Nieuws

1 februari

Klip en klaar brengt Gertjan Beens naar voren wat hij als zijn belangrijkste taak ziet "het bestendigen van het kwaliteitsbeleid van de NVAB en het versterken van de kerntaak van de bedrijfsarts: voorkómen dat mensen ziek worden van hun werk". 

31 januari

Taken en handelingen van de bedrijfsarts kunnen worden overgedragen, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de bedrijfsarts liggen. Voor het leggen van de eindverantwoordelijkheid bij een andere functionaris is aanpassing van de wet vereist.

 

11 januari

De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn vanaf heden formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. 

10 januari

Werknemers die na een advies van hun eigen bedrijfsarts een second opinion wensen, kunnen hiervoor terecht bij deze landelijke pool om zelf de second opinion bedrijfsarts van hun voorkeur kiezen.

3 januari

Werkgevers moeten goed preventief beleid maken, zorg bijvoorbeeld voor goed loopbaanbeleid. Een gezonde, gelukkige werknemer is namelijk minder vaak ziek.

20 december

Om gezond & veilig werken bij organisaties te bevorderen ontwikkelde het ministerie van Sociale Zaken het programma Zelfregulering Gezond & Veilig Werken. 

18 december

Met deze landelijke pool is één centraal punt ingericht voor het uitvoeren van second opinions. Leden van OVAL, KoM en ZFB kunnen zich aansluiten bij de pool. 

7 december

Arbeidsgerichte medische zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is de dragende gedachte van het KNMG-visiedocument ‘Zorg die Werkt’.

27 november

Gezond tot aan het pensioen met een game… en een beetje hulp van de bedrijfsarts. Dat is de uitkomst van het promotie-onderzoek van bedrijfsarts Tessa Kouwenhoven-Pasmooij. 

24 november

De nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens geeft patiënten meer regie over hun medische gegevens.

Pagina's

Abonneren op Nieuws