Sprekers 2021

Gertjan Beens
Voorzitter NVAB
Gertjan Beens werkt ruim dertig jaar als bedrijfsarts. Hij vervulde ook jarenlang management- en directiefuncties bij verschillende arbodiensten. Hij is acht jaar lid en later voorzitter geweest van de Commissie Visitatie van de NVAB. Sinds november 2017 is hij voorzitter van het NVAB-bestuur. Dit combineert hij sinds 2020 met zijn zelfstandige bedrijfsartsenpraktijk in Enschede.
Alex Burdorf
27 mei - plenair
Prof. dr. Lex Burdorf is hoofd van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC te Rotterdam. Hij doet onderzoek naar de wisselwerking tussen werk en gezondheid en naar gezondheidsverschillen. Met innovatieve methodologie probeert hij causale bewijskracht te ontlenen aan observationele studies. Hij is editor-in-chief van het Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.
Peter Coffeng
27 mei - plenair
Vanuit mijn werk bij het Sport Medisch Adviescentrum kreeg ik in 1987 een functie als bedrijfsarts (en leidinggevende) bij de GGD te Gouda, vervolgens heb ik van ’91 tot 2016 bij Arbo Unie gewerkt. Hierna heb ik ruim 3 jaar bij Rienks Arbodienst gewerkt en vanaf 2019 werk ik bij Richting BV, waar ik ook de praktijkopleiding coördineer. Tot 2001 was ik opleider bij TNO. Hierna werk ik als docent voor de NSPOH en als adviseur vanuit Edufit BV. In deze laatste rol ben ik betrokken geweest bij verschillende projecten, zoals: het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts, arbocuratieve samenwerking, E-learning modules voor de Inspectie SZW, richtlijn chronisch zieken, de kennisagenda, het ontwikkelen van 7 arbokennisdossiers, en Overgang en werk. Van 2010 tot 2015 was ik NVAB bestuurslid en lid van de NVAB-autorisatiecommissie richtlijnen tot 2021. Vanaf eind 2020 ben ik voorzitter van de Commissie NVAB Nascholing voor de BG dagen.
Hans Dam
27 mei - plenair
Als praktiserend bedrijfsarts heb ik me altijd sterk gemaakt voor het behoud van de gezondheid van werkenden in en door het werk. Na mijn loopbaan als uitvoerend bedrijfsarts ben ik doorgegaan met passie voor de ontwikkeling van het vak, voor kennisoverdracht en voor volksgezondheidsvraagstukken. Het project "Rookvrije organisatie" biedt de mogelijkheid om deze passies te combineren.
Jaap van Dijk
27 mei - sessie 10b
Na jaren als bedrijfsarts bij de spoorwegen te hebben gewerkt ben ik nu voornamelijk werkzaam als klinisch arbeidsgeneeskundige cardiologie. Als klinisch arbeidsgeneeskundige word ik dagelijks geconsulteerd over uiteenlopende vragen betreffende hartpatiënten in relatie tot werk. Daarnaast ben ik betrokken bij richtlijnontwikkeling op cardiaal gebied en ben lid van de multidisciplinaire werkgroep hartrevalidatie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.
Han Dijkslag
27 mei - sessie 8
Mijn naam is Han Dijkslag, Consultant/coach bij Effectyf. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben door langdurig verzuim. Hierbij richt ik mij vooral op mensen met NAH, Burn-out en Autisme. Ik zit 15 jaar in de re-integratie branche en daarvoor heb ik in een orthopedagogisch behandelcentrum gewerkt als teamleider op een dagopname. De stap tussen intramuraal en extramuraal. Ik geef veel training en workshops over ASS & Arbeid n.a.v. de methodiek Autiproof werkt. Ik ben woonachtig in Zwolle, maar mijn werkgebied is heel oost en noord Nederland. Voor lezingen etc. reis ik door het hele land.
Leo Elders
27 mei - sessie 7
Leo Elders is meer dan 30 jaar werkzaam als bedrijfsarts. Hij is tevens klinisch arbeidsgeneeskundige en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA). Als voorstander van arbo-curatieve samenwerking ziet hij kansen voor samenwerking met andere beroepsverenigingen op het gebied van opleiding, onderwijs en wetenschap maar ook voor de dagelijkse praktijk.
Erwin Gorissen
27 mei - sessie 4
Erwin Gorissen is sinds 2002 werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg in de regio Amsterdam en in 2010 behaalde hij zijn titel als bedrijfsarts. In de jaren daarna is hij gestart met supervisie van anios en taakgedelegeerden en sinds 2017 is hij ook opleider van aios. Als lid van de commissie Wet-& Regelgeving (CWR) van de NVAB heeft hij actief deelgenomen aan het actualiseren van het standpunt ‘Delegatie van taken' (2018), waar in 2020 het hoofdstuk 'Supervisie' aan toegevoegd is. Erwin is sinds kort mede-eigenaar van Dignus Arbo en hij volgt nog een bachelor rechten.
