burdorf presenteerde resultaten over onderzoek naar COVID-19 en de relatie met werk. Zijn conclusie: “De COVID-19 pandemie verandert werk blijvend. Daardoor wordt het voor bedrijfsartsen voortaan nog belangrijker om te kijken naar de sociale context waarin dat werk plaatsvindt.” Uit onderzoek naar COVID-19 in beroepsgroepen blijkt dat beroepen met frequente contacten met derden (horeca, detailhandel) en beroepen met beperkte fysieke afstand tot elkaar en derden (zorg, slachterijen) het grootste risico opleveren. In andere beroepen, veelal met hoogopgeleiden, kan door thuiswerk het risico op besmetting sterk worden verkleind. De gevolgen voor de gezondheid, en met name mentale gezondheid, varieert ook heel sterk tussen beroepen. Op dit moment krijgen burnout, depressie en slapeloosheid onder zorgpersoneel veel aandacht.

Paradigma verschuift

De grote verschuiving naar thuiswerk heeft negatieve, maar ook positieve gevolgen voor de gezondheid. Het paradigma van belasting-belastbaarheid voldoet niet meer bij preventie en sociaal-medische begeleiding door de sterkere vermenging van werk en privé. Er moet ook gekeken worden naar de link tussen werk en sociaal-economische status, wonen en reizen (van en naar het werk). Oftewel: het belang voor alle elementen van het ICF-model, dat prof.dr. Frederieke Schaafsma eerder op deze dag besprak. Ook zijn registratiedata welkom voor onderzoek naar Covid-19 en werk, want deze ontbreken in Nederland nog grotendeels.

Desgevraagd in de chat, voorspelt Burdorf dat de situatie rondom corona zonder vaccinatie nog zeker een jaar aanhoudt. “De enige exitstrategie is vaccinatie of Nederland heel stringent inrichten op het voorkomen van overdracht. Dus het duurt nog wel even, ik kan de boodschap niet makkelijker maken.” Des te belangrijker om als bedrijfsartsen in werk en praktijk mee te bewegen vanuit de eigen medische deskundigheid om ook nu goed voor de mensen te zorgen.

Download de presentatie (pdf)

Zie ook

BG-dag 2020