Sprekers 2022

Mariëlle van Aalst
19 mei - sessie 2
Van Aalst Arbo Advies is opgericht door Mariëlle van Aalst, zelfstandig bedrijfsarts en ondersteunt werkgevers bij het opstellen van een goed werkend gezondheidsmanagement door bedrijfsgeneeskundige advisering aan de organisatie en de individuele werknemer. Een gezond bedrijf en gezonde werknemers is een voorwaarde voor een duurzame en succesvolle organisatie. Mariëlle heeft ruime ervaring in de branches onderwijs, industrie, zorg, kinderopvang en gemeentes. Een speciaal aandachtsgebied is advisering aan werkende of verzuimende vrouwen en hun werkgevers m.b.t. overgangsklachten.
Noelle Aarts
19 mei - plenair
Noelle Aarts is hoogleraar socio-ecologische interacties aan de Radboud Universiteit en tevens directeur van het Instituut voor Science in Society (ISiS). Opgeleid als cultureel antropoloog promoveerde zij in de communicatiewetenschap aan Wageningen Universiteit. In onderzoek en onderwijs houdt zij zich onder meer bezig met de analyse van formele en informele gesprekken die worden gevoerd over complexe problemen.
Allard van der Beek
20 mei - plenair
Allard van der Beek houdt zich bezig met epidemiologisch onderzoek naar werk-gerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat en werkstress. Daarnaast is hij o.a. geïnteresseerd in onderzoek naar nachtwerk, het bevorderen van gezonde leefstijl bij werknemers en in analyse van kosten & baten. Bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het VUmc is hij in 2007 benoemd tot hoogleraar en begin 2017 tot afdelingshoofd. Deze VUmc afdeling is op 1 juni 2020 gefuseerd met de AMC afdelingen Sociale Geneeskunde (Public Health) en Coronel Instituut (Occupational Health) tot de Amsterdam UMC afdeling Public & Occupational Health, waar hij per zelfde datum afdelingshoofd van is geworden. Daarnaast is Allard sinds 1 november 2021 voorzitter van de Amsterdam UMC divisie Eerstelijnszorg, Public Health & Methodologie.
Gertjan Beens
20 mei - plenair
Gertjan Beens werkt ruim dertig jaar als bedrijfsarts. Hij vervulde ook jarenlang management- en directiefuncties bij verschillende arbodiensten. Hij is acht jaar lid en later voorzitter geweest van de Commissie Visitatie van de NVAB. Tot april van dit jaar was hij voorzitter van het bestuur van de NVAB. In die functie is hij intensief bezig geweest met externe samenwerking, positionering en profilering van vak en vereniging. Gertjan heeft een zelfstandige bedrijfsartsenpraktijk in Enschede, met bedrijven in zorg, maak- en tech-industrie en zakelijke dienstverlening.
Tom Brandon
20 mei - sessie 25
Vanaf mijn jeugd wilde ik sportdokter worden. Het beroep bestond nog niet, maar het doel was gezet. Nadat in 1976 de eerste sportarts in Nederland in opleiding ging, was ook het pad uitgezet. In 1984 startte ik de opleiding tot sportarts en heb sindsdien elke dag meer mogen leren over sport, bewegen en gezondheid. Van werken in de topsport als bondsarts, het opzetten en aansturen van een ZBC met een multidisciplinair team, tot het werken in het grootste niet-academische opleidingsziekenhuis van Nederland, als opleider en voorzitter sportgeneeskunde Isala.
David Bruinvels
20 mei - sessie 20
David Bruinvels is als klinisch arbeidsgeneeskundige en expert beroepsziekten werkzaam bij het Nederlands Centrum voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NCKA). Een klinisch arbeidsgeneeskundige is een medisch specialist met veel kennis over een specifiek onderwerp, zoals in dit geval over kanker en werk. De klinisch arbeidsgeneeskundige is de tweede lijn voor de bedrijfsarts en de huisarts en worden vooral mensen met ingewikkelde vragen over kanker en werk naar je verwezen. Daarnaast publiceert een klinisch arbeidsgeneeskundige regelmatig over onderzoeksprojecten in de medische vaktijdschriften en geeft hij onderwijs aan studenten en bedrijfsartsen.
