Nieuws

19 april

In de ouderenzorg wordt keihard gewerkt. NVAB-voorzitter Jurriaan Penders pleit voor duurzaam personeelsbeleid, zoals preventief medisch onderzoek, voor medewerkers in de oudernzorg.

19 april

Voor mensen met kanker is maatwerk nodig bij terugkeer naar werk. Dat vertellen David Bruinvels en Tomas Rejda, beiden bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, in een uitzending van BETER (BNR).
 

4 april

De reacties tijdens de consultatieronde eind 2016, waarop ook de NVAB reageerde, waren aanleiding om het ontwerp van het Arbeidsomstandig-hedenbesluit aan te passen.

28 maart

Ook dit jaar presenteerde de NVAB het vak van de bedrijfsarts op de KNMG-Carrièrebeurs in Den Bosch. 

22 maart

Duurzaam inzetten van werk-nemers heeft bij een aantal bedrijven al de hoogste prioriteit. En niet onterecht. De NVAB liet al eerder weten zich zorgen te maken over de gevolgen van het verhogen van de AOW-leeftijd. 

9 maart

De afgelopen drie jaar werkten de drie sociaal geneeskundige verenigingen KAMG, NVVG en NVAB aan verdere professionalisering van de opleiding tot sociaal geneeskundige. 

6 maart

Als een opdrachtgever de bedrijfsarts niet in staat stelt zijn verantwoordelijkheden voor een zorgvuldige ziekteverzuimbegeleiding waar te maken, dan moet de bedrijfsarts zich beraden op zijn positie. 

2 maart

Afbeeldingsresultaat voor logo zemblaNaar aanleiding van de uitzending van Zembla over Ciran adviseert de NVAB bedrijfsartsen bij verwijzing naar een vestiging van Ciran de aanbevelingen uit de NVAB-leidraad ‘ Verwijzen door de bedrijfsarts’ te volgen. 

16 februari

De bedrijfsarts verwijst op medisch inhoudelijke en sociaal geneeskundige gronden en alleen als de verwijzing een toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van zorg. Verwijzing door de bedrijfsarts vindt alleen plaats na overleg met en toestemming van de werknemer. 

16 februari

Tijdens de Alles is gezondheid-conferentie heeft de NVAB, samen met 18 andere partijen de Depressiedeal getekend. De 19 partijen committeren zich om het Meerjarenprogramma Depressiepreventie uit te voeren dat minimaal vijf jaar zal duren.

Pagina's

Abonneren op Nieuws