Sprekers 2024

Paul Almer
spreker sessies 10a en 29a
Paul is AIOS Bedrijfsgeneeskunde en werkt bij Cohesie. Hij krijgt energie van onderwijs geven en mensen met elkaar verbinden. Paul doet onderzoek naar AIOS Bedrijfsgeneeskunde en taakdelegatie.
Bas de Barbanson
spreker sessie 3
Wat kan ik over mijzelf vertellen?  Mijn studie werktuigbouwkunde in Delft heeft mij de liefde voor techniek bijgebracht. Mijn studie geneeskunde in Maastricht heeft mij een open mind, nieuwsgierigheid en verwondering over de werking van het menselijk lichaam bijgebracht. Door mijn werk als bedrijfsarts en consultant heb ik over de ruim afgelopen 30 jaar heel veel verschillende werkplekken gezien. Die kennis inspireerde mij tot het maken van allerlei cursussen op het gebied van de arbeidstoxicologie zoals chroom-zes, lood, oplosmiddelen, gegaste containers, lasrook, thermisch spuiten etc. In 2011 start ik met mijn bedrijf Toxguide, in 2019 start ik de Biomonitoring Academy en in 2024 start ik met mijn uitgeverij ToxGuide Publishing. De rode draad is: First do no harm. Maar dat moet je wel eerst weten welke stoffen kwaad kunnen. Dus de kennis van de chemische stoffen is het uitgangspunt. De laatste tijd heb ik mij verdiept in het ultrafijnstof, de nanodeeltjes. Al die kennis heeft mij inzichten gegeven die ik heb gebundeld in publicaties, spreekbeurten en, als klap op de vuurpijl, in mijn recent geschreven Handboek biomonitoring. Mijn ambitie is dat in de bedrijfsgeneeskundige zorg deze protocollen/richtlijnen voor biomonitoring voor het eerst in de historie in Nederland breed toegepast gaan worden. Dokter Reinier Zielhuis in Nederland en Dokter Robert Lauwerys in België hebben in de vorige eeuw de basis gelegd voor de protocollen biomonitoring in de bedrijfsgeneeskundige zorg. Echter die data zijn inmiddels gedateerd. Ik hoop met mijn boek en activiteiten een nieuwe impuls te geven aan de biomonitoring in de 21e eeuw. De  biomonitoring is de basis voor het preventief handelen in de bedrijfsgeneeskunde. Wat zijn mijn verdere ambities? U zult mij de komende tijd kunnen tegenkomen op allerlei symposia door het (buiten)land. Graag vertel ik u over hoe u het werk met chemische stoffen gezonder kan maken. Ik geloof in de kracht van dromen en positiviteit. Samen kunnen we het verschil maken.
Arianne van Bon
spreker sessie 6
Vanaf 2019 behandel ik mensen met ernstige obesitas met afvalmedicatie i.c.m. leefstijlinterventies, met als doel meer gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Naast obesitas ben ik intensief betrokken bij diabeteszorg en in het bijzonder de technische aspecten van de behandeling van diabetes zoals de bi-hormonale (insuline glucagon) kunstalvleesklier. Ook met hetzelfde doel, meer gezondheidswinst en kwaliteit van leven.
Jorien Bonnema
spreker sessie 22
Jorien Bonnema is bedrijfsarts. Zij volgde het opleidingstraject bij de NSPOH in de periode 2019-2021, na een rijke carrière in de oncologische chirurgie te hebben afgerond in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ze richt zich als bedrijfsarts op het gebied Planetaire gezondheid, waarbij de gezondheid van de -werkende- mens wordt gezien in de context van de natuurlijke systemen waar de mens afhankelijk van is. Ze hoopt dit paradigma over te brengen in haar werk als bedrijfsarts, via onderwijs en in diverse netwerken. Tijdens het Congres zal zij samen met Ernst Jurgens een workshop verzorgen over Planetaire gezondheid en Bedrijfsgeneeskunde. Zij is lid van de Commissie Nascholing van de NVAB, de Commissie Planetary Health en Preventie van de NVAB en lid van de Expertise groep Planetary Health van de KAMG. Zij was gastredacteur voor het nascholingstijdschrift Quintesse nr 4-2023 over Planetary Health en heeft met Jurgens daar een bijdrage aan geleverd (‘’Connecting the dots: Bedrijfsarts, Bedrijfsgezondheidszorg en Planetary Health’ p32-43’).