Els Carsouw
19 mei - sessie 1
Sinds 1995 werk ik met heel veel plezier als bedrijfsarts. We hebben een ‘doe’-vak. We geven dagelijks vele adviezen, die soms weinig, maar soms ook veel impact hebben op het leven van de medewerkers in onze spreekkamer. Onze adviezen zijn niet vrijblijvend, niet voor de medewerker en niet voor de werkgever. We werken in krachtenvelden waarin belangen en wensen niet altijd parellel lopen. Dit maakt dat er in ons vak regelmatig sprake is van morele dillema's. De CBE is een commissie, waarin over deze dilemma's wordt nagedacht. Voor mij is het belangrijk en inspirerend om met de CBE-collega's regelmatig uit het ‘doen’ te stappen en dieper over ons vak na te denken.
Peter Coffeng
19 mei - plenair
Vanuit mijn werk bij het Sport Medisch Adviescentrum kreeg ik in 1987 een functie als bedrijfsarts (en leidinggevende) bij de GGD te Gouda, vervolgens heb ik van ’91 tot 2016 bij Arbo Unie gewerkt. Hierna heb ik ruim 3 jaar bij Rienks Arbodienst gewerkt en vanaf 2019 werk ik bij Richting BV, waar ik ook de praktijkopleiding coördineer. Tot 2001 was ik opleider bij TNO. Hierna werk ik als docent voor de NSPOH en als adviseur vanuit Edufit BV. In deze laatste rol ben ik betrokken geweest bij verschillende projecten, zoals: het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts, arbocuratieve samenwerking, E-learning modules voor de Inspectie SZW, richtlijn chronisch zieken, de kennisagenda, het ontwikkelen van 7 arbokennisdossiers, en Overgang en werk. Van 2010 tot 2015 was ik NVAB bestuurslid en lid van de NVAB-autorisatiecommissie richtlijnen tot 2021. Vanaf eind 2020 ben ik voorzitter van de Commissie NVAB Nascholing voor de BG dagen.
Ger Dijkgraaf
19 mei - sessie 1
Tijdens mijn opleiding als bedrijfsarts, 1994, gaf ik aan de toenmalige opleider aan dat ik wel belangstelling had voor de Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE). Deze vond dat ik daar te jong voor was. Pas geleden heb ik mij dan maar aangemeld bij CBE voordat ik te oud zou zijn…. Een interessant vraagstuk vind ik in hoeverre bedrijfsartsenwerk zich leent voor ‘shared decisionmaking’. Ik krijg de indruk dat de werknemers daar tevreden over zijn maar de werkgevers daar anders over denken. Ik hoop dat ik, mede via de CBE, verzuimbegeleiding kan helpen moderniseren passend bij een toekomst van Gerechtvaardigd vertrouwen, Waarde(n)creatie & mensgericht (zie ook Visiedocument Medisch Specialist 2025).
Guszti Eiben
plenair - vrijdag
Guszti Eiben is hoogleraar op de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij geeft les en doet onderzoek naar kunstmatige intelligentie. Zijn specialisme is kunstmatige evolutie met het motto: “Given the fact that evolution can produce intelligence, it is plausible that artificial evolution can produce artificial intelligence.” Hij werkt aan robots die zich kunnen voorplanten, evolueren en leren.
Lode Godderis
19 mei - plenair
Prof. dr. Lode Godderis is CEO bij preventiedienst IDEWE en Gewoon Hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van KU Leuven. Hij onderzoekt de impact van werk op de gezondheid en ook omgekeerd hoe gezondheid het werk (on) vermogen kan beïnvloeden. Hij is lid van de GEMS, Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19. Op internationaal niveau is hij betrokken bij verschillende Europese-projecten waaronder Exposome Project for Health and Occupational Research; Meteor Mental Health: a focus on retention of healthcare workers; en HBM4EU Science and Policy for a Healthy Future.