Gerda de Groene
27 mei - sessie 6
Sinds 2008 werk ik bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) beiden onderdeel van het Amsterdam UMC. Ik houd mij vooral bezig met beroepsgebonden huid- en longziekten. Bij de PMA onderzoeken wij of de gezondheidsklachten door het werk komen, of hoe een werknemer met zijn aandoening zo goed mogelijk aan het werk kan blijven.
Pieter Hoekstra
27 mei - sessie 5
Mijn naam is Pieter Hoekstra (59). In 1984 ontmoette ik VIKTOR FRANKL in Trans II op de Uithof in Utrecht. Deze ontmoeting is zowel persoonlijk als in de helpende relaties voor mij sterk bepalend gebleken. Net als veel van u blijk ik eindeloos nieuwsgierig. Daarom studeerde ik psychologie in o.a. Wenen, verder aan het Nederlandse Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse en psychodiagnostiek in Nijmegen; studeerde af in Naturopath Medicines, Kolkata, India. Eerder behaalde ik het doctoraal examen theologie in Utrecht en het kerkelijk examen (NH).  In 2017 startte ik na vele jaren opnieuw de opleiding in de lijn van Viktor Frankl in Nederland en Vlaanderen. Met NILEA waren we hiermee eerder van 1989-2004 actief. Normaal gesproken worden de studieweekenden gehouden in de sfeervolle Middeleeuwse Abdij van Postel (B). Door de tijdig opgezette digitale leeromgeving hebben tijdens deze Corona-tijd met een steile leercurve volwaardig kunnen doorwerken. Onder het mom 'never waste a good crisis' zijn we nu versneld in staat meer ondersteuning te bieden aan onze collegae (i.o.) in Turkije, Malta, India en naar we hopen binnenkort in Suriname. Nationaal en internationaal heb ik verschillende bestuurlijke functies bekleed in de Logotherapie-wereld; verscheidene publicaties geleverd en geef lezingen over Frankl en de Logotherapie. Naast de andere activiteiten voer ik een vrijgevestigde praktijk.
Maaike Huysmans
27 mei - sessie 3
Als senior onderzoeker van het Kennis Centrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) en het Amsterdam UMC, locatie UMC, houd ik mij bezig met onderzoek naar arbeid en gezondheid. Niet alleen onderzoek ik hoe we kunnen voorkomen dat we ziek worden van ons werk, maar ook hoe we mensen die ziek uitvallen zo goed mogelijk weer naar werk kunnen begeleiden. Hiertoe ontwikkelen we bij de doelgroep passende interventies. Grip op Gezondheid is hier een mooi voorbeeld van.
Liesbeth van der Jagt
27 mei - sessie 7
Liesbeth van der Jagt is andragoloog. Als assistant professor aan UMC Utrecht geeft zij al ruim 20 jaar opleidingen aan artsen op het gebied van begeleidingskunde. Vanuit haar bureau ‘Keijzer en Van der Jagt’ organiseert en geeft zij diverse trainingen en begeleidingstrajecten. Bij het Nederlands Huisartsen Genootschap is zij verantwoordelijk voor de curricula van de twaalf kaderopleidingen. Zij publiceerde diverse artikelen en bijdragen over onderwijs, leiderschap, communicatie en professionele ontwikkeling van artsen.
De Jonge Bedrijfsarts
27 mei - sessie 10a
De Jonge Bedrijfsarts is een netwerk voor aios bedrijfsgeneeskunde. Om ervoor te zorgen dat wij elkaar regelmatig kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen sparren, organiseert De Jonge Bedrijfsarts regelmatig activiteiten over bijzondere onderwerpen.  Door AIOS te prikkelen tijdens deze bijeenkomsten kan De Jonge Bedrijfsarts behoeftes en ideeën over de opleiding tot bedrijfsarts (instituut-overstijgend) inventariseren en uitdragen.  De Jonge Bedrijfsarts is onderdeel van het Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO). Het LOSGIO vertegenwoordigt aios Maatschappij en Gezondheid, Verzekeringsgeneeskunde en Bedrijfsgeneeskunde.
Marlo van den Kieboom
27 mei - sessie 1
In 1994 mij loopbaan als bedrijfsarts bij een grote arbodienst gestart, waarbij ik naast mijn uitvoerend werk, management en kwaliteitstaken heb gedaan. Van 2011 tot 2018 bestuurslid van de NVAB geweest. Vanaf juli 2018 in dienst bij het Kwaliteitsbureau van de NVAB naast mijn uitvoerend werk als zelfstandig bedrijfsarts. Lid van de CWR.
