Sprekers 2023

Iris Arends
spreker sessie 27
Iris Arends is senior onderzoeker Werk & Mentale Gezondheid bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Programmamanager Ontwikkeling & Implementatie van Onderzoek bij Arbo Unie. Haar onderzoek richt zich op het bevorderen van mentale gezondheid in de werkcontext en op het ondersteunen van duurzame inzetbaarheid van werknemers met psychische problemen. Het werkleven van jongvolwassenen is hierbij een specifiek aandachtsgebied. In haar onderzoek hanteert Iris een levensloopperspectief door te kijken naar de verbinding tussen het vroege leven en het latere werkleven.
Peter van Balen
spreker sessie 25
Ik ben arbeidshygienist en organisatiekundige. In die rol heb ik gewerkt in de gezondheidszorg en nucleaire industrie. Sinds 2014 heb ik mij aangesloten bij PreventPartner. Vanuit die coöperatie ben ik bij veel diverse projecten betrokken en maak ik deel uit van het Expertise Centrum toxische stoffen. Al meerdere jaren participeer ik in het MDO Franciscus-Vlietland dat recent een samenwerkingsverband is aangegaan met het Erasmus MC als expertisecentrum onder de naam Werk en Longen 010 (WEL010) . Sinds dit jaar werk ik part-time op de Polikliniek Mens en Arbeid van het AmsterdamUMC voor het bureau Lexces.
Monique van Beukering
spreker sessie 7
‘Betaald werk is belangrijk voor vrouwen’. Dit inzicht leidde bij Monique van Beukering tot de specialisatie Bedrijfsgeneeskunde. Met bijzondere aandacht voor preventie en de gezondheid van werkende vrouwen. Ze werkt sinds 1988 als bedrijfsarts bij interne en externe arbodiensten en voor verschillende sectoren waarvan 15 jaar als leidinggevende. Ze is projectleider van de richtlijn ‘Zwangerschap, Postpartumperiode en werk’. Na de eerste versie van 2007 is de richtlijn herzien in 2018. Eind 2015 startte ze haar promotieonderzoek ‘Gezond werken tijdens de zwangerschap’. In december 2022 is ze gepromoveerd bij het Amsterdam UMC, bij zowel de afdeling Verloskunde/gynaecologie als Occupational Health.
Rosalie Bouma
spreker sessie 10
Na haar semi-arts stage binnen de bedrijfsgeneeskunde te hebben voltooid, is Rosalie Bouma met veel enthousiasme het vak verder ingerold. Inmiddels is ze sinds januari 2023 afgestudeerd als bedrijfsarts. Door haar eigen ruime ervaring als coassistent binnen de bedrijfsgeneeskunde (her)kent ze het belang van een goed coschap binnen het vakgebied. Daarom is ze sinds eind 2021 lid van de NVAB stuur- en werkgroep ‘1500 coassistenten arbeids- en bedrijfsgeneeskunde per jaar’.
Menno de Bree
dagvoorzitter
Menno de Bree (1974) studeerde filosofie en werkte als bedrijfsethicus bij Heineken en Nyenrode. Tussen 2002 en 2023 doceerde hij ethiek en filosofie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Op dit moment is hij als hoofddocent verbonden aan de postdoctorale beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector (RadboudUMC). Voor zijn onderwijs ontving hij meerdere studentenprijzen. Verder verzorgt De Bree denktrainingen voor professionals (o.a. Brainfeed) en is hij actief als publieksfilosoof (o.a. Forum Groningen en The School of Life). Op internet zijn zijn talks voor Brainwash en TEDx te vinden. Elke zaterdag verschijnt er een column van zijn hand in het Financiële Dagblad. De eerste bundeling verscheen eind 2018 onder de titel 'Het eeuwig tekort. Over werk, liefde, geluk en ander ongemak.' In het voorjaar van 2023 verschijnt een tweede selectie onder de titel ‘Een enorme naakte vrouw’.
Evelien Brouwers
spreker plenair
Prof. dr. Evelien Brouwers is als bijzonder hoogleraar verbonden aan Tranzo (Tilburg University). Met haar onderzoeksteam richt zij zich op de vraag wat er nodig is om werk te vinden en te behouden bij psychisch problemen, maar ook hoe psychische problemen bij werkenden kunnen worden voorkomen. De Capability benadering is een invloedrijk gedachtengoed in haar werk. Daarnaast is zij geïnteresseerd in de rol van stigma als barrière voor duurzame arbeidsparticipatie, en het dilemma of mensen met psychische problemen er juist wel of niet goed aan doen om hierover open te zijn in de werkomgeving. Haar leerstoel is getiteld: ‘Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid’.
David Bruinvels
spreker sessie 3
Zelfstandig bedrijfsarts sinds 1993, praktijkopleider, NVAB Bestuur, CNN, IOMSC bestuur. Werkzaam in Nederland en buitenland. Bedrijfsarts is het mooiste medische beroep. Preventie kan nog veel meer toegepast worden. Doel IOMSC: Iedere werknemer in de wereld: goede, gezonde en veilige werkomgeving. Naast bedrijfsarts actief in IPPNW, preventie tegen gebruik kernwapens vanuit medische invalshoek.
Ute Bültmann
spreker sessie 27
“Kijken vanuit een levensloopperspectief bij het verrichten van onderzoek naar arbeid en gezondheid maakt nieuwe verbanden zichtbaar”. Samen met een interdisciplinair team onderzoek ik de relatie tussen mentale gezondheid en werk bij jongvolwassenen vanuit een levensloopperspectief. Tevens zijn wij in ​​"Stress in Action" bezig meer te weten te komen over stress door onderzoek van het lab naar het dagelijks leven te verplaatsen. Al met al, hopen wij door het vertalen van onze bevindingen in relevante beleids- en praktijkmaatregelen een ​​verschil te kunnen maken in het bereiken van een gezond werkleven.
Els Carsouw
spreker sessie 20
In ons vak geven we dagelijks vele adviezen, zowel aan medewerker als werkgever.  Ons vak gaat zelden of nooit over leven en dood. Wel geven we regelmatig adviezen, die van grote invloed zijn op de loopbaan en leven van de medewerker. Ook voor de werkgever kunnen de (financiele) consequenties groot zijn. De CBE is voor mij een plek om samen met een aantal leuke en geïnteresseerde collega's na te denken over de ethische dilemma's, waar we in ons vak regelmatig mee geconfronteerd worden.
Jeroen Croes
spreker sessie 10
Reeds tijdens zijn basisarts opleiding aan de Universiteit Leiden was Jeroen Croes actief met extra-curriculaire (onderwijs) activiteiten (o.a. voorzitterschap M.F.L.S., lid Faculteitsraad, diverse (onderwijs) commissies en (internationale) studiereizen en activiteiten in het bedrijfsleven). Na eerst als klinisch specialist in opleiding (KNO) te hebben gewerkt miste hij de meer integrale/holistische aanpak in de begeleiding van patiënten. Klachten en medische problemen worden immers (zeer) regelmatig in stand gehouden en soms zelfs veroorzaakt door niet-medische (werk)factoren (ICF-model). Daar wil(de) hij actief mee aan slag. Gezien zijn affiniteit met het bedrijfsleven en zijn wens als dokter mensen en organisaties verder te helpen was daarna de weloverwogen stap naar de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde snel gemaakt. Jeroen Croes is zeer geruime tijd bedrijfsarts en al bijna 20 jaar werkzaam in het domein Arbeid & Gezondheid. Hij heeft diverse (inter)nationale bedrijven (van groot zakelijk t/m MKB) mogen begeleiden en adviseren. Vanaf mei 2015 combineert hij zijn praktijk werkzaamheden als bedrijfsarts (en inmiddels tevens als opleider bij ArboConcern) met zijn werkzaamheden als universitair docent, onderwijscoördinator en staflid onderwijs in het Amsterdam UMC. Sinds eind 2021 begeleidt hij daarbij de NVAB stuur- en werkgroep “1500 coassistenten arbeids- en bedrijfsgeneeskunde per jaar”. Tot slot heeft hij in mei 2022 de eervolle Ramazzini-onderwijs prijs in ontvangst mogen nemen.
Frank van Dijk
spreker plenair en spreker sessie 8
k ben bedrijfsarts (niet praktiserend), en emeritus professor (1987-2013; Coronel Instituut Amsterdam UMC). Ik ben (mede) auteur van 200 internationale artikelen, en actief in de Gezondheidsraad vanaf 2015. Sinds 2014 werk ik voor de stichting Learning and Developing Occupational Health (LDOH) en voor de International Commission on Occupational Health (ICOH).  Ik heb ervaring met les geven en projecten in Europa, Azië en Latijns-Amerika. Favoriete onderwerpen zijn de rol van de eerste lijn in de zorg voor werkenden (basic occupational health care), preventie van beroepsziekten, chronisch zieken en werk, en de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg. Ik ben (mede-) auteur van de boeken OSH online. How to find reliable information (Spaans, Turks en Engels, 3e druk 2016), en Work and Health in Agriculture (2022). Gratis downloaden van http://shop.ldoh.net. Op de LDOH site is ook een unieke collectie van publicaties over Basic Occupational Health Services (2022) te vinden, en de enige internationale bibliotheek met e-lessen en e-modules op het gebied van arbeid en gezondheid:https://library-education-osh.ldoh.net/.
