Sprekers 2019

Antoine A-Tjak
24 mei - sessie 28
Antonio A-Tjak begon bij Philips als ontwerper van complexe medisch diagnostische systemen. Hij optimaliseerde de interactie met apparatuur en programmatuur. Met ViZiR richt hij zich op een andere fase in het diagnostisch proces: het gesprek met de cliënt. Hierin ligt de nadruk op zelfreflectie, het articuleren van behoeften en motivatie en het vormgeven aan begeleiding op maat. ViZiR ontwikkelde een methodische benadering van praktische empowerment voor preventie en herstel.
Marjolein Bastiaanssen
24 mei - sessie 18
Marjolein Bastiaanssen startte in 1990 met de opleiding tot bedrijfsarts bij de SGBO. Zij was werkzaam in veel branches en sectoren en verder was ze actief in bestuurs- en beleidswerk, onder andere bij de KNMG en NVAB. Zij was projectleider van de herziening van de NVAB-richtlijn Psychische problemen, Op dit moment werkt ze als bedrijfsarts bij het Radboudumc en de Radboud Universiteit en is ze instituutsopleider bij de SGBO.
De Jonge Bedrijfsarts
23 mei - sessie 13a
De Jonge Bedrijfsarts, een netwerk voor en door AIOS bedrijfsgeneekunde "We shape the future!"
Pim Berkhout
24 mei - sessie 22
Voor collegae is de onderstaande mogelijk herkenbaar: Het vak als arts is een mooie reis tussen en met mensen. Hoe treed je de mens als cliënt / opdrachtgever tegemoet met een medische en juridische koffer aan steeds vernieuwende informatie? Daarom heeft de inhoud van het vak sociale geneeskunde en de sociaal-wettelijke omgeving altijd mijn interesse gehad. Opleidingen CV: 1996 Geregistreerd Bedrijfsarts (CORVU) 2003 Medical Specialist Insurance Medicin (GAV) 2004 Verzekeringsarts (NSPOH) 2016 Gerechtelijk Deskundige (Faculteit Rechten Universiteit Leiden) Na een korte klinische fase, mocht ik als bedrijfsarts, de arbodienst van de Koninklijke Marine in De Helder managen. Dit bracht de inspiratie om te gaan ondernemen en De Arbodienst op te richten. Met de artsen van De Arbodienst werd destijds een eigen bedrijfsartsen opleiding opgericht. (De Vrije Opleidingen) Sinds 2016 heb ik een praktijk als gerechtelijk deskundige en onafhankelijk second opinion bedrijfsarts.
Lea Bouwmeester
Spreker plenair
- Senior adviseur zorg innovatie/ digitale inclusie bij ECP - voorzitter redactieraad ict&health - vz Raad van Advies CAK - lid strategische adviesraad TNO - voorzitter NCVGZ 2006- 2017 Tweede Kamerlid (expertise zorg)
Evelien Brouwers
23 mei - plenair
Dr. Evelien Brouwers is als senior onderzoeker verbonden aan Tranzo (Tilburg University). Haar onderzoek richt zich op belemmerende en bevorderende factoren voor arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen, inclusief verslaving. Zij is een ervaren projectleider en was/is copromotor van verschillende grote onderzoeksprojecten op dit terrein, zoals onderzoek naar de het gebruik van de Richtlijn Psychische problemen door bedrijfsartsen, de kosten-effectiviteit van een ‘blended’ e-health interventie voor werknemers begeleid door de bedrijfsarts, en diverse onderzoeken naar communicatie over stress, psychische problemen of verslaving in de werkomgeving. De Capability Benadering is een invloedrijk gedachtengoed in haar werk. Naast haar werk als senior onderzoeker is ze vanuit Tilburg University ook coördinator/manager van twee Academische Werkplaatsen, op het gebied van Arbeid en Gezondheid (ism de NSPOH, Ascender, HumanTotalCare en Dow Benelux BV), en op het gebied van Geestelijke Gezondheid (ism GGz Eindhoven en GGz Breburg). Zij is voorzitter van de NVAB kerngroep en projectgroep die de Richtlijn Psychische Problemen momenteel herziet.
