Nieuws

29 maart

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat aangescherpte privacyregels die per 25 mei 2018 gaan gelden voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. De regels hebben tot doel dat organisaties zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. U krijgt er als bedrijfsarts dan ook zeker mee te maken.

29 maart

Overleg tussen bedrijfsarts en huisarts kan lastig zijn doordat vaak niet bekend is wie de bedrijfsarts van de patiënt is die zich bij de huisarts op het spreekuur meldt. Daarom is de NVAB in samenwerking met het NHG en het RIVM de pilot Patiëntoverleg gestart.

27 maart

Op donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni zijn in Papendal de BG-dagen 2018 met als thema: Preventie naar een andere DiMENSie.

20 maart

In tegenstelling tot verzuimconsulenten of (niet-medische) casemanagers kunnen bedrijfsartsen juist medisch van niet-medisch onderscheiden en daarmee de-medicaliseren als dat nodig is.

14 maart

Per 1 maart zijn de eerste twee opleidingsgroepen aios bedrijfsgeneeskunde bij de SGBO en de NSPOH volgens het nieuwe landelijke opleidingsplan (LOP) van start gegaan.

13 maart

VNO-NCW heeft samen met MKB Nederland een pamflet uitgebracht en aan de Tweede Kamer aangeboden waarin wordt gepleit voor minder strenge regels rond de privacy van zieke werknemers.

8 maart

Het Kwaliteitsbureau NVAB heeft momenteel een vacature voor een projectleider/bedrijfsarts en een vacature voor een medewerker richtlijnontwikkeling.

27 februari

De bedrijfsarts moet strikt professioneel en onafhankelijk kunnen werken. Een opdrachtgever moet de bedrijfsarts in staat stellen te voldoen aan zijn verantwoordelijkheden voor een goede beroepsuitoefening. 

26 februari

Logo CIBGBedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel voor artsen die een vierjarige medische specialisatie hebben gevolgd. Bedrijfsartsen zijn in het BIG-register opgenomen. 

14 februari

Sociaal-geneeskundigen kijken net even anders naar preventie dan hun curatieve collega’s. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws