Van maximale betekenis zijn én blijven voor zo veel mogelijk werkenden

NVAB-koers voor de bedrijfsgeneeskunde

4 kernthema's voor de bedrijfsgeneeskunde

 

 

De beroepsbevolking en het aantal beschikbare bedrijfsartsen groeien de komende periode steeds verder uit elkaar. Na grote wervings- en opleidingsinspanningen in de voorbije jaren is dit helaas de realiteit die we onder ogen moeten zien. Dat dwingt tot nieuwe keuzes, want bedrijfsartsen willen van maximale betekenis zijn én blijven voor zo veel mogelijk werkenden.
In nauw overleg met haar leden stippelde de NVAB een nieuwe koers uit voor de bedrijfsgeneeskunde. De nieuwe koers herschikt de prioriteiten binnen het vak door sociale geneeskunde en bedrijfsgeneeskundig organisatieadvies voorop te zetten.
Voorzitter Boyd Thijssens: ‘Er zijn zoveel dingen die we kunnen doen om gezond werken te bevorderen en langdurige ziekte te voorkomen. Waar het om gaat is dat de bedrijfsarts er voor álle werkenden moet zijn, ook de toekomstige.’
 
Over de uitkomst gaan we graag met alle belanghebbenden in gesprek: hoe kunnen we samen het best werken aan gezond werken?

Download de koers

Download de NVAB-koers voor de bedrijfsgeneeskunde

Persbericht: Bedrijfsartsen gaan voor maximale impact op gezond werken

Van maximale betekenis zijn én blijven voor zo veel mogelijk werkenden. Dat is de ambitie die bedrijfsartsen uitspreken in de nieuwe koers voor de bedrijfsgeneeskunde die we vandaag op het jaarlijkse congres BG-dagen presenteren. De nieuwe koers zet sociale geneeskunde en bedrijfsgeneeskundig organisatieadvies voorop. Voorzitter Boyd Thijssens: ‘Er zijn zoveel dingen die we kunnen doen om gezond werken te bevorderen en langdurige ziekte te voorkomen. Waar het om gaat is dat de bedrijfsarts er voor álle werkenden moet zijn, ook de toekomstige.’

Lees het hele persbericht

Zie ook

Trots, medischcontact.nl

Hoe ziet de bedrijfsarts van de toekomst eruit?, tbv-online.nl

Nieuwe koers, nieuwe stijl

Parallel aan de dialoog in de vereniging werkten we aan een nieuwe uitstraling van onze vereniging. Deze nieuwe stijl kom je in de komende periode steeds vaker tegen, met als slotstuk de lancering van de nieuwe website rond de zomer. 

NVAB. Werken aan gezond werken.

Uitnodiging

Op de weg van visie naar realiteit liggen nog tal van uitdagingen. We bereiken ons doel niet van de ene op de andere dag. En samenwerking en overleg met alle belanghebbenden is onmisbaar. We willen samen optrekken. Als vertegenwoordiger van de beroepsgroep nodigt de NVAB daarom alle belanghebbenden uit om in gesprek te gaan over de uitdagingen en mogelijke oplossingen. Hiervoor organiseren we verschillende vormen om met elkaar van gedachten te wisselen. 

Landelijke dialoog: Branche- en beroepsverenigingen, organisaties van werkgevers en werknemers en andere landelijke spelers zijn van harte welkom bij de rondetafelconferentie die we later organiseren. 

Regionale dialoog: In de dagelijkse praktijk vraagt het uitdragen en realiseren van de nieuwe koers inzet van alle bedrijfsartsen. Onze leden staan voor de uitdaging om in samenspraak met hun werk- en/of opdrachtgevers op zoek te gaan naar hun persoonlijke invulling van de vier kernthema’s. We gaan regionale bijeenkomsten organiseren om dit proces te ondersteunen. 

Data, locaties en gelegenheid tot inschrijven volgen later.

Heb jij belangstelling voor een van beide dialogen en ben je geen lid van de NVAB? Geef je gegevens via dit formulier door, dan houden we je op de hoogte!