Ger Dijkgraaf
spreker sessie 20
Tijdens mijn opleiding als bedrijfsarts, 1994, gaf ik aan de toenmalige opleider aan dat ik wel belangstelling had voor de Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE). Deze vond dat ik daar te jong voor was. Ongeveer 1,5 jaar geleden heb ik mij dan maar aangemeld bij CBE voordat ik te oud zou zijn….  Heel vaak vragen wij ons af of we datgeen wat we doen wel goed doen? De vraag die daaraan voorafgaat: “Doen wij het goede?” wordt veel te weinig gevraagd. Dat zou ik graag onder de aandacht willen brengen.
Jeannette van Dongen
sprekers sessie 9
Als klinisch psycholoog-psychotherapeut wil ik kwaliteit toevoegen aan het leven van mensen die ziek zijn, in het bijzonder mensen met kanker. Mijn drijfveer is om wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en patiëntenperspectief zo met elkaar te verbinden dat artsen én patiënten beiden hiervan de vruchten plukken.
Leo Elders
spreker sessie 29
Als bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige ben ik al jaren geïnteresseerd in de gevolgen van licht hoofdtrauma. Tijdens mijn werkzaamheden in een revalidatiecentrum enige jaren geleden had ik veel contact met patiënten die door ongevallen etc. ondersteuning nodig hadden en niet zelden problemen bleven ondervinden van hun trauma in het dagelijks leven en in werk.
Sophia Franklin
spreker sessie 21
Vanaf 2007 ben ik werkzaam als zelfstandig bedrijfsarts. Midden in de corona pandemie was ik op zoek naar een andere manier van invulling van het vak en naar meer maatschappelijke impact. Vanaf juli 2020 ben ik daarom parttime werkzaam bij de Arbeidsinspectie en vanaf april 2022 ook bij de Polikliniek mens en Arbeid (PMA). Vanuit de PMA houd ik mij o.a. bezig met het Lexces en de Tegemoetkomingregeling Stoffen gerelateerde Beroepsziekten (TSB).
Irene Gerrits
spreker sessie 1
Na ruime ervaring in diverse management functies in de culturele wereld ben ik directeur geworden bij het Nationaal Archief, onderdeel van het ministerie van OCW. In 2019 ben ik als interim directeur bij de Nederlandse Arbeidsinspectie gestart. Inmiddels heb ik de nieuwe directie Meldingen en Verzoeken mogen vormgeven en hebben we vanaf mei 2022 een nieuw meldingen proces ingericht.
Meertje Hallie
spreker sessie 11
Graag stel ik mijzelf in het kort voor. Ik ben Meertje Hallie, AIOS Bedrijfsgeneeskunde en actief in De Jonge Bedrijfsarts en Losgio. Ik zie in mijn spreekkamer veel werknemers met een verstandelijke beperking. Je kunt veel inspiratie halen uit de contacten met deze doelgroep, maar dan is het wel handig om te weten hoe je de begeleiding moet aanpakken. Ik neem de deelnemers in mijn workshop graag mee in de specifieke ins en outs van de medemens en werknemer met een verstandelijke beperking.
Dick Heederik
spreker plenair
Dick Heederik is opgeleid tot epidemioloog en milieuhygiënist en in 1990 gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit. Vanaf 2000 was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Hij is actief geweest in adviesfuncties voor de WHO, de Gezondheidsraad en de EU (RAC ECHA). Sinds 2022 is hij voorzitter van het bestuur van Lexces en de adviescommissie Lijst Beroepsziekten.
Merel Hellemons
spreker plenair
Ik ben sinds 2017 longarts en in het Erasmus MC met als aandachtsgebied longtransplantatie en interstitiële longaandoeningen. Ten tijde van de eerste golf heb ik de post-COVID poli in het ErasmusMC opgezet, in combinatie met een regionaal onderzoeksproject (CO-FLOW studie) om patiënten na ziekenhuis ontslag te volgen in hun herstel. Momenteel coördineer ik post-COVID onderzoek in het ErasmusMC en maak ik me hard voor erkenning en betere behandeling en onderzoek voor deze complexe groep patiënten.