Koen Gorgels
10 mei - sessie 10a
Koen Gorgels is vanaf maart 2021 AIOS infectieziektebestrijding. Tijdens zijn werkzaamheden komt hij regelmatig in aanraking met maatschappelijke gevoelige kwesties en hij merkt dat hij veel energie krijgt van een effectieve manier te bedenken om een boodschap over te brengen aan de buitenwereld. Hij is dan ook blij een soortgelijke rol vervult hij ook binnen dokters in debat als bestuurslid PR en Sociale media. “Als medicus kan je door effectieve communicatie veel betekenen voor de samenleving en Stichting Dokters in debat biedt mogelijkheden aan artsen zich hierin te ontwikkelen”. Buiten zijn medische carrière is hij fervent sporter waarbij hardlopen zijn grote favoriet is.
Peter Heine
20 mei - sessie 20
Vanuit een sociaal wetenschappelijke achtergrond sinds 1999 actief bij vooral online initiatieven die als doel hadden de positie van patiënten en naasten te verbeteren en hen meer zeggenschap te geven. Sinds 2012 bij kanker.nl werkzaam, eerst als community manager en later met meer beleidsmatige zaken en het ontwikkelen van nieuwe diensten en functionaliteiten.
Marieke van Hoffen
20 mei - sessie 28
Marieke van Hoffen is meer dan 30 jaar werkzaam als bedrijfsarts, sinds 2008 bij ArboNed/HumanCapitalCare. Zij deed promotieonderzoek naar voorspellende factoren en oorzakelijke mechanismen van verzuim vanwege psychische klachten. Zij is tevens praktijkopleider van AIOS.
Herbert de Jager
19 mei - plenair
Bedrijfsarts, al bijna 20 jaar in dienst bij Erasmus MC. Mijn voornaamste aandachtsgebied is infectieziekten. De afgelopen, ruim, 2 jaar erg veel bezig geweest met Sars-CoV-2. Een zeer enerverende tijd. Mede dankzij de inzet van ontelbare medische studenten is het gelukt om een goed werkend Call en testcenter in te richten. Hierdoor hebben zij kennis gemaakt met een specifiek onderdeel van de bedrijfsgezondheidszorg in een academische setting. Ik ben ook al geruime tijd lid van de CNN. En ik ben verheugd om weer een actieve bijdrage te hebben geleverd aan, dit keer een fysieke, BG-dagen.
Lex de Jong
19 mei - sessie 1
In 1992 begonnen als verzekeringsarts bij de GMD. Vandaar uit bij Arbo Groep GAK als bedrijfsarts begonnen en sindsdien bij meerdere organisaties werkzaam geweest. Momenteel 4 dagen werkzaam bij ENRGY en 1 dag als ZZP bedrijfsarts.
De Jonge Bedrijfsarts
19 mei - sessie 10a
De Jonge Bedrijfsarts organiseert dit jaar een workshop meedoen aan het publieke debat. De workshop wordt verzorgd door een collega sociaalgeneeskundige in opleiding, die tevens betrokken is bij Dokters in Debat.
Ernst Jurgens
19 en 20 mei - 6 en 25
Bestuurslid NVAB.  Werkgroep Post-COVID-syndroom, Cie Beroepsziekte, Cie Richtlijnontwikkeling & Wetenschap, Cie Preventie. Praktiserend bij Human Capital Care sinds 2018. Klinisch arbeidsgeneeskundige CardioMetabole & Endocriene aandoeningen. Artsdeskundige IL&T, Gastdocent NSPOH: Diabetes & Werk, CVRM, Post-COVID-syndroom. PIM'er registratie sinds 2010.
Marlo van den Kieboom
20 mei - sessie 21
In 1994 mij loopbaan als bedrijfsarts bij een grote arbodienst gestart, waarbij ik naast mijn uitvoerend werk, management en kwaliteitstaken heb gedaan. Van 2011 tot 2018 bestuurslid van de NVAB geweest. Vanaf juli 2018 in dienst bij het Kwaliteitsbureau van de NVAB naast mijn uitvoerend werk als zelfstandig bedrijfsarts. Lid van de CWR.
Charlotte Kottier
19 mei - plenair
Sinds 1 januari ben ik werkzaam als Programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen (BmGS) bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Als programmamanager ben ik verantwoordelijk voor de inzet van de Arbeidsinspectie op het terrein van procesveiligheid en beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Deze inzet bestaat uit een combinatie van een groot scala aan interventies zoals het uitvoeren van inspectieprojecten, branchegericht of onderwerpgericht, risico- en informatiegestuurd werken en de samenwerking met andere inspectiediensten. Een belangrijke drijfveer in mijn werk is het samenwerken met anderen om gezamenlijk te komen tot een gedragen oplossing.
Tessa Kouwenhoven
20 mei - sessie 24
Tessa Kouwenhoven is bedrijfsarts en heeft langere tijd gewerkt bij de interne Arbodienst van Erasmus MC. Sinds 2020 werkt zij zelfstandig vanuit VitAll en als hoofdopleider bij KLM Health Services. Zij is gepromoveerd op het proefschrift "PerfectFit@Work". Hiermee toonde ze de effectiviteit en het gebruik aan van 'blended' gezondheidsprogramma's op de werkvloer. Daarnaast is ze co-creator van de game "Phileas". Deze game helpt mensen al spelend naar een gezondere leefstijl.
Jitske Kramer
Fotograaf: Mettina Jager. Slotspreker
Jitske Kramer is corporate antropoloog en voormalig ’trainer van het jaar’. Ze reist de wereld over om te leren van traditionele healers, leiders, verrassende innovators en willekeurige voorbijgangers. Via ijzersterke trainingen, lezingen en masterclasses brengt ze haar kennis en ervaringen naar de wereld van organiseren, samenwerken en leiderschap. Om de slagkracht en resultaten van individuen en groepen te verbeteren (en de wereld gewoon een beetje mooier te maken). Ze heeft de ambitie om organisaties te activeren om voor alles en iedereen woest aantrekkelijk te zijn. En het liefst ook nog verrukkelijk eenvoudig. In haar verhalen wordt wat vertrouwd is vreemd. En wat vreemd is vertrouwd.
Hanna Kuiper
20 mei - sessie 26
In 2011 ben ik afgestudeerd als arts aan het Universitair Medisch Centrum Nijmegen. Hierna ben ik gaan promoveren bij de allergologie in het Erasmus Medisch Centrum. Na 4 jaar onderzoek doen, ben ik aangenomen voor de opleiding Longziekten in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Naast mijn opleiding tot longarts werk ik aan wetenschappelijk onderzoek in postdoc positie. Mijn focus ligt op de obstructieve longziekten in relatie tot blootstellingen. Elke week draai ik de gespecialiseerde poli werkgerelateerde longziekten in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. We werken hierbij nauw samen in een multidisciplinair overleg (MDO) met de aanwezigheid van een gespecialiseerde longartsen, longverpleegkundige, KNO-arts, dermatoloog, bedrijfsarts en arbeidshygiënist. Tevens houd ik mij o.a. bezig met onderzoek naar het effect van schimmel blootstelling op luchtwegklachten.
Gijsbert van Lomwel
Directeur NVAB
Gijsbert van Lomwel, geschoold als econometrist, richt zich sinds zijn promotieonderzoek op het verbeteren van dienstverlening in de sociale zekerheid. De rode draad in zijn loopbaan is het beschikbaar en toepasbaar maken van kennis in de dagelijkse praktijk. Voordat hij april 2020 directeur werd bij de NVAB, werkte hij bij het UWV als hoofd Kenniscentrum en bij Achmea Inkomensverzekeringen als manager Strategisch Verzuimmanagement. Daar leerde hij de bedrijfsgezondheidszorg en arbodienstverlening goed kennen.
Felicia Los
20 mei - sessie 21
Op dit moment ben ik bezig met het afronden van mijn promotieonderzoek naar de uitvoering van preventief medisch onderzoek (PMO) door bedrijfsartsen. Sinds 1 februari ben ik werkzaam bij de NVAB om te werken aan de herziening van de preventieve richtlijn werk-privé balans.
Patrick van Luijk
20 mei - sessie 24
Als sporter waarbij het ging om jezelf te maximaliseren weet ik heel goed hoe belangrijk (fysiek) herstel is om weer te kunnen presteren. Ik miste dit principe in ‘het werkende leven’. Door middel van fysiologische objectieve data, energiemanagement en kennis van energieprocessen (en de gevolgen hiervan) in het menselijk lichaam, wil ik de vitaliteit en gezondheid van de bevolking bevorderen. Hierdoor krijg je als mens meer inzicht en regie over je energie wat leidt tot meer geluk, betere focus, betere prestaties en minder klachten en uitval in werk.
Jaap Maas
20 mei - sessie 26
Bedrijfsarts-reizigersadviseur, Arbodienst Amsterdam UMC Klinisch arbeidsgeneeskundige beroepsgebonden infectieziekten, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
John Matulessy
19 mei - sessie 5
John Matulessy is arbeidsinspecteur bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Als arbeidshygiënist is hij daarvoor werkzaam geweest bij TNO op afdeling exposure assessment, bij ArboNed en bij Tauw Ingenieursbureau. Hij heeft veel ervaring met beoordelen van arbeidsomstandigheden, waarbij hij zich focust op blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Marjol Nikkels
19 mei - sessie 4
Marjol is vakspecialist op het terrein van de private sociale zekerheid. Ze is vice-voorzitter bij het Register Specialistisch Casemanagement en directeur van CS Opleidingen. CS Opleidingen biedt hoogwaardige praktijkopleidingen voor Casemanagers, re-integratiespecialisten en arbeidsdeskundigen. Marjol spreekt geregeld op congressen en is auteur van vele boeken over Sociale Zekerheid, verzuim- en re-integratie.
Annette Notenbomer
19 mei - sessie 5
Vanaf 2000 heb ik 17 jaren als bedrijfsarts bij ArboNed gewerkt. In de eerste jaren veel bij werkgevers in de industrie. Sinds 2017 werk ik bij de Arbeidsinspectie. Een belangrijk speerpunt in mijn huidige werk is: preventie van beroepsziekten.
Frank Nuus
19 mei - sessie 8
Frank heeft een sterke achtergrond als Account Manager bij verschillende grote organisaties. Vanuit de behoefte om meer bij te dragen met zijn werk is hij aan de slag gegaan bij VRelax. Zijn ervaring op het gebied van technologie en de gezondheidszorg maken dat hij effectief bijdraagt aan het welzijn van medewerkers op een nieuwe en innovatieve manier.
Henk Oosterhof
19 mei - sessie 2
Promotie in de gynaecologie te Groningen, waarna de opleiding tot gynaecoloog gevolgd is in Leiden. Vanaf 2002 gynaecoloog te Drachten met als aandachtsgebied de menopauze. Wetenschappelijk onderzoek over dit thema heeft reeds enkele internationale publicaties opgeleverd. Vanaf 2021 werkzaam bij de Rooseveltkliniek te Delft en de Bergmanclinics te Heerenveen. Geeft daarnaast workshops en webinars aan bedrijven over duurzame inzetbarheid van vrouwen op de werkvloer.
Kiki Poortier
19 mei -sessie 8
Kiki heeft vanuit haar opleiding Bedrijfskunde veel ervaring met onderzoek en heeft meegedraaid bij organisaties zoals het UMCG en Let's Get Digital. Ook volgt zij een extra opleiding psychologie. Vanuit deze achtergrond en interesses heeft zij zich met veel enthousiasme gericht op welzijn, amplitie en de implementatie van VRelax, om zo te helpen medewerkers gezond te maken en te houden.
Shirley Rigault
19 mei - sessie 3
Senior onderzoeker bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, vakgroep Analyse en Onderzoek. Werkzaam bij het Programma Psychosociale arbeidsbelasting en Arbeidsmarktdiscriminatie. Diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van de sociale zekerheid en projectleider van het onderzoek ‘Stand van de wetenschap Intern ongewenst gedrag’.
Maureen Ros
20 mei - sessie 29
Als specialist Fit & Gezond richt ik mij op de fysieke en mentale de effecten van bewegen in het algemeen en specifiek voor mensen met een chronische aandoening. Daarnaast houd ik mij bezig met het toepassen van kennis over effecten van bewegen om mensen te stimuleren meer te bewegen. Tot slot zet ik mij in om de samenwerking tussen zorg- en sportprofessionals te verbeteren.
Frederieke Schaafsma
19 en 20 mei - plenair
Hoofd van de Polikliniek Mens & Arbeid, Amsterdam UMC en bijzonder hoogleraar voor de Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde NVAB
Lars Scheurer
19 mei - sessie 4
Als personeelwetenschapper startte ik mijn loopbaan in de (HR) consultancy, stond aan de basis van Commit arbodienst, en legde de basis bij Interpolis/Achmea voor de voorloper van de ontzorgpolis (propositie Werkattent). In 2010 startte ik voor mijzelf en richtte als interim directeur de divisie verzekerd op voor ArboNed. In 2014 bundelde ik mijn ervaring in de geheel nieuwe arbodienst Richting met bedrijfsartsen, casemanagers en kerndeskundigen als zelfsturende teams. Richting verzorgt de dienstverlening op werk en gezondheid voor inmiddels al weer ruim 8000 werkgevers en medewerkers in de verzekerde markt en de sectoren techniek, bouw, chemie & industrie, de zakelijke markt en de retail. Naast mijn rol als algemeen directeur bij Richting maak ik deel uit van de raad van advies van de NVAB en ben ik bestuurslid binnen het RSC (register specialistisch casemanagement).
Jaap Seidell
20 mei - sessie 27
Jaap Seidell is hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. Hij adviseert onder meer het ministerie van VWS op het terrein van preventie en leefstijl en tal van organisatie op het terrein van volksgezondheid en duurzaamheid.
Kirsten Smit-Westerhof
19 mei - sessie 3
Mijn loopbaan begon als verpleegkundige in de psychiatrie waarna ik de overstap maakte naar de commerciële dienstverlening en ik als Arbo verpleegkundige ging werken. Een interessant en veelzijdig vakgebied! Ik werkte bij diverse arbodienstverleners en maakte daarna de overstap als intern adviseur bij een grote Rijksoverheid organisatie. Na het behalen van mijn master Occupational Health aan de NSPOH ontwikkelde ik mij tot strategisch adviseur en consultant op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Vlak voor de COVID pandemie maakte ik de overstap naar de Nederlandse Arbeidsinspectie waar ik nu als specialist Arbeid en Organisatie bij het Kenniscentrum van de Arbeidsinspectie werk. Het PSA thema intern ongewenst gedrag (waaronder arbeidsdiscriminatie, seksuele intimidatie en pesten) heeft mijn specifieke aandacht.
Bas Sorgdrager
19 mei - sessie 6
Dr. B. Sorgdrager, bedrijfsarts praktiserend. Klinisch arbeidsgeneeskundige, Polikliniek Mens en Arbeid en CvR UMCG Beatrixoord. Multidisciplinair oordelen en adviseren over vermoede beroepsziekten, belastbaarheid, auditieve problemen incl. tinnitus. docent, plaatsvervangend hoofdredacteur TBV.
Jannet Terpstra
20 mei - sessie 23
Mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra is in 1996 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie heeft zij oa kennis opgedaan van het Spaanse arbeidsrecht aan de Universidad de Salamanca (Spanje). Sinds 2007 is ze bij Bout Advocaten werkzaam. Zij heeft in 2009 de specialisatieopleiding Groninger Leergang Arbeidsrecht met goed gevolg afgerond en in december 2020 de Grotius specialisatieopleiding Gezondheidsrecht succesvol behaald. Relevante nevenactiviteiten zijn: lid Raad van Toezicht, gastspreker NVAB (kring noord), secretaris Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Noord Nederland. Haar specialisaties zijn arbeidsrecht, gezondheidsrecht en onderwijsrecht.
Boyd Thijssens
Voorzitter NVAB
Boyd Thijssens is de kersvers toegetreden voorzitter van de NVAB. In de periode daarvoor nam hij reeds deel aan het bestuur met de portefeuilles onderwijs, kringen, digitalisering, omtrent het masterplan coschappen en in contacten met De Jonge Bedrijfsarts en LOSGIO. Hij is hiernaast werkzaam als medisch directeur en bedrijfsarts bij De Nieuwe Arts.
Marjolein Uiterwijk
19 mei - sessie 3
Jarenlange ervaring met het werken met mensen en bedrijven op het gebied van werk, arbeids(on)geschiktheid, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Ik heb mij steeds meer gespecialiseerd in psychosociale arbeidsbelasting, met name ongewenst gedrag en specifiek seksuele intimidatie, dat is nu mijn specialisme. Ik onderhoud contacten met wetenschap en professionele dienstverlening. Vergaar kennis, doe onderzoek, verzorg opleidingen en presentaties. Ik schrijf instructies en artikelen. Andere onderwerpen waar ik mij mee bezighoud zijn de Overgang en Werk, AMD, PTSS, Arbeidstijden en gezond en veilig werken. Naast mijn werk als specialist ben ik hoger veiligheidskundige, trainer en coach.
Jan D. Verhoeven
19 en 20 mei - 10b en 30a
Inmiddels ruim veertig jaar ervaring in de zorgverlening en re-integratie. Mijn gedrevenheid om samen naar oplossingen te zoeken is onverminderd. Naast het werken als fysiotherapeut ben ik opgeleid tot manueel therapeut. Daarna de studie psychologie afgerond. Het geeft mij nog iedere dag energie om die verschillende invalshoeken bij elkaar te brengen. Ons team van specialisten coachen en stimuleren, cliënten begeleiden, cursussen en presentaties geven, literatuur bijhouden en artikelen schrijven. Allemaal bezigheden die elkaar versterken. Voldoende sporten en tuinieren hou ik vol, in het kader van ‘active aging’.
Abigael Verspoor
19 mei - sessie 9
Ik was 25 jaar en voor het eerst overspannen. Wetend wat ik nu weet, was het gelukkig een zeer mild gevalletje. Maar het bracht mij wel bij een coach en daarmee mijn eerste ontmoeting met de Transactionele Analyse. Er ging een wereld voor mij open. Opeens werd duidelijk hoe ik zelf bepaalde hoe de interactie met de ander verliep. Hoe mijn gedrag ervoor zorgde dat ik steeds weer de reactie kreeg die ik niet wilde. Vol overgave dook ik die wereld in. Ik ben opleidingen gaan volgen en al gauw volgde een bloeiende coachingspraktijk. Nu werk ik al meer dan 20 jaar met mensen. Ik doe dit met coaching, teamcoaching, training en programmamanagement. De Transactionele Analyse loopt als een rode draad door mijn carriere. Ondertussen zijn daar vele andere methoden en visies bijgekomen. Nu werk ik met veel trots vanuit de Praktijk tegen Stress. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van medewerkers met langdurige stressklachten. In die hoedanigheid werk ik dagelijks, met veel plezier, samen met bedrijfsartsen.
Maaike de Vries
Dagvoorzitter
Dr. Maaike de Vries (1972, gezondheidswetenschapper) is eigenaar van Springh, bureau voor innovatie en strategie in de zorg. Ze is een veelgevraagd spreker/dagvoorzitter en auteur van meerdere bestsellers.
Wim Wijnholds
20 mei - sessie 22
In 2002 is Perspectief opgericht door Wim Wijnholds (1963). Zijn broer Peter Wijnholds (Commercieel Directeur) is in mei 2002 het bedrijf komen versterken. Perspectief is een (h)echt familiebedrijf. Organisaties beter maken; dat is de missie! Wij geloven dat een duurzame, gezonde organisatie begint bij gezonde, professionele medewerkers. Perspectief helpt haar klanten bij het oplossen van vraagstukken inzake arbodienstverlening, arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Inmiddels werken bij Perspectief circa 280 medewerkers en is er een landelijke dekking met twaalf locaties verspreid over heel Nederland. In ons eigen bedrijf neemt de ontwikkeling van de persoonlijke en bedrijfsidentiteit een belangrijke plaats in. De snel veranderende omgeving vraagt van Perspectief dat we blijven improviseren. Elke keer weer proberen we te vernieuwen, op zoek te gaan naar verbeteringen. In 2019 is Perspectief uitverkozen tot het Vitaalste bedrijf van Nederland.
Noor Willemsen
20 mei - sessie 29
Als specialist Fit & Gezond ligt mijn expertise op de thema’s gedragsverandering en beweegstimulering in relatie tot een gezonde leefstijl. Ik houd me bezig met het toepassen van kennis over beweeggedrag voor professionals, met als doel mensen te stimuleren meer beweging in hun dag te brengen.