Jet Bussemaker
24 mei - plenair
Prof.dr. Jet Bussemaker (1961) is hoogleraar Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, ihb in de zorg aan het Leids Universitair Medisch Centrum en de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Haar onderwijs en onderzoek richten zich op de interactie tussen beleid en zorg, alsmede de vraag hoe we wetenschappelijke kennis beter kunnen betrekken bij het verbeteren van de zorgpraktijk en beleid, bijvoorbeeld als het gaat om gezondheidsverbetering van kwetsbare groepen in de samenleving en om de samenwerking tussen ziekenhuizen, langdurige zorg, gemeenten, mantelzorgers en zelfzorg. Zij was eerder Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2012-2017) en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007-2010). Daarvoor was ze bijna tien jaar lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Van 2011 tot 2012 was ze rector van de Hogeschool van Amsterdam en lid van het College van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, de universiteit waar ze ook studeerde (politicologie, cum laude, 1986) en promoveerde (1993). Ze is als docent en onderzoeker werkzaam geweest op de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Met een NWO beurs heeft ze enige tijd als visiting fellow bij het Center for European Studies van Harvard University gewerkt. Naast haar hoogleraarschap verricht Bussemaker een aantal bestuurlijke functies, waaronder het voorzitterschap van het coöperatiebestuur van PGGM, voorzitter van de Advisory Board van het Orange Knowledge Programme van Nuffic, lid programmacommissie NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, Commissaris bij First Dutch Innovations, commissaris bij het Concertgebouw en voorzitter van de Librisliteratuurprijs 2018.
Peter Coffeng
19 mei - plenair
Vanuit mijn werk bij het Sport Medisch Adviescentrum kreeg ik in 1987 een functie als bedrijfsarts (en leidinggevende) bij de GGD te Gouda, vervolgens heb ik van ’91 tot 2016 bij Arbo Unie gewerkt. Hierna heb ik ruim 3 jaar bij Rienks Arbodienst gewerkt en vanaf 2019 werk ik bij Richting BV, waar ik ook de praktijkopleiding coördineer. Tot 2001 was ik opleider bij TNO. Hierna werk ik als docent voor de NSPOH en als adviseur vanuit Edufit BV. In deze laatste rol ben ik betrokken geweest bij verschillende projecten, zoals: het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts, arbocuratieve samenwerking, E-learning modules voor de Inspectie SZW, richtlijn chronisch zieken, de kennisagenda, het ontwikkelen van 7 arbokennisdossiers, en Overgang en werk. Van 2010 tot 2015 was ik NVAB bestuurslid en lid van de NVAB-autorisatiecommissie richtlijnen tot 2021. Vanaf eind 2020 ben ik voorzitter van de Commissie NVAB Nascholing voor de BG dagen.
Sandra Dekker
24 mei - sessie 23
Sandra dekker, MfN-registermediator, Rechtbank mediator te Rotterdam en Instituut-assessor bij Intop. Vanuit haar mediationpraktijk heeft zij jarenlange ervaring met familiemediation (echtscheidingen, familie conflicten, omgangsregelingen) en arbeidsmediatons. Tevens is zij partner en docent bij Dé Mediatoropleiders en coacht zij professionals.
Sandra Dekker
24 mei - sessie 23
Sandra dekker, MfN-registermediator, Rechtbank mediator te Rotterdam en Instituut-assessor bij Intop. Vanuit haar mediationpraktijk heeft zij jarenlange ervaring met familiemediation (echtscheidingen, familie conflicten, omgangsregelingen) en arbeidsmediatons. Tevens is zij partner en docent bij Dé Mediatoropleiders en coacht zij professionals.
Jaap van Dijk
27 mei - sessie 10b
Na jaren als bedrijfsarts bij de spoorwegen te hebben gewerkt ben ik nu voornamelijk werkzaam als klinisch arbeidsgeneeskundige cardiologie. Als klinisch arbeidsgeneeskundige word ik dagelijks geconsulteerd over uiteenlopende vragen betreffende hartpatiënten in relatie tot werk. Daarnaast ben ik betrokken bij richtlijnontwikkeling op cardiaal gebied en ben lid van de multidisciplinaire werkgroep hartrevalidatie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.
