Sprekers 2018

Karin Baal
1 juni - sessie 24
Landelijk adviseur verzekeringsarts UWV voor de districten Groot Amsterdam en Bijzondere Zaken. Eén van mijn landelijk aandachtsgebieden is de externe dienstverlening van UWV daar waar het de verzekeringsgeneeskundige inhoud raakt. Ik heb meegeschreven aan de Werkwijzer Poortwachter.
Pieter Branhoorn
31 mei - sessie 4
huisarts seksuoloog docent huisartsgeneeskunde promovendus onderzoek van medisch onderwijs naar 'Professionele Identiteitsvorming'
Heleen den Besten
31 mei - sessie 7
Heleen den Besten is A&O psycholoog en werkt als projectleider Arbeid en Zorg bij de Long Alliantie Nederland (LAN). De LAN is een vereniging die zich inzet voor preventie van longziekten en betere zorg voor mensen met een longziekte. Heleen was hiervoor werkzaam als onderzoeker/adviseur bij TNO Arbeid waar zij zich heeft bezig gehouden met onder meer de thema’s gezond werken bij MKB bedrijven, werkbelastingonderzoek in het kader van duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte.
Monique van Beukering
31 mei - sessie 14
Monique van Beukering is bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak en onderzoeker bij AMC, afdeling Verloskunde/Gynaecologie. Zij is gespecialiseerd in ‘Zwangerschap en Werk’. Als lid van de kerngroep heeft zij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en herziening van de NVAB Richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk.
Thomas Biebricher
1 juni - sessie 21
Thomas Biebricher is a political theorist and currently a post-doctoral research fellow at the Cluster of Excellence at the Goethe-University in Frankfurt. His work focuses on contemporary political theory, the transformation of the welfare state and the theory and practice of neoliberalism. His articles have appeared in international peer-reviewed journals; in 2018 Stanford University Press will publish his The Political Theory of Neoliberalism. Available in Dutch is Onvermoed en onvermijdelijk: De vele gezichten van het neoliberalisme (Valkhof Pers, 2017).
Bas Bloem
31 mei - plenair
Prof.dr. Bas Bloem is werkzaam als neuroloog bij de afdeling Neurologie van het Radboudumc in Nijmegen. Hij behaalde zijn medische graad cum laude aan het Leids Universitair Medisch Centrum in 1993 en promoveerde daar in 1994. Tussen 1994 en 2000 heeft Bas Bloem zijn specialisatie tot neuroloog gedaan, eveneens aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Daarna heeft hij zich middels fellowships verder gespecialiseerd in de neurologische bewegingsstoornissen in The Parkinson's Institute, Sunnyvale, California, en later in de MRC Human Movement and Balance Unit, Institute of Neurology, Queen Square in Londen. In september 2008 werd hij benoemd tot hoogleraar neurologie, met bewegingsstoornissen als speciaal aandachtsgebied. Bas Bloem heeft op dit moment meer dan 675 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en boeken op zijn naam, inclusief meer dan 500 peer-reviewed artikelen in internationale tijdschriften. Hij heeft 41 promovendi begeleid als (co-)promotor. Bloem is de past-president van de International Society for Gait and Postural Research. Recentelijk werd hij benoemd tot Officier (Secretary-elect) van de International Parkinson and Movement Disorders Society. Van 2009 tot september 2017 was hij lid van het bestuur van ZonMw. In 2012 is Bas Bloem door het ministerie van Volksgezondheid verkozen tot nationale zorgheld en tot Nijmegenaar van het jaar. In 2017 werd hij benoemd als lid van de Executive Scientific Advisory Board van The Michael J Fox Foundation for Parkinson's Research. En begin 2018 is hij verkozen tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de oudste wetenschappelijke vereniging van Nederland. In 2002 heeft Bas Bloem het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) opgericht, dat vanaf 2005 is erkend als center of excellence voor de ziekte van Parkinson. Samen met Dr. Marten Munneke heeft hij ParkinsonNet opgericht, een innovatief landelijk zorgconcept dat nu bestaat uit 70 regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson (www.parkinsonnet.nl). ParkinsonNet heeft vanwege de wetenschappelijk aangetoonde kwaliteitsverbetering en de aanzienlijke kostenreductie diverse onderscheidingen ontvangen, waaronder de prijs als “Beste Zorginnovatie Parel van ZonMw” in 2011, en de Value-Based Healthcare Prize in 2015. Professor Bas Bloem heeft twee belangrijke wetenschappelijke interesses: (a) cerebrale compensatiemechanismen, vooral op het gebied van lopen en balans; en (b) gezondheidszorginnovatie, gericht op het ontwikkelen en wetenschappelijk evalueren van patiëntgerichte en integrale zorg. Tevens publiceert hij graag opmerkelijke observaties bij individuele patiënten.
