Wegwijzer astma en COPD

Tools, informatie en goede praktijken: online is veel te vinden op het gebied astma en COPD. We wijzen u graag de weg.

Beroepsziekten door stoffen

In deze bundel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid delen deskundigen vanuit diverse disciplines hun visie over beroepsziekten door stoffen en de aangrijpingspunten voor preventie. Lees 'Beroepsziekten door stoffen'

COPD risicotest

300.000 mensen hebben groot risico op COPD, zonder dat ze het zelf weten. Ontdek of u risico  loopt op COPD, doe de COPD risicotest

Longfonds

Het longfonds gaat voor een wereld zonder longziekten. Tot het zover is, zorgen ze de dat dat mensen met een longziekte sterk staan en bewust eigen keuzes in hun leven kunnen maken. Lees meer op www.longfonds.nl

Luchtcheck

Wilt u weten of (gevaarlijke) stoffen op uw werkplek invloed kunnen hebben op de gezondheid van uw luchtwegen? Doe de Werk en Longencheck

Informatieblad Preventiemedewerker

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVA ontwikkelde een informatieblad voor preventiemedewerkers. Met informatie, tips en links die preventiemedewerkers kunnen helpen om gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen bespreekbaar te maken en beroepsziekten te voorkomen. Bekijk Informatieblad Preventiemedewerker

 

LAN

De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen. Doel is preventie en het verbeteren van de zorg voor longpatiënten. Meer info op longalliantie.nl/beroepslongziekten

Ademnood

In deze uitgaven van LAN en Longfonds leest u onder meer zeven verhalen uit de praktijk. Lees Ademnood: longziekten als gevolg van werk
 

Veilig Werken met [ Gevaarlijke ] Stoffen

Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt ook aandacht gevraagd voor veilig omgaan met gevaarlijke stoffen op werk met de campagne Veilig Werken met [ Gevaarlijke ] Stoffen

CAHAG

De COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) is een netwerkorganisatie van (kader)huisartsen met speciale belangstelling voor COPD en Astma. Meer informatie op www.cahag.nl/kennisbank/beroepslongziekten