Nieuws

13 maart

VNO-NCW heeft samen met MKB Nederland een pamflet uitgebracht en aan de Tweede Kamer aangeboden waarin wordt gepleit voor minder strenge regels rond de privacy van zieke werknemers.

8 maart

Het Kwaliteitsbureau NVAB heeft momenteel een vacature voor een projectleider/bedrijfsarts en een vacature voor een medewerker richtlijnontwikkeling.

27 februari

De bedrijfsarts moet strikt professioneel en onafhankelijk kunnen werken. Een opdrachtgever moet de bedrijfsarts in staat stellen te voldoen aan zijn verantwoordelijkheden voor een goede beroepsuitoefening. 

26 februari

Logo CIBGBedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel voor artsen die een vierjarige medische specialisatie hebben gevolgd. Bedrijfsartsen zijn in het BIG-register opgenomen. 

14 februari

Sociaal-geneeskundigen kijken net even anders naar preventie dan hun curatieve collega’s. 

13 februari

Bedrijfsartsen (NVAB) steunen samen met artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) en verzekeringsartsen (NVVG) de aangifte tegen de tabaksindustrie.

5 februari

De richtlijn Zwangerschap, Postpartumperiode en Werk is een begeleidingsrichtlijn voor het bedrijfsgeneeskundig handelen in de spreekkamer van de bedrijfsarts, met expliciete aandacht voor arbocuratieve samenwerking.

1 februari

Klip en klaar brengt Gertjan Beens naar voren wat hij als zijn belangrijkste taak ziet "het bestendigen van het kwaliteitsbeleid van de NVAB en het versterken van de kerntaak van de bedrijfsarts: voorkómen dat mensen ziek worden van hun werk". 

31 januari

Taken en handelingen van de bedrijfsarts kunnen worden overgedragen, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de bedrijfsarts liggen. Voor het leggen van de eindverantwoordelijkheid bij een andere functionaris is aanpassing van de wet vereist.

 

11 januari

De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn vanaf heden formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws