Nieuws

8 juni

Op initiatief van de NVAB en de NVVG ontwikkelde de KNMG een visie op de toekomst van de arbeidsgerichte medische zorg. Vandaag wordt het visiedocument ‘Zorg die werkt’ gepubliceerd en op het jaarcongres van de NVAB gepresenteerd.

18 mei

Jaarlijks hebben 50.000 vrouwen in Nederland ervaringen die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie. Bedrijfsarts Monique van Beukering in gesprek met BNR. 

26 april

Op 5 april vond de algemene ledenvergadering plaats. Een korte terugblik.

26 april

NVAB en OVAL hebben een voorstel gedaan tot het opzetten van een collectief initiatief voor een pool met ‘second opinion-bedrijfsartsen’.

26 april

De NVAB heeft een werkgroep ingesteld om het ‘functie- en competentieprofiel Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB)’ vast te stellen.

25 april

UWV heeft de werkwijzer Poortwachter gepubliceerd: de opvolger van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’. 

20 april

De terugblik op 2016 brengt een positief gevoel voor de bedrijfsarts en de NVAB. Als bedrijfsarts kun je echt het verschil maken. 

20 april

De NVAB reageert op het rapport van de kwartiermaker ‘Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen’, dat minister Asscher deze week heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. 

20 april

De NVAB-Commissie Beroepsziekten gaat bekijken of er wijzigingen nodig zijn in het NVAB-standpunt (uit 2015) over het melden van beroepsziekten. 

20 april

Over de voorgestelde wijziging van de Wet WIA en de Wet SUWI vond een internetcosultatie plaats. de NVAB heeft gereageerd op de voorgestelde wijziging. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws