Bestuurslid NVAB

Ook de koers van de vereniging uitstippelen? Je hard maken voor de bedrijfsgeneeskundige zorg? Meld je dan aan als bestuurslid NVAB!

Op dit moment heeft de vereniging zeven gekozen bestuursleden. Benoeming gebeurt altijd voor een bepaalde tijd. Daardoor komt er met enige regelmaat nieuwe ruimte voor jou om je kandidaat te stellen. Wat levert dat jou op? Denk aan meer inspraak bij de koers van de vereniging en hoe we die uitvoeren, je ontwikkelt een macrovisie op het vak en hebt structureel vak- en verenigingsinhoudelijk overleg met je collegabestuursleden. Vraag gerust eens aan een van hen hoe zij invulling geven aan hun rol in het bestuur en wat zij daarvan vinden! Bekijk het overzicht op de derde pagina en mail nvab@nvab-online.nl wie je graag wil spreken. Of bekijk de video van Gertjan Beens over hoe hij zijn periode als voorzitter heeft ervaren op www.nvab-online.nl/investeerinpreventie.

Hieronder lees je vast meer over wat het werk als bestuurslid formeel inhoudt en wat je daarvoor nodig hebt. Belangrijk is te vermelden dat het wel een vrijwillige functie is, maar je lidmaatschap en deelname aan de BG-dagen zijn gratis. En het levert meer op, denk aan professionele ontwikkeling doordat je nog meer en op een ander niveau met je vak bezig bent. Je doet bestuurservaring op en draagt concreet bij aan de positionering van de bedrijfsgeneeskunde.

Niemand mag ziek worden door werk

En niemand die nog kan en wil werken, mag door ziekte aan de kant komen te staan. Want iedereen heeft recht op gezond en veilig werk. Dat is waar de NVAB de komende jaren voor gaat. Het NVAB-bestuur geeft richting aan hoe we met de vereniging bijdragen aan die missie. Alle bestuursleden hebben daarbij een eigen portefeuille. Zij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beleid van de wetenschappelijke beroepsvereniging en het ontwikkelen van relevante inhoud voor de dagelijkse praktijk van de leden.

Functieprofiel

1. Algemene taken NVAB-bestuurder:

 • Draagt mede zorg voor profilering en positionering van de beroepsgroep en voor de ontwikkeling, actualisering en vaststelling van het verenigingsbeleid
 • Draagt mede zorg voor het goed functioneren van de vereniging en de verenigingsorganen
 • Draagt mede zorg voor de uitvoering van bestuursbesluiten en is verantwoordelijk voor activiteiten rondom de eigen portefeuille(s)

2. Het bestuurslid dat wij zoeken:

 • Is AIOS bedrijfsgeneeskunde of geregistreerd bedrijfsarts
 • Is trots op ons vak en kan de vastgestelde “visie, missie en strategie 2016 - 2021” van de NVAB met enthousiasme onderschrijven en uitdragen (zie nvab-online.nl/organisatie-missie-visie)
 • Heeft affiniteit met bestuurlijke taken

3. Taakbelasting

 • Als bestuurslid wordt je verwacht op de algemene bestuursvergaderingen (ongeveer 10 keer per jaar, meestal op donderdagmiddag), de BG-dagen en de Algemene Ledenvergaderingen (2 keer per jaar). Twee keer per jaar is er een tweedaagse retraite om naast een ontspannen activiteit met elkaar een actueel onderwerp verder uit te werken.
 • Daarnaast zijn er diverse uitvoerende werkzaamheden en bijeenkomsten waar bestuursleden geacht worden aanwezig te zijn, in het bijzonder ten aanzien van de eigen portefeuille.
 • De taakbelasting, inclusief allerlei mail- en telefooncontact, is bij benadering zes tot acht uur per week, waarvan zo’n vier uur tijdens reguliere kantooruren. Er wordt geen vacatie/vergoeding geboden. Wel zijn het lidmaatschap en deelname aan de BG-dagen gratis voor bestuursleden.

4. Wat biedt het bestuurslidmaatschap?

 • Een interessante positie waarin je je inzet voor je eigen beroepsgroep en de gezondheid van de werkenden in Nederland;
 • Ervaring door aan te schuiven bij politieke onderwerpen;
 • Een plek waar je op de hoogte blijft van en invloed kunt uitoefenen op strategische inhoudelijke en beleidsontwikkelingen;
 • Collegiale en stimulerende verhoudingen binnen het bestuur en met medewerkers van het Kwaliteitsbureau NVAB;
 • Vergoeding van noodzakelijke kosten, waaronder reiskosten en de eventuele extra kosten van kinderopvang.

Interesse? Laat het ons weten!

Zie jij kansen en mogelijkheden van een bestuursfunctie voor jou? Laat het ons weten! Dat kan natuurlijk ook wanneer je vragen hebt over de vacature of procedure.
Mail je naam, telefoonnummer en bereikbaarheid naar nvab@nvab-online.nl o.v.v. ‘vacature bestuurslid’. Een van de bestuursleden van de NVAB neemt dan contact met je op.

Kijk ook eens wie er nu in het bestuur zitten. Als je wilt, kun je ook een gerichte vraag aan een of meer van hen stellen via nvab@nvab-online.nl.