Tjitske Boonstra
spreker sessie 26
Bewegingswetenschappen (2006), gevolgd door promotieonderzoek (2013) naar hoe mensen met parkinson hun evenwicht behouden. Post-doc bij de Johns Hopkins University in Baltimore (2016). Gevolgd door medisch adviseur bij twee farmaceutische bedrijven. Sinds 1,5 jaar weer ‘terug’ in het Parkinson veld, als coördinator bij de Parkinsonalliantie en als projectleider bij ParkinsonNet.
Evelien Brouwers
spreker plenair
Prof. dr. Evelien Brouwers is als bijzonder hoogleraar verbonden aan Tranzo (Tilburg University). Met haar onderzoeksteam richt zij zich op de vraag wat er nodig is om werk te vinden en te behouden bij psychisch problemen, maar ook op hoe psychische problemen bij werkenden kunnen worden voorkomen. De Capability benadering is een invloedrijk gedachtengoed in haar werk. Daarnaast is zij geïnteresseerd in barrieres en bevorderende factoren voor arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid, in het bijzonder de preventie van ziekteverzuim en vroegtijdig vertrek van personeel. Haar onderzoeken richten zich o.a. op: - De preventie van psychisch verzuim, - Hoe Arbo professionals werkenden met psychische problemen het beste kunnen begeleiden, - De bespreekbaarheid van psychische problemen in de werkomgeving,  - Diversiteit en inclusie, - Stigma, discriminatie en het openheidsdilemma,  - Neurodiversiteit en de duurzame inzetbaarheid van specifieke groepen (mensen met autisme, hoogbegaafden),  - Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid van bepaalde beroepsgroepen (militairen, artsen). Haar leerstoel wordt gevestigd door HumanTotalCare, NSPOH, Telus Health en Transvorm.
Els Carsouw
spreker sessie 21
Dagelijks geven we als bedrijfsarts vele adviezen. Deze adviezen hebben lang niet altijd grote impact op het leven van mensen, maar soms ook wel.  We werken altijd in situaties waarin er sprake is van verschillende belanghebbenden. Vaak bijten de belangen elkaar niet, maar soms ook wel. Ik vind het belangrijk en ook heel inspirerend om met collega's tijd vrij te maken om verdieping te zoeken ten aanzien van ons eigen handelen en de afwegingen die we als bedrijfsarts maken. Ik ben dan ook al weer 5 jaar lid en sinds ruim 2 jaar voorzitter van de CBE.
Patricia van Casteren
spreker sessie 9
Ik ben in 1997 afgestudeerd als psycholoog en heb daarna de verkorte HBO-V gedaan. Ik heb met veel plezier in de verpleging gewerkt (PAAZ) maar ben toch teruggekeerd naar de psychologie. Eerst als re-integratiepsycholoog en nu alweer een hele tijd als psycholoog Arbeid & Gezondheid. Bij TELUS Health ben ik o.a. verantwoordelijk voor de kwaliteit en innovatie en voor onze trainingen. Daarnaast ben ik verbonden aan Tilburg University (Tranzo) waar ik onderzoek doe naar de arbeidservaringen van hoogbegaafden en bijdraag aan onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel. Ook ben ik voorzitter van de wetenschapscommissie van Impuls & Woortblind (belangenorganisatie voor mensen met ADHD en/of dyslexie) en ben ik lid van de werkgroep A&G van het NIP.
Kevin de Decker
spreker sessie 11
Na een oudste coschap neurochirurgie en een paar jaar acute psychiatrie, geloofde ik nog maar beperkt in het biomedisch herstel van mentale problemen. Zowel in mijn werkzame als in mijn privéleven zag ik dat de oplossing veel vaker in het persoonlijk en sociaal functioneren van de betrokken persoon lag dan alleen maar het verhelpen van symptomen. Toen ik werd gevraagd om te solliciteren naar een opleidingsplek tot psychiater werd ik wakker geschud. Ik besloot om mij te gaan specialiseren in het domein arbeid en gezondheid en kwam toevallig bij UWV terecht.