Marjory Hendricks
spreker sessie 2
Heel mijn werkend leven hou ik me bezig met de arbeidsomstandigheden van medewerkers. Dat is inmiddels zo'n 40 jaar waarvan de laatste 17 jaar als ondernemer/eigenaar van Absent Arbo een gecertificeerde arbodienst. We richten ons voornamelijk op industriële klanten in de regio Gelderland. Naast het ondernemerschap ben ik 10 jaar arbeids- & organisatiedeskundige en werk ik nauw samen met mijn collega kerndeskundige om voor onze klanten een complete dienstverlening aan te kunnen bieden. Als A&O-deskundige hou ik me bezig met het adviseren en begeleiden van organisaties bij het gezond en gemotiveerd inzetbaar houden van medewerkers, het aanpakken van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en het verminderen van arbeidsrisico's die voortkomen uit menselijk handelen. Daarnaast adviseer ik bedrijven hoe zij om kunnen gaan met kwetsbare groepen en nachtwerk.
Michel Hendricks
spreker sessie 2
Opgeleid in de werktuigbouwkunde met een specialisatie productietechniek. Na het afronden van mijn studie heb ik diverse leidinggevende functies vervuld in het bedrijfsleven waarbij ik altijd al een zwak had voor machineveiligheid. Na het opzetten van onze arbodienst heb ik me toegelegd op de veiligheidskunde en heb de HVK opleiding gedaan. Binnen onze arbodienst werken bedrijfsarts, arbeids hygiënist en A&O-er vaak nauw samen om te streven naar goede arbeidsomstandigheden.
Richard Heron
spreker plenair
For over 15 years, as VP Health and Chief Medical Officer Richard led BP’s global health agenda. This included wellbeing, occupational health, industrial hygiene, and public health in over 65 countries. He trained in internal medicine in the UK and New Zealand before specializing in Occupational Medicine and holding prior health, safety, and risk management leadership roles with AstraZeneca. Now consulting, he is an expert Advisor on Work, Health and Wellbeing at the World Economic Forum and co-chairs the International Occupational Medicine Society Collaborative (IOMSC), a WHO collaborating Centre comprised of 47 National OH Societies, representing 70% of the world’s workers. He is a member of the UK National Wellbeing Forum and sits on the NHS Expert Advisory Group for employee health and wellbeing and the Industrial Injuries Advisory Council (IIAC) for UK government department of work and pensions. Richard recently joined the Global Wellbeing Advisory Board at Champion Health, is an associate with RAND Europe and Cognacity (Mental Health and Performance) consultancy. A past-President of both Faculty and Society of Occupational Medicine, he is a Fellow of the Royal College of Physicians (London and Edinburgh), the American College of Occupational and Environmental Medicine and a Senior Founding Fellow of the Faculty of Medical Leadership and Management. Richard is a visiting professor of Health, Work and Organizations at the University of Surrey and honorary professorial fellow of International Business and Health, University of Nottingham. His specialist interests include leadership, health, work and organisations, and work-related mental health.
Klasien Hindriks
spreker sessie 1
Na een aantal jaren in het landbouwkundig onderzoek te hebben gewerkt, ben ik bij de Arbeidsinspectie in dienst getreden als inspecteur land- en tuinbouw. Inmiddels ruim 30 jaar en vele functies verder, werk ik nog steeds met veel passie bij de Arbeidsinspectie. In mijn huidige functie als Liaison Meldingen en Verzoeken, houd ik mij vooral bezig met in- en externe samenwerking m.b.t. meldingen en verzoeken. In deze functie, die sinds 1 mei 2022 bestaat, draag ik bij aan professionaliseren van de behandeling van meldingen. Het onderwerp ‘meldingen van bedrijfsartsen’ is momenteel een belangrijk aandachtspunt in mijn werkzaamheden.