Gijsbert van Lomwel
Directeur NVAB
Gijsbert van Lomwel, geschoold als econometrist, richt zich sinds zijn promotieonderzoek op het verbeteren van dienstverlening in de sociale zekerheid. De rode draad in zijn loopbaan is het beschikbaar en toepasbaar maken van kennis in de dagelijkse praktijk. Voordat hij april 2020 directeur werd bij de NVAB, werkte hij bij het UWV als hoofd Kenniscentrum en bij Achmea Inkomensverzekeringen als manager Strategisch Verzuimmanagement. Daar leerde hij de bedrijfsgezondheidszorg en arbodienstverlening goed kennen.
Joan Luites
27 mei - sessie 9
Joan Luites werkt sinds 1 januari als wetenschappelijk medewerker Richtlijn ontwikkeling bij het kwaliteitsbureau van de NVAB en momenteel betrokken bij de pilot Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Kanker & Werk.  Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als fysiotherapeut, maakte ze de overstap naar de wetenschap. Ze werkte 15 jaar als onderzoeker voor de afdeling orthopedie van de Sint Maartenskliniek, onder andere aan haar promotieonderzoek naar de voorste kruisband van de knie.  De afgelopen 2,5 jaar was ze als postdoc onderzoeker aan het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid betrokken bij de ontwikkeling van de herziene Richtlijn Lage rug en LRS voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Als lid van de kerngroep verzorgde ze naast de projectorganisatie, het inhoudelijke werk, waaronder het literatuuronderzoek, de statistische uitwerking en de richtlijn tekst.
Karen Nieuwenhuijsen
27 mei - sessie 1
In mijn opleiding geestelijke gezondheidskunde bleef arbeid onbesproken. Door promotie onderzoek bij het Coronel Instituut ben ik het belang gaan inzien. Nu doe ik al vele jaren onderzoek naar de relatie psychische klachten en werk. Sinds kort is daar het onderwerp 'overgang en werk' bij gekomen.
Susan Peters
27 mei - plenair
Dr. Susan Peters leidt de Occupational Health groep bij het IRAS. Ze is epidemioloog en internationaal erkend expert op het gebied van beroepsmatige blootstellingskarakterisering. Ze richt haar onderzoek voornamelijk op chronische gezondheidseffecten, zoals kanker, respiratoire aandoeningen en neurodegeneratie. Susan is betrokken bij verschillende (internationale) onderzoeksprojecten, waaronder het Exposome Project for Health and Occupational Research (EPHOR).
Willem Pieter Piebenga
27 mei - sessie 6
Werkzaam als klinisch arbeidsgeneeskundige bij het Polikliniek Mens en Arbeid, Amsterdam UMC, locatie AMC. Tevens werkzaam als bedrijfsarts en opleider bij de Arbo Unie
Frederieke Schaafsma
27 mei - plenair, sessie 3
Hoofd van de Polikliniek Mens & Arbeid, Amsterdam UMC en bijzonder hoogleraar voor de Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde NVAB
Maayke Sluman
27 mei - sessie 10b
Na mijn opleiding tot cardioloog in het St. Antonius ziekenhuis ben ik onderzoek gaan doen naar de socio-economische effecten van het hebben van een aangeboren hartafwijking. Dit deed ik o.a. samen met de helaas veel vroeg overleden prof. Judith Sluiter. Hier is toen mijn samenwerking met het Coronel Instituut begonnen. Sinds 2012 ben ik werkzaam als cardioloog, sinds 2017 met veel plezier in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Van 2018 tot begin dit jaar heb ik dit gecombineerd met een parttime aanstelling als associate professor arbeidsgerichte medische zorg bij het Coronel Instituut. 
Eric Snijder
27 mei - plenair
Hoogleraar moleculaire virologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Houdt hij zich al ruim 30 jaar bezig met de moleculaire biologie en evolutie van coronavirussen, recent natuurlijk vooral met SARS-CoV-2. 
Jannet Terpstra
27 mei - sessie 2
Mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra is in 1996 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie heeft zij oa kennis opgedaan van het Spaanse arbeidsrecht aan de Universidad de Salamanca (Spanje). Sinds 2007 is ze bij Bout Advocaten werkzaam. Zij heeft in 2009 de specialisatieopleiding Groninger Leergang Arbeidsrecht met goed gevolg afgerond en in december 2020 de Grotius specialisatieopleiding Gezondheidsrecht succesvol behaald. Relevante nevenactiviteiten zijn: lid Raad van Toezicht, gastspreker NVAB (kring noord), secretaris Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Noord Nederland Haar specialisaties zijn arbeidsrecht, gezondheidsrecht en onderwijsrecht.
Maaike de Vries
Dagvoorzitter
Dr. Maaike de Vries (1972, gezondheidswetenschapper) is eigenaar van Springh, bureau voor innovatie en strategie in de zorg. Ze is een veelgevraagd spreker/dagvoorzitter en auteur van meerdere bestsellers.