Biomonitoring en de rol van de bedrijfsarts - discussiebijeenkomst

Datum: 
donderdag, 13 juni, 2019 - 13:00
Einddatum: 
donderdag, 13 juni, 2019 - 16:45
Locatie: 
Golden Tulip Hotel Central
Accreditatie status: 
aangevraagd
Accreditatie punten: 
3

Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) organiseert in samenwerking met de NVAB een discussiebjieenkomst.

Een van de belangrijkste instrumenten voor de bedrijfsarts om vroegtijdig gezondheidsklachten en/of beginnende afwijkingen te constateren, is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Periodieke vorm van health surveillance bij werken met gevaarlijke stoffen is een vast onderdeel van het risicomanagement bij werken met gevaarlijke stoffen. Het betreft zowel een arbeidsgeneeskundige als een arbeidshygiënische evaluatiemethoden van de blootstelling.
Vanuit dat perspectief is de suggestie gedaan om kerndoel 4 toe te voegen aan de PMO kern doelen: “vaststellen of de aanwezige aanpak afdoende beheersing van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen biedt voor wat betreft de gezondheidskundige aspecten.”

Biomonitoring is een goede methode om totale blootstellingen aan o.a. CMR-ED stoffen evalueren en kan gebruikt worden als monitor instrument in het kader van kerndoel 4. In 2018 verscheen er een RIVM-rapport met de praktische en ethische voor- en nadelen ten opzichte van de huidige technieken.

Bij de opzet en uitvoering van een Biologische Monitoring gevaarlijke stoffen moeten arbo- professionals met elkaar samenwerken. Waar het domein van de arbeidshygiënist vooral bij de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) , het doen van omgevingsmetingen (environmental monitoring) ligt, is dat van de bedrijfsarts vooral bij biologische effect monitoring, het opsporen van (vroege)gezondheidseffecten en begeleiden van kwetsbare personen. De plaats van Biologische Monitoring is een onderwerp van discussie; is dit nu een medische handeling of een aanvulling op de RI&E?

Aan de hand van een casus zal er in viergroepen ronde tafelgesprekken worden gehoudenwaarin over bovenstaande dilemma’s van gedachten kan worden gewisseld.

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Sprekers

  • Ernst Jurgens , bedrijfsarts en bestuurslid NVAB
  • Andre Krom, ethicus en mede auteur RIVM rapport
  • Jolanda Willems, arbeidshygiënist/toxicoloog , bestuurslid Preventpartner

Download het programma en meer informatie over CGC