Judith Bos
31 mei - sessie 1
Ik ben mijn onderzoekscarrière begonnen bij het NIVEL, waar ik verschillende kwantitatieve onderzoeken uitvoerde. Vanaf 2007 ben ik verbonden aan het RadboudUMC. Eerst in de functie van onderzoeker. Ik heb een promotieonderzoek gedaan naar de invloed van leeftijd op de samenhang tussen werkfactoren en andere factoren enerzijds en ‘duurzame inzetbaarheid’ anderzijds. Duurzame inzetbaarheid werd als verzamelbegrip gekozen voor de uitkomstmaten ervaren werkdruk, werk (on)tevredenheid, herstelbehoefte na het werk en ziekteverzuim. Na mijn promotie heb ik nog enkele kwalitatieve onderzoeken uitgevoerd onder aios uit verschillende vervolgopleidingen. Inmiddels ben ik als scriptiebegeleider en docent verbonden aan de SGBO waar ik aios begeleid bij hun onderzoeksopdracht en hun opleiding.
Patricia van Casteren
31 mei - plenair en sessie 6
Patricia van Casteren (1971) is registerpsycholoog Arbeid & Gezondheid en Arbeid & Organisatie. Ze is werkzaam bij Ascender bedrijfspsychologen, waar ze begeleiding, training en advies geeft op individueel, team en organisatie niveau. Daarnaast is ze als science practitioner verbonden aan Tranzo, het onderzoeksinstituut voor zorg en welzijn van Tilburg University. Ze doet daar promotie onderzoek naar de waarde van werk en duurzame inzetbaarheid, in het bijzonder van hoogbegaafde werkenden. Patricia is regelmatig gastdocent bij de opleiding en nascholing van arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen en spreker op het gebied van de capability approach, stress, duurzame inzetbaarheid en hoogbegaafdheid.
Yvonne Cernohorsky
1 juni - sessie 24
Sinds 1982 werkzaam als verzekeringsarts bij UWV en diens voorgangers. De laatste 15 jaar als stafverzekeringsarts/adviseur verzekeringsarts. Vanaf 1-1-2017 werkzaam als beleidsmedewerker bij en Centraal Expertise Centrum.
Rik Cranendonk
1 juni - sessie 20
Artsexamen in 1981 UvA. Na 3 jaar kankeronderzoek omgeschoold in de IT, daarin ruim 10 jaar werkzaam geweest. Daarna de bedrijfsgezondheidszorg in gegaan, bij wat later Arbo Unie Hilversum zou worden. Daarna kwaliteitsmanager geweest bij Eurotransplant. Sinds 2010 weer in de arbozorg. Sinds 1 januari 2017 senior bedrijfsarts. Sinds maart 2016 plaatsvervangend lid beroepsgenoot van het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Eindhoven. Daarnaast lid van de Commissie Wet- en Regelgeving van de NVAB.
Hans Dam
31 mei - sessie 5
Mijn werkzaamheden hebben zich afwisselend in de uitvoerende praktijk van de bedrijfsarts en in aanpalende functies afgespeeld, zoals het opleiderschap voor bedrijfsartsen, management van arboteams en thans ook verantwoordelijk voor de veiligheid bij de huidige werkgever.
Frank van Dijk
1 juni - sessie 18
Bedrijfsarts (niet-praktizerend), emeritus professor van het Coronel Instituut (AMC, Amsterdam), (co) auteur van 170 peer-reviewed internationale artikelen, promotor bij 45 promovendi. Momenteel senior docent verbonden aan de afdeling Sociale Geneeskunde VUmc en de Ludwig-Maximilians-Universität in München ( m.n. actief in Latijns America). Sinds 2014 werkzaam voor de stichting Learning and Developing Occupational Health (LDOH, Hilversum) met projecten in Nederland, Turkije, Indonesië en Centraal-Aziatische landen. Onderwerpen zijn onderwijsontwikkeling, de rol van de eerste lijn, gezond werken in de landbouw, beroepsziekten en Evidence-Based Practice. De LDOH heeft een internationale e-library ontwikkeld met gratis goede leermaterialen (www.ldoh.net). Mede auteur van het boek OSH online. How to find reliable information (Spaans en Engels, 3e druk 2016), gratis te downloaden (www.ldoh.net). Voorzitter van de ICOH Scientific Committee on Education and Training. Overleg met de WONCA (internationale vereniging van huisartsen). Andere topics: kwaliteit van bedrijfsgezondheidszorg, chronisch zieken en werk, online kennis infrastructuur.
Gerda de Groene
27 mei - sessie 6
Sinds 2008 werk ik bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) beiden onderdeel van het Amsterdam UMC. Ik houd mij vooral bezig met beroepsgebonden huid- en longziekten. Bij de PMA onderzoeken wij of de gezondheidsklachten door het werk komen, of hoe een werknemer met zijn aandoening zo goed mogelijk aan het werk kan blijven.
Carel Hulshof
sessie 13 en 27
Prof. dr. Carel Hulshof is als bijzonder hoogleraar Bedrijfsgeneeskunde en senior staflid werkzaam bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC, Amsterdam). Hij is mede manager van het KMKA en leidt de PMA. Bij de NVAB is hij werkzaam als coördinator richtlijnen bij het Kwaliteitsbureau. Hij heeft veel ervaring in het maken van richtlijnen, implementatieonderzoek en op het gebied van medische keuringen en PMO.
Eric van der Jagt
1 juni - sessie 24
Sinds 1997 werkzaam bij UWV en voorgangers als verzekeringsarts, bezwaarverzekeringsarts, docent, stafarts en beleidsmedewerker. Sinds 2016 adviseur verzekeringsarts bij Bijzonder Zaken (Eigen Personeel en buitenland).
Ernst Jurgens
1 juni - sessie 25
Bestuurslid NVAB: Cies Beroepsziekte, Wetenschap, Preventie. Praktiserend bij KLM Health Services sinds 2003 Klinisch arbeidsgeneeskundige CardioMetabole Aandoeningen Gastdocent NSPOH: Diabetes & Werk, CVRM PIM'er registratie sinds 2010.
Cees Kan
1 juni - sessie 22
Cees Kan is werkzaam als psychiater aan het Radboudumc in het team ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme) bij volwassenen. Hij is voorzitter van het hulpverlenersnetwerk CASS18+. Hij ontwikkelde een psycho-educatiemodule voor volwassenen met ASS en was voorzitter van de werkgroep voor de richtlijn Diagnostiek en Behandeling van ASS bij volwassenen. M.b.t. arbeid heeft hij de leiding over het innovatieve project Beter Werken met Autisme van het Radboudumc (www.beterwerkenmetautisme.nl).
Manuele de Klaver
31 mei - sessie 16a
De Jonge Bedrijfsarts is sinds anderhalf jaar een netwerk voor en door AIOS Bedrijfsgeneeskunde. Onze missie is het voor artsen in opleiding tot bedrijfsarts mogelijk te maken om van elkaar te leren en een betere professional te worden. Wij willen een onmisbare gesprekspartner zijn in beleidsvorming rondom bedrijfsgeneeskundige thema's die AIOS aanspreken. Verbinding en plezier zijn hierbij essentieel!
Rocco Kloots
1 juni - sessie 20
Sinds 2015 ben ik bestuurslid van de NVAB en ik werk full time als bedrijfsarts en jurist bij Arbounie. Daarnaast ben ik lid van Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam en van de Commissie van Toezicht van TBS kliniek de Kijvelanden. Als lid van de Commissie Wet & Regelgeving van de NVAB ben ik betrokken geweest bij de leidraad Bedrijfsarts en Privacy, leidraad Casemanagement en recent het Standpunt Taakdelegatie.
Tessa Kouwenhoven
31 mei - sessie 15
Tessa Kouwenhoven-Pasmooij is werkzaam als bedrijfsarts bij het Erasmus MC te Rotterdam en recent gepromoveerd op het proefschrift "PerfectFit@Work: effectiveness of blended web-based workplace health promotion programs". Zij richt zich op inzetbaarheid door vitaliteitsbevordering middels innovatie en implementatie met gebruik van medische technologie.
Annet de Lange
1 juni - plenair
Dr. Annet de Lange is lector Human Resource Management bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en heeft de eretitel van ‘visiting professor’ toegekend gekregen door de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Stavanger in Noorwegen. Haar expertise spitst zich toe op transitiemanagement naar langer en breder doorwerken in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.
Felicia Los
1 juni - sessie 27
Felicia Los is als onderzoeker op het gebied van PMO werkzaam bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC, Amsterdam).
Andrea Maier
31 mei - plenair
After graduation in Medicine at the Medical University Lübeck (Germany) in 2003, she registered as specialist Internal Medicine & Geriatrics at the Leiden University Medical Center (the Netherlands) in 2009. Contemporaneously she worked on translational research on ageing, defending her thesis on gerontopsychiatric-medical units in 2003 and on cellular senescence in 2008. Her research is driven by her passion to unravel ageing mechanisms and the interaction of ageing and age-related diseases. In 2013 she was appointed as full Professor of Gerontology at the VU University, Amsterdam, the Netherlands. Since February 2016 she is Divisional Director of Medicine and Community Care at the Royal Melbourne Hospital and Professor of Medicine and Aged Care at the University of Melbourne, Australia. During the last 7 years she conducted several national and European observational studies as well as clinical trials and published more than 170 peer reviewed articles in international journals. Her innovative, multidisciplinary research group works in the Netherlands and in Australia. She is invited member of several international research and health policy committees to eventually increase the visibility, quality and quantity of ageing research.
Fleur Meerstadt
31 mei - sessie 11
Sinds 2006 loopt binnen het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM het project ‘Infectieziektebestrijding en Werknemersgezondheid’. Hiermee is de zorg voor werknemers toenemend ingebed geraakt binnen het CIb, met name binnen de dagelijkse activiteiten van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI). Doel van het project is om werknemersgezondheid te bevorderen, onder andere door richtlijnen te voorzien van arbeidsrelevante alinea’s en bij (dreigende) uitbraken van infectieziekten en actuele infectieziekte-thema’s expliciet rekening te houden met een (mogelijk) verhoogd infectierisico voor werknemers. Daarnaast draagt het project bij aan informatievoorziening voor en deskundigheidsbevordering van arboprofessionals op het gebied van (preventie van) arbeidsgerelateerde infectieziekten. Fleur Meerstadt is als bedrijfsarts sinds 2010 verbonden aan dit project. Voor die tijd is ze als bedrijfsarts werkzaam geweest bij o.a. KLM Health Services, Arbodienst Heineken Beheer BV en de Arbogroep AMC.
Pauline Meurs
1 juni - plenair
Pauline Meurs is voorzitter bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Zij is socioloog, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit die rol is zij wetenschappelijk directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur dat postacademische leergangen en opleidingen geeft voor bestuurders, managers en toezichthouders in de gezondheidszorg. Pauline Meurs is vanaf augustus 2014 buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, daarnaast bekleedt zij verschillende toezichthoudende functies waaronder lid van de raad van toezicht van het AMC en van de UvA, lid raad raad van toezicht bij de Parnassiagroep. Van juni 2007 tot 1 februari 2013 is Pauline Meurs lid geweest van de Eerste Kamer en van september 2007 tot 1 juli 2015 voorzitter van ZonMW, het centrum voor kennis en innovatie in de gezondheidszorg.