Bart Dollekens
24 mei - sessie 25
zie linkedIn
Leo Elders
24 mei - sessie 17
Leo Elders was 16 jaar docent bedrijfsgezondheidszorg aan het ErasmusMC, Rotterdam en promoveerde op het onderwerp “beroepsgebonden aandoeningen bij steigerbouwers”. Op dit moment is hij stafarts arbeidsrevalidatie bij Rijndam Revalidatie Rotterdam en tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor klinische Arbeidsgeneeskunde. Hij is bedrijfsarts van de Erasmus Universiteit Rotterdam en meerdere Colleges in West Brabant. In het kader van onderwijs moet nog worden genoemd de activiteiten als docent bij de NSPOH zowel voor de opleiding tot bedrijfsarts als de cursus bedrijfsarts consulent oncologie. Als onderzoeker en redacteur van meerdere tijdschriften schreef hij meer dan honderd artikelen. Ook innovatie is een thema's dat hem erg aan het hart liggen. Zo ontwikkelde hij recent een nieuwe schouderbeschermer voor militairen. Ook ligt er een groot interesse in de ontwikkeling van nieuwe multidisciplinaire richtlijnen. Immers door multidisciplinaire zorg wordt het beste resultaat behaald. Dat sluit goed aan bij het onderwerp van deze workshop.
Reinier Feitz
23 mei - sessie 10
Medical entrepreneur, Plastic and hand surgeon interested in value based healthcare, exponential growth and routine outcome measurements. Bio: Reinier received his training as a plastic and hand surgeon in Groningen Universtiy, Free University of Amsterdam, Utrecht University Medical Center, Erasmus Medical Center Rotterdam (NL), Royal North Shore and Westmead Hospital Sydney Australia. He passed both the European Handsurgery exam (FESSH), the European Plastic Surgery exam (EBOPRAS). Studied at Harvard Managing Healthcare Delivery and in 2017: Singularity University, Executive Programme (CA, USA). Co-founder of plastic surgery educational institutions that teach surgeons from around the globe on fresh frozen specimens. He served as board secretary of Dutch association of Plastic Surgeons from 2005-2012. Co-founder of Xpert Clinic, a private hand surgery practice that has grown into the largest hand surgery practice of Europe with over 18 hand surgeons and over 100 handtherapists. He is privileged to treat many professional athletes and musicians. High Performance Partner TEAMNL. As a medical entrepreneur and hand surgeon he is a frequently invited speaker on national and international meetings. He publishes extensively in the field of hand surgery and is active as a medicolegal expert (NVMSR). He is also a board member of Equipe Zorgbedrijven. His MTP (massive transformation purpose) is to change the incidental and ad hoc collection of patient data into a routine and democratized outcome monitoring of health data. Originally he started in 2005 with this moonshot thought and by working slowly towards this their team finally realized to have a routine outcome measurement system (Pulse) in place for each hand surgery patient. His current goal is to apply predictive and individualized medicine to the field of hand surgery.
Peter Flach
Spreker plenair
Bedrijfsarts Rijksuniversiteit Groningen sinds 2003, deels gedetacheerd bij het instituut voor Gezondheidswetenschappen/public health voor onderwijstaken. Daarnaast consulent arbeidsdermatologie UMCG Groningen.
Jacqueline Gerritsen
23 mei - sessie 1
Jacqueline Gerritsen is opgeleid als psycholoog. Van 1992-2005 werkte ze bij de vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde (CORVU/NSPOH), eerst als cursusleider, later als coordinator. Hierna vervulde ze o.a. de functie van projectleider docentprofessionalisering bij het VUmc. Sinds 2013 werkt ze bij het Kwaliteitsbureau van de NVAB als projectleider Visitatie en Opleiding & Onderwijs.