Pieter Hoekstra
spreker sessie 6
Mijn naam is Pieter Hoekstra (61). In 1984 ontmoette ik VIKTOR FRANKL in Trans II op de Uithof in Utrecht. Deze ontmoeting is zowel persoonlijk als in de helpende relaties voor mij sterk bepalend gebleken. Net als velen van u blijk ik eindeloos nieuwsgierig. Daarom studeerde ik psychologie in o.a. Wenen, verder aan het Nederlandse Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse en psychodiagnostiek in Nijmegen; studeerde af in Naturopath Medicines, Kolkata, India. Eerder behaalde ik het doctoraal examen theologie in Utrecht en het kerkelijk examen (NH). In 2017 startte ik na vele jaren opnieuw de opleiding in de lijn van Viktor Frankl in Nederland en Vlaanderen. Met NILEA waren we hiermee eerder van 1989-2004 actief. Onze maandelijkse studieweekenden houden we in de sfeervolle Middeleeuwse Abdij van Postel (B). Door de tijdig opgezette digitale leeromgeving hebben we tijdens deze Corona-tijd met een steile leercurve volwaardig kunnen doorwerken. Onder het mom 'never waste a good crisis' bleken we daarmee versneld in staat meer ondersteuning te bieden aan onze collegae (i.o.) in Turkije, Malta, India en naar we hopen in de toekomst in Suriname. Nationaal en internationaal heb ik verschillende bestuurlijke functies bekleed in de Logotherapie-wereld; verscheidene publicaties geleverd en geef ik lezingen over Frankl en de Logotherapie. Naast de andere activiteiten voer ik een vrijgevestigde praktijk.
Lex de Jong
spreker sessie 20
Sinds 1992 werkzaam in dit vak eerst 5 jaar als verzekeringsgeneeskundige bij de GMD. Sinds 1997 werkzaam als bedrijfsarts. Nu ben ik werkzaam als bedrijfsarts/stafarts bij 2 arbodiensten, ben ik auditor, geef ik les en werk ik af en toe als klinisch arbeidsgeneeskundige bij de PMA.
Lammert Kamphuis
spreker plenair
Lammert Kamphuis is een bekende filosoof, bestsellerauteur en spreker. Het is zijn missie om zoveel mogelijk mensen te laten ervaren hoe filosofie ze kan helpen in het dagelijkse leven. Lammert is een veelgevraagd spreker in het bedrijfsleven, sprak meerdere malen voor volle zalen op Lowlands, is hoofddocent bij The School of Life Amsterdam en was huisfilosoof bij 5 Uur Live op RTL4. In 2018 kwam ‘Filosofie voor een weergaloos leven’ (De Bezige Bij) uit en werd al snel een bestseller. De vertaalrechten zijn inmiddels verkocht aan Duitsland, Zuid-Korea en Spanje. Nouveau noemde hem “een van de meest inspirerende sprekers van het moment.”
Jan van Laar
spreker sessie 26
Als internist-oncoloog begonnen, sinds 2005 omgeschoold naar internist-immunoloog en als zodoende in het ErasmusMC werkzaam. Mijn zorg voor patienten met immunologische aandoeningen betreft vaak multidisciplaire expertise. Zowel fysiek als geestelijk. ik zie het meeste mensen met de ziekte van Behcet, uveitis, histiocytoses, IgG4 ziekte, sarcoidose en auto-immuun en auto-inflammatoire aandoeningen.
Gijsbert van Lomwel
spreker plenair
Sinds 3 jaar met veel plezier directeur bij de NVAB. Er is veel te doen, een bruisende vereniging is cruciaal voor het vak van bedrijfsarts. Kom zelf uit de econometrie, na studie en promotie altijd in de sociale zekerheid gewerkt.
Jaap Maas
spreker sessie 25
Werkzaam in het Amsterdam UMC als bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige bij de interne arbodienst, het NCvB en de Poli Mens en Arbeid. Daarnaast verbonden aan Preventpartner en het kenniscentrum Werk En Longen-010 (WEL-010). Expertise op het terrein van ziekenhuis gebonden infectieziekten, infectiepreventie, zoönosen, het postinfectieuze vermoeidheidssyndroom en beroepsgebonden longaandoeningen.
Annette Notenbomer
spreker sessie 1
Na 17 jaar als bedrijfsarts voor ArboNed te hebben gewerkt, heb ik 6 jaar geleden de overstap naar de Arbeidsinspectie gemaakt. We hebben zowel reactief werk (o.b.v. meldingen) als actief werk (o.b.v. risico-inschatting). Een belangrijk speerpunt in mijn huidige werk is: Preventie van beroepsziekten. Hierbij ondersteun ik b.v. specifieke (sector) programma’s, maar ook werk ik in een samenwerkingsproject met de NVAB, waarin we elkaar willen versterken bij de preventie van beroepsziekten.