Daantje Derks
spreker plenair
Al geruime tijd werk ik in de wetenschap. Dit geeft me de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de ervaren werk-privé balans en de impact van nieuwe media (bv. smartphones) daarop. Ook in mijn onderwijs komen deze thema's sterk terug. Naast mijn baan aan de universiteit werk ik ook nog in de praktijk omdat theorieën pas tot leven komen als je ze in de praktijk kunt toepassen. Ook ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van werk-privé balans aangezien ik een gezin heb en dus op dagelijkse basis probeer te balanceren tussen er zijn voor mijn man en kinderen en mijn ambities in de wetenschap najagen.
Jeanette van Dongen-Melman
spreker plenair
We weten al lang dat vertrouwen tussen arts en cliënt dé basis is voor goede, passende zorg, en de zorg ook nog goedkoper maakt. Als klinisch psycholoog-psychotherapeut ben ik gefascineerd door de vraag waarom de arts zo belangrijk is voor de cliënt. Om met 'hard science' van geneeskunst, geneeskunde te maken.
Birgit Donker-Cools
spreker sessie 7
In 2001 ben ik van klinisch werk overgestapt naar de verzekeringsgeneeskunde. Later ben ik mijn functie als verzekeringsarts in de praktijk gaan combineren met promotieonderzoek. In 2020 voltooide ik mijn proefschrift 'Acquired brain injury and work participation'. Nog steeds combineer ik met erg veel plezier mijn werkzaamheden als adviseur verzekeringsarts bij het UWV en als senior onderzoeker bij het KCVG. Ik ben o.a. betrokken bij het BAR project. Verder ben ik bestuurslid van de NVVG.
Mustafa Dönmez
spreker sessies 10a en 29a
Ik ben van oorsprong internist en heb als zij-instromer de opleiding tot bedrijfsarts gevolgd. Ik deel regelmatig mooie, menselijke verhalen uit mijn spreekkamer via LinkedIn. Ik heb hart voor onderwijs en zet me in voor een betere gezondheid van werkend Nederland.
Marije Geukes
spreker sessie 20
Jaren geleden tijdens mijn co-schappen kwam ik via een stage wetenschap bij de afdeling gynaecologie in aanraking met het onderwerp overgang en werk. Destijds was er maar weinig bekend over de problemen die vrouwen door de overgang kunnen ervaren op de werkvloer. Er volgende een jarenlange intensieve samenwerking met mijn co-speaker Henk Oosterhof. Samen hebben we stapsgewijs de impact die de overgang kan hebben op het werkende leven van vrouwen ontrafeld. Na een afgeronde opleiding tot gynaecoloog, inmiddels alweer enkele jaren ervaring in het vak en in de privésfeer 3 prachtige aanwinsten voor ons gezin, zal ik dit jaar promoveren op dit belangrijke onderwerp.
Arend Hamming
spreker sessies 10b en 29b
Ik heb psychologie gestudeerd en heb de nodige jaren in de neurologie gewerkt, deels in opleiding tot neuroloog en deels voor promotieonderzoek. In 2015 maakte ik de overstap naar bedrijfsgeneeskunde om breder naar de achterliggende oorzaak van klachten te kijken met meer focus op preventie. Voor mijn adviezen bij de Polikliniek Mens en Arbeid ga ik verder dan het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden. Ik denk graag met werknemer, werkgever, verwijzer en de curatieve sector mee over wat er nodig is voor optimale gezondheid en re-integratie.
Anthonie van Hemmen
spreker sessie 26
“Werken aan zelfregie" is voor mij een belangrijk levensthema; zowel privé als in mijn werk. Tot ongeveer mijn 40e min of meer onbewust en rond mijn 40e ben ik in aanraking gekomen met- en mij gaan verdiepen (opleidingen etc.) in, de dynamiek van familiesystemen. Ook in mijn werk als adviseur, de laatste 25 jaar, ben ik er steeds bewuster mee gaan werken en heb ik mogen ervaren hoe dat werkt bij persoonlijke ontwikkeling. In 2018 kreeg ik de diagnose Parkinson en werd ik opnieuw uitgedaagd om niet te “lijden” aan een progressieve neurologische ziekte, maar zoveel mogelijk leiding over mezelf te nemen.
Marjory Hendrickx
spreker sessie 8
Met oog voor het welzijn van de medewerkers én voor de commerciële belangen van de werkgever werkt Absent Arbo aan een totaaloplossing in verzuimbeleid. Samen met onze opdrachtgever werken we aan een duurzame en productieve inzet van de medewerkers. We kijken daarbij verder dan wetgeving alleen. We bieden alles dat nodig is om een veilige, prettige en productieve werkomgeving te creëren.
Michel Hendrickx
spreker sessie 8
Opgeleid in de werktuigbouwkunde met een specialisatie productietechniek. Na het afronden van mijn studie heb ik diverse leidinggevende functies vervuld in het bedrijfsleven waarbij ik altijd al een zwak had voor machineveiligheid. Na het opzetten van onze arbodienst heb ik me toegelegd op de veiligheidskunde en heb de HVK opleiding gedaan. Binnen onze arbodienst werken bedrijfsarts, arbeids hygiënist en A&O-er vaak nauw samen om te streven naar goede arbeidsomstandigheden.
Marieke Jacobs
spreker sessie 1
Ik ben Marieke Jacobs, bedrijfsarts. Sinds 2018 ben ik ook werkzaam als bedrijfsartsconsulent oncologie (BACO), een bedrijfsarts met specifieke kennis over de gevolgen van kanker en de behandeling daarvan voor werk. Nu werk ik sinds 2021 als klinisch arbeidsgeneeskundige in het Radboudumc. Eerst bij de corona nazorgpoli, vervolgens bij medische oncologie. Ik ben lid van het BACO platform, schreef mee aan de herziene richtlijn Kanker en Werk en participeer in de richtlijn Nazorg follow-up bij hoofd-halstumoren. Daarnaast geef ik onderwijs over kanker en werk aan verschillende arboprofessionals. Ook ben ik instituutsopleider bij de SGBO, de opleiding tot bedrijfs- en verzekeringsarts, in Nijmegen.
Ernst Jurgens
spreker plenair en spreker sessie 22
Ernst Jurgens is klinisch arbeidsgeneeskundige (IKANED) en bedrijfsarts (MKBasics) (ArboUnie). Hij behaalde zijn MSc medische biologie aan UVA en zijn MD aan VUmc. Sinds 2001 is hij geregistreerd als medisch specialist in domein Arbeid en Gezondheid. Sinds 2018 is hij ook geregistreerd als praktijkopleider. Hij is actief als gastdocent op postacademische opleidingsinstituten (NSPOH, SGBO) en health academies met post-COVID & Werk, Diabetes & Werk, Kwetsbare werknemers & Preventie, Leefstijl op de werkvloer, en Planetary Health & bedrijfsgezondheidszorg. Tevens is hij gastdocent arbocuratieve samenwerking bij huisartsenopleiding UMC-Utrecht. Eerder acht jaar bestuurslid NVAB. Betrokken bij TNO onderzoek naar de rol van dysbiosis bij aanhoudende klachten na Covid infectie.
Erwin Kamp
spreker sessie 30
Inmiddels werk ik vijfentwintig jaar als humanistisch geestelijke verzorger bij defensie. De eerste tien jaar van mijn loopbaan heb ik bij het Korps Mariniers gewerkt. Ik ben mee op oefening geweest (Noorwegen, Suriname, Verenigde Staten), op uitzending naar Ethiopië en Irak en ik heb vier jaar gewerkt in het Caraïbisch gebied. Tijdens mijn plaatsing op het Nederlands Veteraneninstituut heb ik mij als een van de eerste professionals in Nederland bezig gehouden met Moral Injury. Ik ben in de leer gegaan bij de grondlegger van dit concept, Jonathan Shay, aan de Columbus University in Ohio. Hierdoor heb ik anders naar veteranen leren kijken. Ik woon in Doorn, ben getrouwd met Sandra en heb een zoon.
Madelijn de Kleine
spreker sessie 7
Mijn ambities en inzet binnen ons domein zijn gericht op het versterken van onze positie als adviseur en onze preventieve rol en activiteiten. Hierbij zijn voor mij essentieel het realiseren van samenwerking met elkaar, met andere disciplines en met de klantorganisaties. Samen zie, doe, leer EN realiseer je dingen die je vanuit alleen je scope niet kunt bedenken of voor elkaar kunt krijgen.
Jan Koopman
spreker sessie 4
Mijn naam is Jan Koopman, Klinisch Fysicus bij Koninklijke Visio. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in het waarnemen met zintuigen en wat daar mis in kan gaan. Na mijn studie natuurkunde ben ik gepromoveerd op het audiologisch centrum op het gebied van auditieve perceptie. Nu doe ik dat bij Visio. Voor mensen met visuele klachten speelt licht en lichthinder hier een cruciale rol in. Ik werk nu ruim 15 jaar bij Visio met als aandachtsgebied licht, verlichting en inrichting. Ik beweeg me daarbij op het snijvlak van techniek en de cliënt waarbij ik veel betrokken ben bij innovaties en het toetsen van de meerwaarde van deze techniek voor de cliënt.