Joost van der Gulden
23 mei - sessie 6
Dr. Joost van der Gulden is bedrijfsarts en hoofd van de SGBO. Hij is senior onderzoeker binnen het Radboudumc en lid van de redactie van TBV.
Henk Hennink
24 mei -sessie 14
Daarvoor gewerkt als bedrijfsarts voor het MKB, de vleesverwerkende industrie, callcentres en warenhuizen. In 1992 begonnen bij de rijksoverheid in den Haag als bedrijfsarts voor de Tweede Kamer, de Raad van State, het kabinet van de Koningin, het ministerie van Defensie en Rijkswaterstaat. Daarnaast ervaring als reizigersarts, fitness arts en penitentiair arts. De specialisering tot bedrijfsarts bij de NSPOH in Amsterdam en de opleiding tot arts op de Erasmus universiteit in Rotterdam.
Robbert Hogenelst
24 mei - sessie 23
Robbert Hogenelst is reeds geruime tijd mediator. Robbert is zowel familie als arbeidsmediator. Familiezaken, familiebedrijven, en arbeidszaken zijn, zijn belangrijkste specialisme. Robbert werkt zowel nationaal als internationaal voor grote familiebedrijven. Robbert stelt de mens altijd centraal, en gelooft sterk in de autonomie van partijen. Daarnaast is Robbert instituut-assessor bij Intop. Robbert is ervan overtuigd dat het oplossen van geschillen middels mediation het vak de toekomst zal blijken te zijn, en misschien al is.
Remko Houba
23 mei - sessie 9
Remko Houba is arbeidshygiënist. Werkzaam in het speelveld tussen kliniek en preventie en tussen wetenschap en praktijk. Voor 0,5 fte werkzaam bij het Kenniscentrum Arbeid en longaandoeningen en 0,5 fte als ZZP-er. Nevenfuncties collegelid bij het Ctgb en lid van de Gezondheidsraad. Koestert de multidisciplinaire samenwerking tussen arbeidshygiëne, bedrijfsarts en medisch specialist.
Han Hullen
24 mei - sessie 22
Han is de laatste jaren actief op het snijvlak van de bedrijfsgeneeskunde en de verzekeringsgeneeskunde. Hij adviseert m.n. bij langer durend verzuim over de juiste weg naar werk. Verder is hij lid van de stuurgroep van de LPBSO, en ook één van de drie stafartsen, die de artsen die in de pool zijn opgenomen, coachen en begeleiding.
Herman Ilgen
24 mei - plenair en sessie
Ruim 35 jaar actief als onderhandelaar en 20 jaar als mediator. Gewerkt bij Rijksoverheid, Algemene Werkgevers Vereniging Nederland en als HR Directeur bij Gist-brocades NV. Vanaf 1997 zelfstandig actief. Hij wordt vooral betrokken bij complexe en/of lastige situaties, waarbij partijen ondersteuning nodig hebben om tot een oplossing te komen. Focus daarbij is regievoering: het (bege)leiden van het proces op een wijze die partijen accepteren en die alle relevante elementen integreert om effectief en doelmatig tot een goed resultaat te komen. Hij heeft zich verdiept in het verband tussen non-verbale communicatie en onbewuste gedrags- en interactiepatronen. Sinds 2011 Managing Partner bij expertisecentrum Institute for Nonverbal Strategy Analysis (INSA) te Rotterdam. INSA doet wetenschappelijk onderzoek samen met de Universiteit van Amsterdam, levert diverse consultancy diensten, trainingen, team coaching en individuele coaching en verbindt wetenschappelijk onderzoek met de professionele praktijk door de ontwikkeling van toepassingen van onderzoeksresultaten.