Erik Noordik
31 mei - sessie 1
Na een gezondheidswetenschappelijke opleiding ben ik sinds 1992 werkzaam op het gebied van arbeid, gezondheid en sociale zekerheid. In de loop der jaren heb ik op dit brede terrein diverse functies en rollen mogen vervullen en gewerkt als beleidsadviseur, onderzoeker en docent. In 2013 gepromoveerd op een bedrijfsgeneeskundig onderwerp (Psychische klachten en terugkeer naar werk). Sinds 2016 ben ik (wederom) werkzaam bij de NSPOH als opleider/docent o.a. op het gebied van onderzoeksscholing.
Cobi Oostveen
1 juni - sessie 31a
Cobi Oostveen volgde, na haar studie geneeskunde in Groningen, de tropenopleiding. Zij werkte van 1991 tot en met 1997 als tropenarts in Tanzania. Terug in Nederland is ze gaan werken bij een arbodienst en volgde de opleiding tot bedrijfsarts aan de SGBO in Nijmegen. Na vervolgens 8 jaar bij een grote interne arbodienst als bedrijfsarts en trainer in het vitaliteitsprogramma gewerkt te hebben, is ze als zelfstandig bedrijfsarts gaan werken. In 2012/2013 heeft ze aan de NSPOH de opleiding tot bedrijfsartsconsulent oncologie (BACO) gevolgd. Als bedrijfsartsconsulent oncologie is Cobi een aanspreekpunt voor collegae, werkgevers, medewerkers en zorgverleners betreft specifieke vragen rondom het thema ‘kanker en werk’ In 2013 is het ‘Platform bedrijfsartsconsulenten oncologie’ opgericht. Sinds medio 2014 is Cobi voorzitter van dit Platform. Tevens vertegenwoordigt ze de BACO in het bestuur van de NVKA. Na het verschijnen van het concept van de richtlijn “Kanker en Werk” in 2017, coördineerde Cobi, in samenwerking met het kwaliteitsbureau van de NVAB, de praktijktest van deze richtlijn in Noord en Oost Nederland.
Kata Ottovay
31 mei - sessie 11
Redacteur van de meer dan 100 richtlijnen over verschillende infectieziekten bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding.
Gini van Rijckevorsel
31 mei - sessie 11
Gini van Rijckevorsel volgde na haar artsexamen (UVA) in 1995 de tropenopleiding en werkte een aantal jaren in Malawi Sinds 2003 is zij werkzaam in de publieke gezondheidszorg/infectieziektebestrijding (GGD Amsterdam), In 2013 promoveerde zij met de thesis "Surveillance studies on infectious diseases: evidence for action", o.l.v. Prof. dr R.A. Coutinho bij de UVA. Sinds 2015 werkt zij als arts Maatschappij en Gezondheid, bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI/RIVM) in Bilthoven.
Suzan Robroek
31 mei - plenair
Mijn onderzoek richt zich op de vraag hoe we - en in het bijzonder kwetsbare groepen - gezond kunnen blijven werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Opgeleid in de bewegingswetenschappen en epidemiologie en vervolgens gepromoveerd op het onderwerp ‘gezondheidsbevordering op de werkplek’. Inmiddels ruim 40 wetenschappelijke publicaties over de invloed van gezondheid op werk en v.v., Coördinator van de onderzoeksgroep Arbeid en Gezondheid op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC in Rotterdam.
Stephan Roelofs
31 mei - sessie 9
Als ex-verslaafde ondernemer ken ik de destructie van alcohol en drugs als geen ander. Sinds mijn behandeling in 2007 geheel vrij van elk soort middelengebruik. Na 2007 het roer om en eerst werkzaam geweest in de jongerenpreventie. Vervolgens gewerkt als adviseur bij verslavingskliniek SolutionS. Daar gestart met het ontwikkelen van preventie voor de zakelijke markt. In 2012 Be-Responsible opgericht. Inmiddels bedienen we met ons team meer dan 80 organisaties. Ons preventie product is opgenomen in de database van het RIVM. De praktijk ervaring in preventie en interventies maken van mij een unieke sparringpartner als het gaat om alcohol- en drugsvrij werken en gerelateerde problematiek op de werkvloer.
