Nieuws

4 juli

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het medisch handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden.

28 juni

‘Mam, wat eten we?’ Meestal was dat de eerste vraag als ik vroeger na een drukke schooldag thuiskwam. En zo lang het antwoord niet koolraap of witlof was, verheugde ik me op het moment van aanschuiven.

27 juni

​Arbeid vanaf de diagnose meenemen in het hele behandeltraject, als doel én als medicijn, daar werkt arbeidsgeneeskundige Desiree Dona hard aan. Een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is daarvoor onontbeerlijk. Zij sprak hierover met het Bewustzijnsproject.

21 juni

Dankzij nieuwe afspraken vermindert de administratielast voor de basisartsen die bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) als profielarts of aios staan ingeschreven.

7 juni

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt ook in de gezondheidszorg voor, zo blijkt uit een enquête van Medisch Contact. De KNMG vindt dit absoluut ontoelaatbaar. KNMG-voorzitter René Héman: “Het mag niet, het kan nergens en in geen enkele vorm."

5 juni

In plaats van de hoofdlijnenakkoorden per sector moet er één integraal zorgakkoord komen voor de langere termijn. De uitdagingen waar de zorgsector voor staat vragen om 'substantiële' meerjareninvesteringen die verder gaan dan één regeerperiode. Dit bepleiten Henk Bakker, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en René Héman, voorzitter van artsenfederatie KNMG, in een blog op Skipr.

5 juni

De BG-dagen 2018 liggen weer achter ons. U kunt terugkijken op deze dagen met een impressie van gastverslaggever Ton van Oostrum en korte verslagen van plenaire sessies op dag 2 met waar mogelijk de bijbehorende presentatie.

31 mei

Op donderdag 31 mei 2018 nam Paul Smits de Ramazziniprijs in ontvangst uit handen van NVAB-voorzitter Gertjan Beens. De Ramazziniprijs is voor iemand die zich in bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt voor het onderwijs in de arbeid en gezondheid, zowel aan geneeskundestudenten als binnen de beroepsopleiding voor bedrijfsartsen. Paul Smits wijdde zijn werkzame leven aan het verbeteren van opleiding en onderwijs.

29 mei

Goede arbeidsgerelateerde zorg staat niet op zichzelf. In september 2014 publiceerde de SER het advies ‘Betere zorg voor werkenden. Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg’. Daarin onderstreept de SER het belang van samenwerking tussen de curatieve zorg en bedrijfsgezondheidszorg. Naar aanleiding van dit advies kondigde de minister van SZW concrete maatregelen aan ter verbetering van deze zorg. 

Praktijkvoorbeelden

29 mei

Woensdag 23 mei is Evelien van Valen bij de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het onderwerp ‘Schildersziekte: diagnose en beloop’. In haar proefschrift rapporteert ze de incidentie van de schildersziekte in Nederland van 1997 tot 2017 en evalueert een screeningsprogramma voor Nederlandse schilders.

Pagina's

Abonneren op Nieuws