Wegwijzer astma en COPD

Tools, informatie en goede praktijken: online is veel te vinden op het gebied astma en COPD. We wijzen u graag de weg.

Beroepsziekten door stoffen

In deze bundel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid delen deskundigen vanuit diverse disciplines hun visie over beroepsziekten door stoffen en de aangrijpingspunten voor preventie. Lees 'Beroepsziekten door stoffen'

COPD risicotest

300.000 mensen hebben groot risico op COPD, zonder dat ze het zelf weten. Ontdek of u risico  loopt op COPD, doe de COPD risicotest

Longfonds

Het longfonds gaat voor een wereld zonder longziekten. Tot het zover is, zorgen ze de dat dat mensen met een longziekte sterk staan en bewust eigen keuzes in hun leven kunnen maken. Lees meer op www.longfonds.nl

Werk en Longencheck

Wilt u weten of (gevaarlijke) stoffen op uw werkplek invloed kunnen hebben op de gezondheid van uw luchtwegen? Doe de Werk en Longencheck. De Werk en longencheck van Long Alliantie Nederland (LAN) is in juli 2021 vernieuwd.

Informatieblad Preventiemedewerker

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVA ontwikkelde een informatieblad voor preventiemedewerkers. Met informatie, tips en links die preventiemedewerkers kunnen helpen om gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen bespreekbaar te maken en beroepsziekten te voorkomen. Bekijk Informatieblad Preventiemedewerker

 

E-learning signaleren beroepslongziekten en samenvattingskaarten

Via de gratis e-learning ‘signaleren beroepslongziekten’ worden artsen en zorgverleners geïnformeerd over de rol die werken met stoffen speelt bij longziekten en het belang van vroegtijdige signalering. Artsen en andere zorgverleners ontvangen twee accreditatiepunten voor het doorlopen van deze e-learning. De e-learning is verkrijgbaar via: www.bsl.nl/beroepslongziekten.De Long Alliantie Nederland heeft een overzichtspagina voor zorgverleners met daarop links naar richtlijnen, gespecialiseerde klinieken, praktische tools en links naar meer informatie op het gebied van werkgerelateerde longziekten.  Daarnaast zijn er samenvattingskaarten beschikbaar die zorgverleners ondersteunen bij het signaleren van werkgerelateerde longklachten.

Werkwijzer van Longfonds

Het Longfonds heeft werkwijzers ontwikkeld voor werknemers met Astma, COPD en andere longziekten. De werkwijzers helpen om zo goed mogelijk duurzaam te kunnen werken. Bijvoorbeeld met het in kaart brengen van de huidige werksituatie, tips over het houden van een balans op het werk en informatie over wettelijke regelingen zoals de WIA. www.longfonds.nl/werkwijzer

Veilig Werken met [ Gevaarlijke ] Stoffen

Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt ook aandacht gevraagd voor veilig omgaan met gevaarlijke stoffen op werk met de campagne Veilig Werken met [ Gevaarlijke ] Stoffen

CAHAG

De COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) is een netwerkorganisatie van (kader)huisartsen met speciale belangstelling voor COPD en Astma. Meer informatie op www.cahag.nl/kennisbank/beroepslongziekten