Henk Jans
24 mei - sessie 24
Henk Jans was van 1986 tot 2010 werkzaam als medisch specialist op het gebied van milieu en gezondheid en op het gebied van calamiteiten en ongevallen met gevaarlijke stoffen (als GAGS). Daarnaast is hij ook nog chemicus. Sinds 2010 werkt hij als zelfstandig specialist in het bureau Jans Consultancy Gezondheid en Milieu. In de functie als arts, medische milieukunde heeft hij ruime ervaring opgedaan op het gebied van risicobeoordelingen in kader van allerlei kleinschalige en grootschalige milieuproblemen. Ook op het niveau van informatieoverdracht naar en communiceren met bevolking(sgroepen) beschikt hij over een zeer ruime werkervaring. Zo is hij betrokken geweest bij de zeer grote brand bij Chemie-Pack op Moerdijk (2011), het grote asbestincident op Kanaleneiland Utrecht (2012), de grote asbestbrand in Roermond (2014/2015) en de grote bandenbrand in Someren (2016). Naast dat hij op allerlei manieren betrokken is bij ontwikkeling van onderwijs op gebied van medische milieukunde is hij landelijk actief in verschillende werkgroepen en commissies op het terrein van milieu, veiligheid en gezondheid. Daarnaast is hij voorzitter van de NVMM en bestuurslid van de KAMG en ABSG.
Noëlle Kamminga
23 mei - sessie 3
Noëlle Kamminga heeft aan de Rijksuniversiteit Utrecht zowel geneeskunde (doctoraal 1992) als psychologie (doctoraal 1990) gestudeerd. In 2004 is zij aan de Universiteit Leiden gepromoveerd in de Neurologie (LUMC). In 2006 verscheen onder haar redactie het boek: Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) (Harcourt publishers/Pearson). Zij was medeoprichter van PsyToBe te Rotterdam, een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) voor patiënten met gecombineerde problematiek. Zowel in haar huidige functie binnen het MUMC+, als in haar eerdere functies probeert ze haar klinische werkervaring te versterken door praktijk gerelateerd wetenschappelijk onderzoek te doen. Ze weet steeds behandeling en innovatie vanuit klinische wetenschappelijke onderbouwing te implementeren. Zij is grondlegger van het Patiënt en Partner Educatie Programma voor ALLe chronische ziekten (PPEP4ALL) en is auteur van de bijbehorende werkboeken (BOOM 2013 & 2014). Daarnaast staan tal van boekhoofdstukken en wetenschappelijke publicaties op haar naam. Zij geeft onderwijs, lezingen en leidt hulpverleners op tot gecertificeerd PPEP4ALL-Trainer.
Manon Kerkhof
23 mei - plenair
Dr. Manon Kerkhof is een door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie erkende urogynaecoloog en menopause specialist. Zij is oprichter van Curilion, het expertisecentrum voor vrouwenzorg in Haarlem waar naast de reguliere curatieve vrouwenzorg, ook zorg wordt geleverd in multidisciplinaire FIT@WORK4WOMEN zorgtrajecten voor werkende vrouwen na de bevalling, rondom overgang en na borstkanker. Daarnaast is zij verbonden als consulent urogynaecoloog in het Amphiaziekenhuis in Breda.
Marlo van den Kieboom
20 mei - sessie 21
In 1994 mij loopbaan als bedrijfsarts bij een grote arbodienst gestart, waarbij ik naast mijn uitvoerend werk, management en kwaliteitstaken heb gedaan. Van 2011 tot 2018 bestuurslid van de NVAB geweest. Vanaf juli 2018 in dienst bij het Kwaliteitsbureau van de NVAB naast mijn uitvoerend werk als zelfstandig bedrijfsarts. Lid van de CWR.
Kees de Kock
24 mei - sessie 25
Geboren in 1960 in Rotterdam, studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Huisartsopleiding in Maastricht voltooid in 1993. Sinds 1997 als huisarts gevestigd in een duopraktijk in Deurne. In 2002 betrokken geraakt bij een initiatief (Medwerk) met als doel om arbocuratieve samenwerking in Zuidoost Brabant te verbeteren. Enkele jaren later als buitenpromovendus begonnen met onderzoek naar de rol van de huisarts bij werk-gerelateerde problematiek. Ik hoop dat onderzoek met een promotie af te ronden. Mijn promotoren zijn Toine Lagro-Janssen en André Knottnerus en mijn co-promotoren Peter Lucassen en Romy Steenbeek, tot 2016 was Peter Buijs co-promotor.