Maarten Kouwenhoven
spreker sessie 2
Toen ik 7 jaar oud was kreeg ik een Mecanodoos. Sinds die tijd vind ik het leuk om modellen te bouwen waar je in de praktijk veel aan hebt. Als psycholoog doe ik dat nog steeds. Het probleem voor veel bedrijfsartsen is het gebrek aan een instrument. Een timmerman heeft een hamer en een tuinman heeft een schep, maar een bedrijfsarts heeft alleen zichzelf. Daar hebben wij een oplossing voor gemaakt: de coachmatrix. Hiermee maak je je werk gemakkelijker en professioneler. Je raakt elkaar onderweg niet kwijt en de werknemer voelt zich gehoord en gezien. De coachmatrix is een universeel instrument dat overal toepasbaar is. Zowel bij het eerste als bij het laatste gesprek.
Donny Kreuger
spreker sessie 7
Hoi! Ik ben een 28-jarige promovendus aan de afdeling Public & Occupational Health. Mijn onderzoek richt zich op het verkennen van perspectieven en ideeën bij verschillende groepen mensen, met als doel consensus te vinden. Daarnaast vind ik het fascinerend om na te denken over ingewikkelde en filosofische vraagstukken, hoewel ik daar soms in verdwaal.
Paul Kuijer
spreker sessie 5
Mijn doel als bewegingsspecialist is bijdragen aan betere arbeidsgerichte zorg inclusief preventie voor werkenden in lichamelijk zware beroepen. Daarvoor heb ik kennis van beroepsziektediagnostiek, het gebruik van Functionele Capaciteit Evaluatie en andere gevalideerde instrumenten om het werkvermogen te bepalen en van effectieve interventies voor behoud of terugkeer naar werk. Ook geef ik onderwijs over deze thema’s aan bedrijfs- en verzekeringsartsen in opleiding. Voor de opleiding Geneeskunde ben ik, te samen met de hoogleraar Musculoskeletale Radiologie, coördinator van het populaire 3-maands keuzeonderwijs Arts en Topsport – high demanding professies. De doelgroep in mijn onderzoek zijn veelal werkenden met lage rugpijn en/of knieartrose. Binnen Amsterdam UMC werk ik samen met de collega’s van de Radiologie en Orthopedie & Sportgeneeskunde. Ook participeer ik in het Amsterdam Institute of Sport Science.
Kees van Laarhoven
spreker plenair
Kees van Laarhoven is a professor of surgery at Radboud University, the Netherlands and chair of the Department of Surgery at Radboudumc (2008 – present). He holds a MSc in Evidence-Based Healthcare from Oxford University (2005) and also completed the leadership programme Organisational Transformation in Health, at Duke University, USA, in 2019. He was a member of the supervisory board of Haaglanden MC (2013 - 2021) and is currently on the board at the Diakonessenhuis Utrecht (2021 - present).
Joan Luites
spreker sessie 1
Joan Luites heeft ruim 25 jaar ervaring als onderzoeker en is sinds 2018 betrokken bij de ontwikkeling van NVAB richtlijnen. In dat kader werkt ze mee aan de herziening van de multidisciplinaire richtlijn Kanker en Werk. Eerder was zij mede verantwoordelijk voor de vernieuwde uitgave van de Richtlijn Lage Rug en LRS en momenteel maakt ze ook deel uit van het team dat de update van de richtlijn Psychische Problemen vormgeeft. Daarnaast faciliteert ze de werkzaamheden van de NVAB commissie die zich richt op de wetenschap en richtlijnontwikkeling (CROW) en de commissie die de NVAB richtlijnen autoriseert.
dr. Jaap Maas
spreker sessie 25
Met meer dan vijftien jaar ervaring als senior bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige ben ik gespecialiseerd in het identificeren en beheersen van risico's gerelateerd aan biologische agentia en beroepsgebonden longziekten. Mijn expertise strekt zich uit tot het ontwikkelen en implementeren van medische intrede- en periodieke onderzoeken, waaronder; zorg (o.a. MRSA/TBC/hepatitis B), proefdieronderzoek, persluchtdragers, vaccinatie en chemische stoffen. Momenteel ben ik ook betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar langdurige klachten na een infectieziekte, zoals Lyme en het post-Covid-19 syndroom.