Jos Rooijackers
31 mei - sessie 12
Dr. J.M. Rooijackers (Jos), geboren op 9 maart 1959, is als longarts werkzaam bij Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), dat is gehuisvest bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht. NKAL werkt samen met de Divisie Hart en Longen van het UMC Utrecht en de longafdelingen van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, het VUmc en het AMC te Amsterdam. Hij was voorzitter van de werkgroep NVALT richtlijn werkgerelateerd astma en van de projectgroep NVAB richtlijn herziening astma en COPD.
Sascha Russo
1 juni - sessie 31b
Ik ben opgeleid tot psychiater in Groningen en promoveerde daar in 2004 op de relatie tussen serotonine en psychopathologie. Aanvullende opleiding bestond uit de psychoanalytische psyhotherapie opleiding. Momenteel werk ik als psychotherapeut en ben ik werkzaam bij Psyon.
Monique Samsen
1 juni - sessie 30
Drs. Monique Samsen (1976) is psycholoog en opleider en bracht als één van de eersten in Nederland en België Acceptance and Commitment Therapy in de praktijk. Ze heeft met uiteenlopende doelgroepen in verschillende settings gewerkt: van crisishulpverlening in de psychiatrie tot kortdurende behandeling bij eenvoudige klachten. Momenteel werkt ze in haar eigen praktijk in Arnhem waar ze clienten uit het hele land behandelt, van jong tot oud. Verder leidt ze artsen, therapeuten en coaches op in ACT en het door haarzelf ontwikkelde model ACT4kids.
John van der Sanden
1 juni - slotspreker
Frederieke Schaafsma
beide dagen - sessies 1, 32a en 32b
Ik ben in 1998 begonnen als bedrijfsarts io en heb in 2003 mijn registratie als bedrijfsarts behaald. In 2007 ben ik gepromoveerd op het onderwerp Evidence-Based Medicine for Occupational Health Care. Ik werk nu parttime als senior onderzoeker/universitair docent bij de afdeling sociale geneeskunde van VUMC en begeleid daarbij verscheidene artsen of onderzoekers met hun promotieonderzoek. Daarnaast werk ik parttime als bedrijfsarts in de praktijk.
Benedikte Schaapveld
31 mei - sessie 6
Begonnen als marineofficier-arts, ben ik via politiearts voor Rotterdam Rijnmond in 1998 bedrijfsarts geworden voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds 2010 inmiddels tevens medisch adviseur en hoofd van de afdeling Vitaliteit en Gezondheid. Mijn focus ligt op het optimaliseren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers die hoge (o.a. politieke- en werk-) druk ervaren terwijl zij onder zeer diverse omstandigheden hun werk moeten verrichten: op het departement in Den Haag, en op ca. 150 locaties in de wereld variërend van Washington en Brussel tot Kaboel en Bujumbura. Dit vraagt om een zowel individuele als beleidsmatige (bedrijfs)geneeskundige begeleiding van de medewerkers, hun partners en gezinnen in het buitenland zowel fysiek (lokale gezondheidszorg, infectieziekten etc.) als mentaal (culturele verschillen, werkdruk, stress etc.).
Ageeth Schonewille
31 mei - sessie 14
Verloskundige en onderzoeker, werkzaam in het Erasmus MC binnen de afdeling Verloskunde en Gynaecologie. Speerpunten onderzoek naar implementatiemogelijkheden voor preconceptiezorg voor aanstaande ouders in de fase van 14 weken voor de zwangerschap tot en met de eerste 10 weken van de zwangerschap, preconceptiezorg voor laaggeletterden en mensen met lage gezondheidsvaardigheden en als laatste het onderzoeken van implementatiemogelijkheden voor preconceptiezorg binnen arbeid en zwangerschap.
Lianne Schouten
31 mei - sessie 16a
De Jonge Bedrijfsarts is sinds anderhalf jaar een netwerk voor en door AIOS Bedrijfsgeneeskunde. Onze missie is het voor artsen in opleiding tot bedrijfarts mogelijk te maken om van elkaar te leren en een betere professional te worden. Wij willen een onmisbare gesprekspartner zijn in beleidsvorming rondom bedrijfsgeneeskundige thema's die AIOS aanspreken. Verbinding en plezier zijn hierbij essentieel!