Tessa Kouwenhoven
24 mei - plenair
Tessa Kouwenhoven is opgeleid als bedrijfsarts bij de NSPOH en werkzaam bij de interne Arbodienst van Erasmus MC. Al vanaf de opleiding had zij affiniteit met preventie door vitaliteitsbevordering op de werkvloer. In 2017 is zij gepromoveerd op het proefschrift "PerfectFit@Work". Hiermee toonde ze de effectiviteit en het gebruik aan van 'blended' gezondheidsprogramma's op de werkvloer. Daarnaast is ze co-creator van de game "Phileas". Deze game helpt mensen als spelend naar een gezondere leefstijl.
Piet Kroon
24 mei - sessie 26
Piet Kroon is bedrijfsarts en ondernemer. Hij is begonnen als praktiserend bedrijfsarts. Daarna maakte hij de overstap naar het AMC in Amsterdam, als directeur van de Amsterdamse Bedrijfsartsenopleiding Corvu. Hij is fusie coördinator, en later directeur, geweest bij de Netherlands School of Public & Occupational Health. Vervolgens vond hij het tijd om zelfstandig te gaan ondernemen. Hij is momenteel partner bij IKA Ned, Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde. Hij coördineert ook de opleidingsactiviteiten bij de IKA Academy. Sinds zijn Corvu tijd is hij betrokken geweest bij internationale projecten. Hij is medeoprichter van de Europese Vereniging van bedrijfsartsenopleidingen (EASOM). Hij heeft projecten uitgevoerd in onder andere Turkije, Suriname en Kazakhstan. Sinds de oprichting betrokken bij de stichting Learning and Developing Occupational Health (LDOH) met projecten in Turkije, Indonesië en Centraal-Aziatische landen. Van 2008 tot 2019 is hij voorzitter geweest van de NVAB Commissie Internationale Betrekkingen.
Paul Kuijer
23 mei - sessie 2
Dr. Paul Kuijer’s research goal is enhancing work participation in patients with musculoskeletal disorders by improving transmural patient-centred care. His special focus is on workers with end-stage knee osteoarthritis and low-back pain. Paul teaches medical students and residents in insurance and occupational medicine on the aforementioned topics, using for instance Team-Based Learning. Besides, Paul is the coordinator of the three months elective course for second year medical students entitled ‘Physician and elite sports: high demand professions! Groundbreaking multidisciplinary care in demanding jobs’, thereby working closely together with ACES – Academic Center for Evidence-based Sports medicine.
Dorit Lademacher
23 mei - sessie 1
Geregistreerd als bedrijfsarts in 1993. Werkzaam geweest voor verschillende arbodienstverleners. Sinds 2018 in dienst van Mensely. Inzet bij grote klanten in company, daarnaast actief als visitator.
Clairette van der Lans
23 mei - sessie 8
Als projectleider Financieel gezonde werknemers help ik werkgevers om personeel met geldzorgen / schulden te herkennen, het onderwerp bespreekbaar te maken en mensen eerder door te verwijzen naar hulp. Onze organisatie, Wijzer in geldzaken, is een initiatief van het Ministerie van Financiën.
Thijs Launspach
24 mei - sessie 27 (foto Hermance van Dijk)
Thijs Launspach is psycholoog en schrijver. Hij schreef Fokking Druk (2018) over stress en burn-out, en daarvoor Quarterlife (2012) en Het Millennial Manifest (2017). Launspach heeft een column in het AD en is vaste gast van Millennial Mindf**k op Radio 1.
Henk Oosterhof
19 mei - sessie 2
Promotie in de gynaecologie te Groningen, waarna de opleiding tot gynaecoloog gevolgd is in Leiden. Vanaf 2002 gynaecoloog te Drachten met als aandachtsgebied de menopauze. Wetenschappelijk onderzoek over dit thema heeft reeds enkele internationale publicaties opgeleverd. Vanaf 2021 werkzaam bij de Rooseveltkliniek te Delft en de Bergmanclinics te Heerenveen. Geeft daarnaast workshops en webinars aan bedrijven over duurzame inzetbarheid van vrouwen op de werkvloer.