Pim Martens
spreker plenair
Pim Martens is gepromoveerd in de toegepaste wiskunde ѐn biologische wetenschappen, hoogleraar planetaire gezondheid, wetenschapsactivist en maakt zich in het dagelijks leven sterk voor goede relaties tussen mens, dier en natuur.
Daphne Metsemakers
spreker sessie 9
Ik ben registerpsycholoog A&G en A&O / NIP. Ik begeleid, coach en geef training m.b.t. arbeidsrelevante vraagstukken. Op individueel, team en organisatieniveau.  Kernbegrippen zijn voor mij: Lerend organiseren, (persoonlijk) leiderschap en het inrichten van leven, werk en organisatie op een manier die aansluit op de wereld om ons heen, zonder daarin eigenheid te verliezen.
Irene van Oort
dagvoorzitter
Groepen in beweging! Een team, groep of zaal in beweging krijgen? Zorgen dat er iets gebeurt of verandert? Dat wat goed gaat verder groeit en wat stagneert vooruit gaat? Als dagvoorzitter, begeleider van teams en verandertrajecten, zet ik groepen in beweging. Mijn positieve, open en energieke persoonlijkheid zet ik graag in om verbinding te creëren en bruggen te slaan. Met mijn praktische en een tikje eigenzinnige stijl neem ik mensen mee en richt ik me op praktische resultaten en echte verandering.
Henk Oosterhof
spreker sessie 20
Oosterhof is gespecialiseerd in benigne gynaecologie en werkzaam bij de Bergmanclinics en de Rooseveltkliniek. Vooral de overgang heeft zijn speciale aandacht. Hij ziet al vele jaren veel vrouwen met overgangsproblematiek en doet er ook wetenschappelijk onderzoek naar: “Er is een relatie tussen de hoogte van het ziekteverzuim op de werkvloer en klachten van de overgang. Sommige vrouwen krijgen zelfs een burn-out of depressie door klachten rondom de overgang. Met een beetje flexibilisering blijven deze vrouwen toch behouden op de werkvloer.” Hij wil van de werkvloer een veilige plek maken voor vrouwen in de overgang zodat ze gelijke kansen hebben.
Cobi Oostveen
spreker sessie 1
Als bedrijfsartsconsulent oncologie (BACO), ben ik een bedrijfsarts met extra expertise rond het thema kanker en werk. Ik zet me in voor behoud van en terugkeer naar werk van de werkende met kanker. Ik begeleid werkenden met kanker, maar ben ook betrokken bij diverse initiatieven met als doel de organisatie van de zorg rondom de werkende met kanker te verbeteren.  Ik ben voorzitter van BACO Platform en vertegenwoordig de BACO in het bestuur van de NVKA. In de Taskforce Cancer Survivorship Care heb ik bijgedragen aan het tot stand komen van het Nationaal Actieplan Kanker en Leven in 2020. Met het Nederlands Kanker Collectief hebben we eind 2023 de Nederlandse Kanker Agenda gelanceerd. Werk en kanker is één van de geprioriteerde doelen op deze agenda.
Wendel Post
spreker sessie 28
Als arbeidshygiënist balanceer ik al jaren tussen privépret en werkplezier. Enerzijds mijn gezin met 3 kinderen, anderzijds een baan in een van de mooiste vakgebieden: het voorkomen van uitval door ongezonde arbeidsomstandigheden. Als arbeidshygiënist is mijn scope breder dan je zou verwachten. Eerst RSI, daarna nachtarbeid, sedentair gedrag, ... En nu ook de verstoorde werk-privé balans als ongezonde arbeidsomstandigheid. Op het gebied van psychosociale arbeidsomstandigheden zelfs een van de belangrijkste.
prof.dr.ir. Tjabe Smid
spreker sessie 25
Opgeleid en gepromoveerd in Wageningen tot (arbeids)epidemioloog. Daarna in dienst van KLM in verschillende functies in arbeidsomstandigheden en veiligheid, als laatste als corporate manager arbeidsveiligheid. Daarnaast emeritus (bijzonder) hoogleraar Arbeidsomstandigheden bij Amsterdam UMC. Lid (geweest) van verschillende commissies van de Gezondheidsraad, waaronder de Commissie Vaccinaties en de Commissie Vaccinaties van Werknemers.