Sandra van Oostrom
spreker sessie 28
Ik ben bewegingswetenschapper en epidemioloog en werk als senior onderzoeker Arbeid en Gezondheid bij het RIVM. In 2010 ben ik aan het VUmc gepromoveerd op een onderzoek naar de effectiviteit van een participatieve aanpak bij werknemers met mentale gezondheidsproblemen. Bij het RIVM coördineer en werk ik aan verschillende projecten op het thema duurzame inzetbaarheid, waarbij projecten naar (het stimuleren van een goede) mentale gezondheid van werkenden een belangrijke plek hebben. Daarnaast coördineer ik momenteel onderzoek naar de menopauze en werk en naar de impact van toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werken.
Suzanne Orhan-Pees
spreker sessie 28
Na het afronden van mijn opleidingen in de sociologie en gezondheidswetenschappen ben ik aan de slag gegaan als onderzoeker bij het RIVM op het thema arbeid en gezondheid. Momenteel werk ik aan mijn promotieonderzoek over het stimuleren van de uitvoering van preventieve taken door bedrijfsartsen.
Thijs Pahlplatz
spreker sessie 23
Ik ben bewegingswetenschapper en epidemioloog en werk als senior onderzoeker Arbeid en Gezondheid bij het RIVM. In 2010 ben ik aan het VUmc gepromoveerd op een onderzoek naar de effectiviteit van een participatieve aanpak bij werknemers met mentale gezondheidsproblemen. Bij het RIVM coördineer en werk ik aan verschillende projecten op het thema duurzame inzetbaarheid, waarbij projecten naar (het stimuleren van een goede) mentale gezondheid van werkenden een belangrijke plek hebben. Daarnaast coördineer ik momenteel onderzoek naar de menopauze en werk en naar de impact van toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werken.
Jan Willem Peterse
spreker sessie 5
Als psychiater werkte ik 9 jaar op een PAAZ afdeling van een algemeen ziekenhuis. Daar werden dikwijls verslaafde patiënten voor een detox opgenomen. Het bijzondere was, in mijn ogen, dat velen binnen 1 jaar al weer terugkwamen, weer voor een detox. De verslavingszorg is niet adequaat georganiseerd want richt zich vooral op korte behandelingen, terwijl het een chronische ziekte betreft. Ik ben me gaan richten op een nieuwe behandeling van alcoholverslaving met monitoring van nuchterheid. Bedrijfsartsen hebben vaak moeite met deze werknemers maar er bestaan nu mogelijkheden om veilige arbeidsdeelname te combineren met een verslavingsbehandeling. Ik vertel u er graag meer over.
Karin Proper
spreker plenair
Als afgestudeerd bewegingswetenschapper met specialisatie arbeid en gezondheid, en epidemioloog, houd ik me al meer dan 20 jaar bezig met diverse onderzoeken op arbeid en gezondheid, van preventie tot zorg voor werkenden. Enkele onderwerpen van mijn onderzoek richten zich op: leefstijl (bewegen en zitten), nachtwerk, implementatie en evaluatie van preventie op de werkplek, mantelzorg en werk, en arbeidsgerelateerde zorg. In mijn leerstoel staat onderzoek naar preventie van werkgerelateerde gezondheidsproblemen en de rol van leefstijl hierin centraal.
Mieke Rabou
spreker sessie 3
Al flink wat jaren betrokken bij de werkende mens. Meepuzzelen met de uitdagingen die de combinatie werken en leven met zich meebrengt. Dit vanuit diverse rollen en verantwoordelijkheden. Vanaf 2005 ben ik werkzaam als zelfstandig gevestigd arbeidsdeskundige. Met name in verzuimbegeleiding bij (eigen risicodragende) werkgevers. Met een vaste bedrijfsarts heb ik een bijzondere samenwerking die zijn vruchten afwerpt. Met name als gaat om korte lijnen, efficiënt begeleiden, eigen regie/ verantwoording laten daar waar het hoort. Na 12 jaren voorzitter platform zelfstandige arbeidsdeskundigen ben ik in 2021 toegetreden tot het hoofdbestuur NVvA.
Corné Roelen
spreker plenair
Ik studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht 1984 - 1991. Daarna was ik dienstplichtig en later tijdelijk beroeps militair arts bij het OpleidingsCentrum Militair Geneeskundige Dienst (OCMGD) in Hilversum. Daar leerde ik geneeskunde uitleggen in Jip & Janneke taal, iets waar ik tot de dag van vandaag profijt van heb. In 1995 startte ik als ziektewet-arts bij GUO; vanaf 1999 werk ik als bedrijfsarts, eerst bij ArboNed en sinds 2018 bij Arbo Unie. Daarnaast ben ik vanaf 2006 als onderzoeker, vanaf 2011 als epidemioloog en sinds augustus 2020 als bijzonder hoogleraar verbonden aan de afdeling Sociale Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en doe ik onderzoek naar het voorspellen van verzuim en werkfunctioneren.
