Programma 2020

MAANDAG 2 november                                        Programma in pdf

Klik op de titel (of de naam) om de presentatie, voor zover beschikbaar, te downloaden

09.00     
Opening
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter     

09.10   
Toelichting op deze dag
Jan Willem Peeters, bedrijfsarts, voorzitter CNN
 
09.20     
Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen, voorzitter Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC en Heike Jansen, projectleider Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, Amsterdam
Toelichting: Het rapport van kwartiermaker van Gastel (2017) resulteerde in het inrichten van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Onderdeel van de kwaliteitstafel is het project ‘Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde’. In mei 2019 is dit project gestart om kennisvragen in kaart te brengen. Kennisvragen zijn onopgeloste vraagstukken in de alledaagse praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. In de kennisagenda worden de belangrijkste kennisvragen beschreven, plus een plan van aanpak hoe deze met wetenschappelijk onderzoek in te vullen zijn. In deze duo presentatie wordt ingegaan op de ins & outs van het project.

09.55    
Wetenschap en de vooruitgang van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
Prof. dr. Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en bedrijfsarts bij Amsterdam UMC, Afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam
Toelichting: Het voortbestaan van ons vakgebied staat in relatie tot een constant veranderende maatschappij, ontwikkelingen binnen de geneeskunde en politieke besluiten. Voortbestaan betekent dus ook vooruitgaan in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde door voortdurende kennisontwikkeling en kennisdeling. Frederieke Schaafsma, de nieuwe bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde maakt graag met u kennis en vertelt u haar eerste ideeën over de invulling van deze leerstoel.

10.30
Pauze     

11.00     
Over gebruik en onderhoud van goed gereedschap
Gertjan Beens, bedrijfsarts, voorzitter NVAB en
Hoe wordt kennis goed gereedschap? Resultaten polls
Gijsbert van Lomwel, directeur NVAB
en winnaar Ramazzini-prijs
Toelichting: Gertjan zal de Ramazzini prijs uitreiken en in een korte tour d’horizon stilstaan bij de belangrijkste actualiteiten. Aansluitend zal Gijsbert zijn eerste indrukken en plannen delen.     

11.35     
De Jonge Bedrijfsarts heeft de toekomst. Vooruitblikken op ons vak in 2040
Rick van Steenkiste en Heleen ten Bruggencate, beiden AIOS Bedrijfs-geneeskunde, ‘De Jonge Bedrijfsarts’, onderdeel van LOSGIO, ’s-Hertogenbosch
Toelichting: Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om veranderingen op het sociaal geneeskundige domein.
Door vooruit te blikken kan de bedrijfsarts inspelen op veranderingen en het eigen werkveld vormgeven naargelang de kernwaarden van ons vak. De Jonge Bedrijfsarts schetst een toekomstbeeld waarbij het gedachtegoed van de nieuwe generatie bedrijfsartsen centraal staat.

12.10     
Covid-19 en de consequenties voor het werk van de bedrijfsarts
Prof. dr. ir. Lex Burdorf, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam
Toelichting: De Covid pandemie illustreert treffend hoe een infectieziekte ook als een beroepsziekte kan worden beschouwd. Onderzoek naar Covid in beroepsgroepen laat zien dat de grootste risico’s liggen in beroepen met frequente contacten met derden (horeca, detailhandel) en beroepen met beperkte fysieke afstand tot elkaar en derden (zorg, slachterijen). In andere beroepen, veelal met hoogopgeleiden, kan door thuiswerk het risico op besmetting sterk worden gereduceerd. De gevolgen voor de gezondheid, met name, mentale gezondheid, varieert ook heel sterk tussen beroepen. Op dit moment krijgen burnout, depressie en slapeloosheid onder zorgpersoneel veel aandacht. De grote verschuiving naar thuiswerk heeft positieve en negatieve gevolgen voor de gezondheid, en door de nog sterkere verwevenheid van werk en privé zal het klassieke paradigma van belasting-belastbaarheid niet meer voldoen bij preventie en sociaal-medische begeleiding.

12.45     
Afsluiting ochtend
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter     

12.50     
Pauze

13.50
Onderzoek van lage kwaliteit niet meteen weggooien
Dr. Jos Verbeek, Coordinating Editor, Cochrane Work, Cochrane, Kuopio Finland
Toelichting: Onderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg is niet dik gezaaid. Het is bovendien moeilijker om onderzoek op het werk te doen dan in een ziekenhuis. Het bewijs is daarom vaak van lage kwaliteit. Daar moeten we optimaal gebruik van maken. Hierbij wegen we voor- en nadelen, en kosten en voorkeuren tegen elkaar af.

14.25
Nachtwerk: Risico’s en de nieuwe Richtlijn
Prof. dr. ir. Tjabe Smid, em. hoogleraar arbeidsomstandigheden, Amsterdam Public Health Research Institute, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Toelichting: In Nederland werken 1,3 miljoen mensen ‘s nachts. Nachtwerk leidt tot slaap- en vermoeidheidsproblemen en er is een fors risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Er zijn geen bewezen effectieve maatregelen om deze lange-termijn gevolgen te beperken. Tegen korte-termijn effecten zijn er slechts enkele bewezen interventies. De Gezondheidsraad adviseert daarom nadrukkelijk om minder ’s nachts te werken. In praktijk is nachtwerken deels onvermijdelijk. De nieuwe Richtlijn Nachtwerk van de NVAB geeft informatie over gezondheidseffecten, preventieve maatregelen, PMO, en individuele begeleiding: diagnostiek en interventies.

15.00
Pauze

15.30
Capita selecta: Recente wetenschappelijke ontwikkelingen op ons vakgebied
Deel 1: Flitspresentaties (ex-)promovendi Carel Hulshof
Marjolein Verburgh, Mariska de Wit, Anne Keurentjes, Felicia Los, Margarita Ravinskaya en Ivo Tiemessen

16.00
Deel 2: Videoboodschappen internationale collega’s Carel Hulshof
Stefano Mattioli, Jorma Rantanen en Kurt Hegmann

16.15
Epiloog
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter

16.25
Blijven zagen
Prof. dr. Carel Hulshof, bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, afdeling Public and Occupational Health, Amsterdam UMC, Amsterdam
Toelichting: In 2011 werd Carel Hulshof benoemd tot bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, als eerste op een door de NVAB ingestelde leerstoel. In zijn in 2012 uitgesproken oratie ‘Blijven zagen’  gaat hij in op ontwikkelingen in de wetenschap en de praktijk van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en gaf hij zijn plannen voor de leerstoel weer. In zijn afscheidsrede blikt hij zowel terug als vooruit en zal daarbij aangeven waarom het ook voor de komende tijd belangrijk is te blijven zagen.

17.00
Einde livestream