Lidwien Smit
spreker plenair
Prof. dr. ir. Lidwien Smit is hoogleraar One Health en Milieu-Epidemiologie aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek speelt zich af op het snijvlak van de gezondheid van mens, dier, en milieu: One Health. Ze heeft bijgedragen aan meer dan 150 publicaties op het gebied van risicofactoren in de leef- en werkomgeving voor luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD, allergieën, en infectieziekten. Lidwien Smit heeft milieuhygiëne gestudeerd in Wageningen en is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, waarna ze bij INSERM in Parijs heeft gewerkt. Ze is actief in diverse bestuursfuncties en lid van de Gezondheidsraad voor de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen.
Sandra Sneekes
spreker sessie 4
Mijn 2e stage tijdens mijn opleiding SPH was bij Visio, de passie voor deze doelgroep is nooit voorbij gegaan. Vrijwel direct na mijn afstuderen ben ik er gaan werken en nooit meer weggegaan… nu inmiddels 25 jaar! Als adviseur arbeid/jobcoach begeleid ik mensen met een visuele (en meervoudige) beperking op de arbeidsmarkt. Het bieden van ondersteuning bij arbeidsrevalidatie, arbeidsreïntegratie spoor 1 en 2 en arbeidstoeleiding UWV ( modulaire diensten, Werkfittrajecten en naar Werktrajecten). Daarnaast hou ik me bezig met het opzetten en geven van trainingen voor jongeren met een visuele beperking.
Marieke Struijk-Mulder
sprekers 10b en 29b
Als zelfstandige bedrijfsarts bij Vitaal Arboadvies coach ik medewerkers om hun individuele, optimale pad te bewandelen. Wat kan er wel? Wat heb je nodig om straks weer lekker aan het werk te kunnen zijn? Met mijn ervaring als orthopedisch chirurg (niet praktiserend), als manager in het bedrijfsleven en als gepromoveerd wetenschapper zijn mijn speerpunten het bewegingsapparaat en evidence based leefstijl geneeskunde. Bij de poli mens en arbeid van het Amsterdam UMC worden multidisciplinaire consulten en expertises verricht in samenwerking met klinisch arbeidsgeneeskundige, orthopeed en radioloog gericht op prognose voor werkhervatting & functioneren en beroepsziekte diagnostiek.
Martijn Stuiver
spreker sessie 24
Als onderzoeker probeer ik te begrijpen wat de impact is van functionele beperkingen veroorzaakt door kanker(-behandeling), hoe deze beperkingen kunnen worden voorkomen of verminderd door gerichte en tijdig aangeboden revalidatie-interventies - lichaamsbeweging in het bijzonder - en om de implementatie van succesvolle interventies in de gebruikelijke zorg te ondersteunen.
Boyd Thijssens
spreker plenair
Het is prachtig om het werkveld van de bedrijfsarts van meerdere kanten te mogen belichten. Met de ‘poten in de klei’ in de spreekkamer en op de werkvloer, in de directie van een middelgrote arbodienst en in het bestuur van onze beroepsvereniging. In al die perspectieven zie ik zowel bedrijfsartsen die lijden als die leiden. Met een nieuwe koers voor de bedrijfskunde verwacht ik een positieve zet te geven aan ons medisch leiderschap.
Koen Verbist
spreker plenair
Na mijn studie biomedische gezondheidswetenschappen in Nijmegen ben ik als arbeidshygiënist aan de slag gegaan bij Arbo Unie en later bij Cosanta. Daar heb ik gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van Stoffenmanager, een model om blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te beoordelen en beheersen. Sinds vier jaar werk ik bij het RIVM. Als programmamanager binnen Bureau Lexces ben ik betrokken bij de uitvoer van de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten.
Youri Versloot
spreker plenair
Na mijn studie geneeskunde aan de VU, heb ik een half jaar als ANIOS kindergeneeskunde gewerkt. Daar heb ik bevestiging gekregen van wat voor mij belangrijk is: Kinderen. Ik zag niet hoe ik naast fulltime werk met diensten en opleiding de vader kon zijn die ik voor ogen had. Zo ben ik begonnen bij defensie als algemeen militair arts. Daarna ben ik begonnen aan de Huisartsopleiding. Dit kostte me echter steeds meer energie waardoor ik mijn gezin niet kon geven wat ik wilde. Nadat ik te lang ben doorgegaan en uiteindelijk ben uitgevallen, ben ik in aanraking gekomen met bedrijfsgeneeskunde. Deze opleiding doe ik met veel plezier en goede balans met het thuisfront.