Anja van der Sangen
spreker sessie 4
Al zolang ik weet ben ik een zorgzame persoon. Dat uit zich in mijn opleidingen en in mijn arbeidsverleden. Functies die gericht zijn op het adviseren, begeleiden en ondersteunen van mensen die het wensen of nodig hebben, met raad en daad in volle vertrouwen bijstaan en doorgaan waar anderen misschien opgeven met een out of de box mentaliteit.
Frederieke Schaafsma
spreker plenair
Frederieke Schaafsma is bedrijfsarts en sinds 2020 bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde namens de NVAB. Frederieke werkt bij het Amsterdam UMC als onderzoeker en bedrijfsarts. De focus van haar onderzoek is het voorkomen van werkgerelateerde aandoeningen en/of gerelateerd verzuim door middel van toegepast onderzoek in de praktijk. Daarnaast werkt zij ook bij de Polikliniek Mens en Arbeid van het Amsterdam UMC, een 2e lijns instelling voor complexe werkgerelateerde aandoeningen.
Sandra Sneekes
spreker sessie 4
Mijn 2e stage tijdens mijn opleiding SPH was bij Visio, de passie voor deze doelgroep is nooit voorbij gegaan. Vrijwel direct na mijn afstuderen ben ik er gaan werken en nooit meer weggegaan… nu inmiddels bijna 25 jaar! Als adviseur arbeid en jobcoach begeleid ik mensen met een visuele (en meervoudige) beperking op de arbeidsmarkt. Het bieden van ondersteuning bij arbeidsrevalidatie, arbeidsreintegratie spoor 1 en spoor 2, en arbeidstoeleiding ( modulaire diensten, Werkfittrajecten en naarwerktrajecten voor het UWV). Daarnaast houd ik me bezig met het opzetten en geven van trainingen voor jongeren met een visuele beperking.
Elsbeth Spakman
spreker sessie 29
Sinds 2003 ben ik werkzaam als revalidatiearts. De laatste 5 jaar heb ik mij gespecialiseerd in revalidatie na ‘licht’ hoofd-hersenletsel (hersenschudding en/of whiplash) naast andere vormen van licht hersenletsel (zoals TIA, minor stroke). Tot juli 2021 ben ik werkzaam geweest op verschillende locaties van Rijndam revalidatie in Rotterdam. Na die tijd ben ik gestart als zelfstandig revalidatiearts om mij verder te specialiseren in (de nieuwe ontwikkelingen rondom) licht hoofd-hersenletsel. Naast werkzaamheden voor een ZBC revalidatie, heb ik mijn eigen solistenpraktijk Hersenplan - medisch advies & revalidatie opgericht. Bij Hersenplan kunnen cliënten al in een vroege fase terecht voor revalidatieadvies na licht hoofd-hersenletsel. Ik werk hierbij nauw samen met paramedici in de 1e lijn. Cliënten kunnen verwezen worden door de bedrijfsarts, huisarts of specialist als zij na een aantal weken klachten houden die belemmerend zijn in het functioneren thuis of op het werk.
Herman Spanjaard
spreker plenair
Zelfstandig bedrijfsarts sinds 1993, praktijkopleider, NVAB Bestuur, CNN, IOMSC bestuur. Werkzaam in Nederland en buitenland. Bedrijfsarts is het mooiste medische beroep. Preventie kan nog veel meer toegepast worden. Doel IOMSC: Iedere werknemer in de wereld: goede, gezonde en veilige werkomgeving. Naast bedrijfsarts actief in IPPNW, preventie tegen gebruik kernwapens vanuit medische invalshoek.
Marieke Struijk
spreker sessie 23
Als zelfstandig arts in opleiding tot bedrijfsarts bij Vitaal Arboadvies via Mensely coach ik medewerkers om hun individuele, optimale pad te bewandelen. Wat kan er wel? Wat heb je nodig om straks weer lekker aan het werk te kunnen zijn? Wat kan een bedrijf preventief doen om ziekteverzuim te voorkomen en te reduceren? Met mijn ervaring als orthopedisch chirurg (niet praktiserend), als manager in het bedrijfsleven en als gepromoveerd wetenschapper zijn mijn speerpunten het bewegingsapparaat en evidence based leefstijl geneeskunde. Bij de poli mens en arbeid van het Amsterdam UMC worden multidisciplinaire consulten en expertises verricht in samenwerking met klinisch arbeidsgeneeskundige, orthopeed en radioloog gericht op prognose voor werkhervatting & functioneren en beroepsziekte diagnostiek.