Tjabe Smid
31 mei - sessie 13
Tjabe Smid is emeritus hoogleraar arbeidsomstandigheden bij Amsterdam Public Health Research Institute, VU medisch centrum Amsterdam. Hij was daarnaast tot 2016 werkzaam in verschillende Safety and Health functies bij KLM, als laatste als Corporate Manager Arbeidsveiligheid. Hij was en is lid van verschillende commissies van de Gezondheidsraad, waaronder de commissie Nachtwerk en Gezondheid.
Ira van der Steenstraten
31 mei - sessie 3
Ira van der Steenstraten is opgeleid tot psychiater in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Op het ogenblik woont en werkt zij in Brisbane, Australië, waar zij Breeze Life Coaching heeft opgericht. Als Life Coach heeft zij het “Resilience on the Run” (RoR) programma ontwikkeld voor de Australian Medical Association Queensland (AMAQ). Sinds dit jaar is RoR een verplicht onderdeel van alle co assistenten en presenteert zij het programma in de opleidingsziekenhuizen van de Australische staat Queensland. Daarnaast heeft Ira een divers aantal Mindfulness programmas ontwikkeld voor groepen waaronder leraren, schoolkinderen, chronisch pijnpatienten en para-medici. Voor meer informatie: www.breezelifecoaching.com
Jos Verbeek
31 mei - sessie 5
Jos Verbeek is opgeleid tot bedrijfsarts en epidemioloog. Hij was lange tijd verbonden aan het Coronel Instituut van het AMC. Sinds 1999 is hij betrokken bij de ontwikkeling van een vijftal richtlijnen voor bedrijfsartsen en een vier WHO richtlijnen voor milieu, arbeid en gezondheid. Hij werkt sinds 2003 bij het Finse Instituut voor Arbeid en Gezondheid FIOH en is hoofdredacteur van de Cochrane Work groep.
Arco Verhoeven
31 mei - sessie 1
bedrijfsarts en verzekeringsarts, werkzaam als instituutsopleider bij SGBO ELG Radboudumc en als bedrijfsarts voor De Arbodienst.
Irene van Vliet
31 mei - sessie 4
Irene van Vliet studeerde naast Geneeskunde ook enkele jaren Farmacie. Deed opleiding tot psychiater in het UMC-Utrecht en werkte daar ook als psychiater, sinds 2001 werkzaam in het LUMC. Deed promotieonderzoek naar de neurobiologie van angststoornissen. Momenteel naast patientenzorg (mn therapieresistente angst- en stemmingsstoornissen , ECT, en zwangerschap en psychiatrie) ook betrokken bij onderwijs en bij- en nascholingen, landelijke richtlijnontwikkeling en onderzoek. 'Zieke dokters' was een van deze onderzoeksprojecten, een 'uitvloeisel' van een eigen ziekteperiode.
Ineke van Werven
1 juni - sessie 17
Na 10 jaar bedrijfsarts bij de Sociale Werkplaatsen in Amsterdam ongeveer 10 jaar bij de Arbeidsinspectie. Daarna bedrijfsarts bij interne en externe arbodiensten gecombineerd met opleider bij de NSPOH.
Haije Wind
1 juni - plenair
Haije Wind was werkzaam als verzekeringsarts en Bijzonder Hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds november 2017 is hij met emeritaat. Hij was lid van de Programmaraad van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde AMC-UWV-UMCG-VUmc (KCVG) dat zich richt op de academisering van het verzekeringsgeneeskundige werkveld. De belangrijkste thema’s van onderzoek zijn verbetering van de kwaliteit van beoordelingen van arbeidsongeschiktheid, met name op het gebied van Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en Wajong en ontwikkeling van richtlijnen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Hij is betrokken bij richtlijnen op het gebied van NAH, depressie, chronische ziekten en burnout/overspanning, gerelateerd aan werk. Daarnaast is hij betrokken bij de opleiding van verzekeringsartsen.