Steven Visser
spreker sessie 5
Sinds 2018 ben ik werkzaam als datamanager bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten binnen het Amsterdam UMC, Public and Occupational Health. Hier is mijn belangrijkste taak het beheer van het landelijke melding- en registratiesysteem beroepsziekten en de diverse peilstations die lopen binnen het NCvB. Daarnaast werk ik mee aan het organiseren van workshops, de redactie van nieuwsbrieven en het aanleveren van de basisgegevens voor de jaarlijkse rapportages. Daarvoor heb ik onderzoek gedaan naar de effectiviteit en implementatie van hulpmiddelen in de bouwsector.
Michele van Vugt
spreker sessie 23
Michèle van Vugt is 55 jaar oud en is geboren in Teheran, Iran. Na haar middelbare school heeft ze Gezondheidswetenschappen en vervolgens Geneeskunde gestudeerd. Daarna is zij samen met haar echtgenoot gaan werken in vluchtelingenkampen op de grens Thailand-Myanmar t.b.v. onderzoek in de bestrijding van malaria. Hun twee kinderen zijn hier geboren en zij is gepromoveerd op het werk t.b.v. artemether-lumefantrine (momenteel, anno 2024 nog steeds eerste lijn anti-malaria behandeling wereldwijd) en heeft zij haar specialisatie tot internist-infectioloog afgerond in het Amsterdam-AMC. Zij combineert patiëntenzorg met onderwijs en onderzoek. In 2018 is zij benoemd tot hoogleraar inwendige geneeskunde, in het bijzonder t.b.v. ‘community-centered’ bestrijding van tropische infectieziekten. Naast onderzoek in tropische landen en het bestuderen van ‘health systems’ heeft zij zich tijdens de COVID pandemie toegelegd op de zorg van patiënten en post-COVID. Vervolgens is zij gebiologeerd geraakt door de pathofysiologie van long COVID met de hoop een genezende behandeling voor deze groep patiënten te kunnen vinden dan wel aan te kunnen bieden. Patiëntenzorg en kwaliteitsverbetering van zorg zijn altijd belangrijke motivaties voor haar.
André Weel
spreker sessie 27
Als middelbare scholier twijfelde ik lang over wat ik moest gaan doen na het eindexamen. Ik vond klassieke talen prachtig en was er ook goed in, maar ook de betavakken trokken mij aan. Lange tijd stond een studie wis- en natuurkunde bovenaan mijn lijstje. Uiteindelijk werd het toch de tweede keus: geneeskunde. In feite een uitgestelde keuze. Eerst maar aan de slag, dan zien we later wel welk specialisme het wordt. Na zes curatieve jaren, eerst in diverse ziekenhuizen en daarna als huisarts, werd het uiteindelijk de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Weer een keuze waarbij je veel achterlaat, maar in dit vak kon ik wel veel van mezelf kwijt. Ik kreeg er ook alle ruimte voor. Wie krijgt tegenwoordig nog de kans om in werktijd een promotieonderzoek te doen? Uiteraard kostte dat ook zeeën aan vrije tijd, maar er waren geen zorgen over het inkomen. Toen ik 45 was promoveerde ik op een onderzoek naar groepsinformatie op basis van periodiek gezondheidsonderzoek van werkenden. Enkele jaren later werd ik geregistreerd als epidemioloog. Na 16 jaar praktijk werd ik bedrijfsarts-opleider. Tegelijk begon ik te schrijven. Binnen de redactie van het vaktijdschrift was daar ook alle ruimte voor. Eerst artikelen, later ook boeken op het gebied van de arbeidsgeneeskunde. Na de eeuwwisseling schreef ik steeds meer over beroepsethiek. Het is een vak vol lastige situaties en professionele dilemma's! Na mijn pensionering begon ik aan een boek over de beroepsethiek voor artsen voor arbeid en gezondheid. Samen met anderen: met een verzekeringsarts en een filosoof. Vijf jaar lang waren we samen op weg. Onze schrijftocht kende hoge toppen en diepe dalen, maar het boek is eind 2023 voltooid.