Sandra van Oostrom
23 mei - sessie 7
Sandra werkt als onderzoeker arbeid en gezondheid bij het RIVM, met een achtergrond als bewegingswetenschapper en epidemioloog. Sandra is gepromoveerd bij het VU medisch centrum, de afdeling sociale geneeskunde en heeft onderzoek gedaan naar de (kosten-)effectiviteit van een werkaanpassingsmethode voor werknemers met stressgerelateerde klachten. Binnen het RIVM is Sandra betrokken bij en coördineert projecten op verschillende thema’s, o.a. arbeidsgerelateerde zorg, gezondheidsbevordering in de werkcontext, werken met een chronische ziekte, en ontwikkelingen in leefstijl en gezondheid gedurende de levensloop.
Linda Rijkuiter
23 en 24 mei - 3, 20 en 23
Drs. Linda Rijkuiter is geregistreerd bedrijfsarts, ADR / MfN register-mediator, ADR geregistreerd coach en conflictcoach, docent bij CS opleiding voor arbeidsdeskundige en register casemanagement en docent Boerhaave LUMC voor opleiden van professionals in het begeleiden van chronische zieken en de mantelzorger. Gespecialiseerd in Transactionele Analyse, systemisch werken (team) trainingen in leadership, persoonlijke effectiviteit en organisatie performance, gecertificeerd in Non-verbale Strategieanalyse INSA methode.
Isabelle van Rijn
24 mei - sessie 19
Na afronding van mijn studie rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1997 (afstudeerrichting privaatrecht met diverse vakken gezondheidsrecht), heb ik onder meer gewerkt als juridisch beleidsmedewerker bij drie Districts Huisartsen Verenigingen, gerechtssecretaris bij de rechtbank Den Bosch en advocaat. Sinds september 2013 ben ik werkzaam als secretaris plv. bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven. In die functie houd ik mij sinds eind 2015 in het bijzonder bezig met de behandeling van tuchtzaken tegen bedrijfsartsen. In 2017 heb ik de basisopleiding tot mediator afgerond.
Arnold Schriemer
24 mei - sessie 16
Arnold Schriemer is sinds begin jaren negentig werkzaam als bedrijfsarts, momenteel bij HumanCapitalCare in Enschede. De afgelopen jaren is hij zich steeds meer bezig gaan houden met gehoorproblemen bij werkenden. Zo deed hij onderzoek naar beroepsslechthorendheid bij vrachtwagenchauffeurs en bij zwembadmedewerkers. Hij werkt nu aan een publicatie over onderzoek naar de gevolgen van slechthorendheid bij onderwijsgevenden. Hij is lid van de projectgroep die de NVAB-richtlijn 'Gehoorstoornissen en Tinnitus' voorbereidt. En hij is als klinisch arbeidsgeneeskundige gehoor en werk verbonden aan Pento Audiologische Centra.
Wendel Slingerland
24 mei - sessie 27
Bijna 25 jaar geleden afgestudeerd als arts. Daarna bewogen en zoekende jaren als keuringsarts bij de politie, medisch manager bij een farmaceut, docent medische kennis bij een ROC en redacteur/verslaggever/programmamaker medische programma's radio en TV in Kenia en Nederland. Sinds 2002 bestemming gevonden en met veel plezier werkzaam als bedrijfsarts-adviseur.
Odile Smeets
23 mei - sessie 5
https://www.linkedin.com/in/odilesmeets/
Paul Smits
24 mei - sessie 18
Ervaring met (internationaal) onderwijs over arbeid en gezondheid op de universiteit, voor medische studenten, in de opleiding tot bedrijfsarts en in bij- en nascholing voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Werkzaam als ZZP-er ondermeer bij de NVAB, de stichting LDOH en als bestuurslid bij de Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP).