Boyd Thijssens
spreker plenair
Het is prachtig om het werkveld van de bedrijfsarts van meerdere kanten te mogen belichten. Met de ‘poten in de klei’ in de spreekkamer en op de werkvloer, in de directie van een middelgrote arbodienst en in het bestuur van onze beroepsvereniging. We hebben de komende tijd met elkaar nog een stevig gesprek over rolopvatting en positionering te voeren. Daar zet ik graag mijn tanden in.
Karin Veldman
spreker sessie 27
Mijn onderzoeksinteresse ligt op het gebied van jongvolwassenen en de veelal grote transities die zij in de periode naar en tijdens jongvolwassenheid meemaken, zoals bijvoorbeeld de overgang van school naar werk. Wat maakt dat het de een lukt om een (passende) opleiding af te ronden en een leuke baan te vinden, maar een ander helemaal niet? Om antwoord te geven op onder andere deze vraag, staat in mijn onderzoek een levensloopperspectief centraal: Gebeurtenissen in verschillende levensfasen staan vaak niet los van elkaar. Ik vind het boeiend en uitdagend om onderzoek te doen naar de ordening en duur van belangrijke transities en de factoren die daarop van invloed zijn.
Haitze de Vries
spreker sessie 24
Haitze doet onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers, het betrekken van naasten bij re-integratie en het ontwikkelen van praktische tools voor werknemers en professionals. Hij ontwikkelde samen met collega's de e-learning en naslagwerk “Betrekken van naasten bij arbeids-reintegratie” voor sociaal geneeskundigen. Tevens ontwikkelde hij de DIPI-training, waarin bedrijfsartsen leren rekening te houden met de gezondheidsvaardigheden en ziektepercepties van zieke werknemers. Als docent is hij betrokken bij academisering van huisarts- en bedrijfsgeneeskunde.
Gilbert Wijntjens
spreker sessie 21
Arts-onderzoek bij polikliniek mens en arbeid, Amsterdam UMC AIOS bedrijfsgeneeskunde bij HumanCapitalCare B.V.
Pascal Willems
spreker sessie 22
Ik ben advocaat en eigenaar van WVO Advocaten in Loenen. Mijn specialisatie ligt in het Arbeidsrecht en Gezondheidsrecht waarin ik mij specifiek bezig houd met alles wat met arbeidsomstandigheden en arbeidsongeschiktheid te maken heeft. Met mijn jarenlange ervaring met complexe verzuimkwesties adviseer ik zowel in individuele zaken als op beleidsniveau. Daarnaast sta ik bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen bij in tuchtzaken.
Don de Winter
spreker sessie 23
Ik heb na een ruime periode in de sportgeneeskunde de bedrijfsgeneeskunde ontdekt en ben in 2019 gestart bij KLM Health Services. Sedert 2021 heb ik mijn carrière voortgezet bij HCC regio West, die mij een goede werkomgeving biedt, mijn kennis en kunde waardeert en mij de ruimte geeft dit verder te ontwikkelen. Ik zie kansen om de bedrijfsgeneeskunde te verrijken met mijn sportgeneeskundige kennis in het bijzonder de preventie en het verhogen van fitheid. In dat kader ben ik actief geworden voor de Polikliniek Mens en Arbeid van het Amsterdam UMC als Klinisch Arbeids Geneeskundige met expertise op het gebied van arbeids gerelateerde problematiek van het houdings- en bewegings apparaat.
Yvonne van Zaanen
spreker sessie 23
Als beginnend fysiotherapeut was ik nieuwsgierig naar de oorzaak van de klacht en de invloed van externe factoren. Tijdens de Medische Trainings Therapie (MTT) leerde ik beter observeren op welke manier patiënten hun houdings- en bewegingsapparaat gebruiken (en ontzien) bij het uitvoeren van activiteiten. Deze interesse en vaardigheden kwamen goed van pas als Bedrijfsfysiotherapeut (Rbf) waarbij zowel het bewegen van de werknemer als de beïnvloedende externe factoren onderdeel van de interventie zijn. Als kers op de taart volgde ik na de Master Evidence Based Practice een promotietraject bij Amsterdam UMC (RTW na Totale Knie Prothese) en betrokkenheid bij de PMA.