Bas Sorgdrager
19 mei - sessie 6
Dr. B. Sorgdrager, bedrijfsarts praktiserend. Klinisch arbeidsgeneeskundige, Polikliniek Mens en Arbeid en CvR UMCG Beatrixoord. Multidisciplinair oordelen en adviseren over vermoede beroepsziekten, belastbaarheid, auditieve problemen incl. tinnitus. docent, plaatsvervangend hoofdredacteur TBV.
Dick Spreeuwers
24 mei - sessie 26
Opleiding: bedrijfsarts, filosoof en bedrijfskundige. Werkzaamheden: - directeur en klinisch arbeidsgeneeskundige IKA Ned (Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde). - directeur en bedrijfsarts AMA Ned (Arbeids Medisch Adviescentrum). - hoofdredacteur Quintesse. Deskundigheidsgebied: beroepsziekten. Gehuwd, 2 kinderen. Hobbies: hardlopen, schaatsen, filosofie en geschiedenis.
Willem Jan Steen
23 mei - sessie 13b
Loopbaan SV (1980 - 1995): * Verzekeringsarts * Stafarts afdeling opleidingen * Medisch Adviseur * Directeur bedrijfsvereniging (BVG) Loopbaan Consultancy (1997 - 2002): * Senior Consultant; Robertson Consulting Loopbaan ARBO (2002 - Heden) * Bedrijfsarts * Directeur WOSM * Directeur/eigenaar VINCIO * Medisch directeur ArgoAdvies
Rick van Steenkiste
23 mei - sessie 13a
AIOS Bedrijfsgeneeskunde aan de NSPOH
Monica Stigter
23 mei - sessie 6
Monica Stigter, adviseur leren en ontwikkelen, SGBO Radboudumc
Brinio Velhuijzen van Zanten
24 mei - sessie 26
Brinio Veldhuijzen van Zanten, geboren op 1 augustus 1957, is bedrijfsarts en algemeen directeur van KLM Health Services (100% dochter van KLM) en van Executive Health Management bv. KLM Health Services is met ca 200 medewerkers actief voor de KLM-groep, (inter)nationale bedrijven en de consumentenmarkt op het gebied van reizen & gezondheid, medische keuringen, gezondheidsmanagement en eerstelijns gezondheidszorg op de luchthaven Schiphol.
Jan D. Verhoeven
19 en 20 mei - 10b en 30a
Inmiddels ruim veertig jaar ervaring in de zorgverlening en re-integratie. Mijn gedrevenheid om samen naar oplossingen te zoeken is onverminderd. Naast het werken als fysiotherapeut ben ik opgeleid tot manueel therapeut. Daarna de studie psychologie afgerond. Het geeft mij nog iedere dag energie om die verschillende invalshoeken bij elkaar te brengen. Ons team van specialisten coachen en stimuleren, cliënten begeleiden, cursussen en presentaties geven, literatuur bijhouden en artikelen schrijven. Allemaal bezigheden die elkaar versterken. Voldoende sporten en tuinieren hou ik vol, in het kader van ‘active aging’.
Kees van Vliet
Directeur NVAB
Kees van Vliet is directeur van de NVAB. Daarvoor heeft hij gewerkt als beleidsmedewerker bij het ministerie van SZW en als universitair docent bij de Universiteit Maastricht
Maaike de Vries
dagvoorzitter
Maaike werkt als adviseur en kwartiermaker (vanuit haar eigen bedrijf Springh), als toezichthouder (ze is lid RvT GGZ Rivierduinen, voorzitter RvT institute for Positive Health en voorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg) en als auteur (ze schreef Hoe word ik een Supervetverbrander, Eet beter met huisarts Tamara de Weijer en Zo werkt de zorg in Nederland).
Peter van Wenum
24 mei - sessie 14
1983-1992 solo huisartsenpraktijk 1992 Bedrijfsgeneeskunde 1999 BIG registratie bedrijfsarts 2013 afronding NHG kaderopleiding Supervisie en Coaching, lid coaches voor Medici 2013 lid Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE), sinds 2016 voorzitter
Pascal Willems
23 mei - 12a en 12 b
Feico Zwerver
24 mei -sessie 15
Verzekeringsarts Opleider bij UWV PhD Verzekeringsgeneeskunde