Coronavirus en COVID-19

Nederland is gelukkig weer open. We zijn beter tegen het virus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Het virus is nog niet weg, maar er gelden geen coronamaatregelen meer vanuit de Rijksoverheid. Op deze pagina vind je onder meer verwijzingen naar berichten, standpunten en informatie. 

Veelgestelde vragen

De NVAB zet zich in om vragen van bedrijfsartsen over corona te beantwoorden. Voor vragen die meer disciplines raken, werkt de NVAB samen met verschillende beroeps- en brancheverenigingen aan kennisnieuwsbrieven.

Bekijk de veelgestelde vragen en kennisnieuwsbrieven over corona

Corona richtlijnen, leidraden en tools

Leidraad Herstel en re-integratie van werkenden met het Post-COVID Syndroom - voor bedrijfsartsenEr is nog veel onbekend over het beloop en herstel bij COVID-19. Om bedrijfsartsen toch inzicht en onderbouwing te bieden, verzamelt de NVAB de actuele wetenschappelijke kennis over COVID-19 na de acute fase in deze dynamische leidraad. Op 20 juni publiceerden wij een volledig geactualiseerde versie.

Werkhervatting bij post-COVID-syndroom: Tien factoren en vijf werknemersprofielen die het verschil kunnen maken. Het artikel geeft de resultaten weer van het kwalitatieve deel van COVWORKS, een kortlopend onderzoek van in totaal 8 maanden (november 2021-juli 2022). Het heeft tot doel om inzicht te geven in belemmerende en bevorderende factoren bij werkhervatting met langdurige coronaklachten en mogelijke werknemersprofielen.

COVID-19 en werk - tools: Programma van Centrum Werk Gezondheid en C-support, ondersteund door de ministeries van SZW en VWS. Zij ontwikkelen tot 2023 voorlichting en scholing over COVID-19 en werk voor werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, arbozorgprofessionals, zorgprofessionals en andere professionals met belangstelling voor COVID-19 en werk. 

Handreiking Sociaal Economische RaadWerkgevers, werknemers, sociale partners, arbodiensten en -deskundigen en andere actoren hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van verspreiding van het virus op het werk. De Sociaal Economische Raad (SER) ontwikkelde hiervoor een algemene handreiking in het Nederlands en Engels.

Leidraad SMBOngeveer 20% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een of meerdere chronische aandoeningen; Covid-19 populatie at risk. Daarom dient het risico op besmetting op het werk te worden nagegaan en geëlimineerd. Dit betekent een update van de huidige RI&E. Met zes stappen komt de bedrijfsarts, ondersteund door de arbeidshygiënist, tot een adequate individuele risico-schatting op besmetting door terugkeer naar de werkplek. 

LCI-richtlijn (uitvoeringsrichtlijn) COVID-19-vaccinatieInformatie over het vaccineren vind je via de LCI-richtlijn (uitvoeringsrichtlijn) COVID-19-vaccinatie. De richtlijn is geüpdatet in verband met aanvullend advies voor vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten tijdens de COVID-19-vaccinatiecampagne. Daarnaast wordt de handleiding periodiek herzien als andere effectieve vaccins geregistreerd worden. Zie ook de bijlage Zwangerschap, (werk) en COVID-19.

Addendum Werkwijzer PoortwachterDe maatschappelijke gevolgen van de maatregelen rond COVID-19 hebben invloed op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgever in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP). Het UWV publiceerde daarom een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter.

Handreikingen werken met langdurige coronaklachtenHet Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben praktische handreikingen over werken met langdurige coronaklachten opgesteld. De handreikingen zijn bedoeld voor werkgevers, werknemers en zelfstandig werkenden.

Long COVID en aanvragen WIA (UWV)

Werknemers die vanwege Long COVID twee jaar ziek zijn en daardoor niet of minder kunnen werken hebben mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). UWV bepaalt of mensen daarvoor in aanmerking komen. Dat betekent dat UWV steeds meer WIA-beoordelingen doet van mensen met Long-COVID. Hoe doen zij deze beoordelingen en wat betekent dat voor mensen met Long-COVID?

Lees de antwoorden op deze en meer vragen van het UWV

Zie ook feiten en cijfers van C-support

corona.knmg.nl bundelt informatie over corona

KNMG lanceerde het nieuwe COVID-19 platform corona.knmg.nl. Samen met de betrokken medisch-wetenschappelijke verenigingen bundelt het nieuwe platform de actuele informatie over Corona op een eenvoudig doorzoekbare manier. De website doorzoekt richtlijnen en bronnen van medisch-wetenschappelijke verenigingen en organisaties zoals Thuisarts en RIVM. Daarnaast geeft het platform direct toegang tot de onderwerpen en bronnen die voor artsen actueel zijn

Naar corona.knmg.nl

Meer lezen op www.knmg.nl

Mentale gezondheid en corona

Voor veel werknemers is de crisis rond COVID-19 een stressvolle periode. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek, werkindeling en werktijden, ook als een werknemer thuiswerkt. Bekijk meer informatie over hoe je hier zo goed mogelijk mee om kunt gaan.

Internationale bronnen

De hele wereld zit in hetzelfde coronaschuitje. Ook werk krijgt daarbij steeds meer aandacht. Onderstaande pagina's brengen je naar internationale bronnen met informatie over werk en corona/COVID-19, zoals bij de Wereldgezondheidsorganisatie en het IOMSC, de samenwerking tussen beroepsverenigingen van bedrijfsartsen wereldwijd.

Nieuwsberichten rondom corona

17 maart

Nog voor het weekend of op zaterdag ontvangen leden een nieuwsbrief met antwoorden op de meest urgente vragen van arboprofessionals over hoe te handelen in deze tijd. We streven naar snelheid, juistheid en actualiteit.

17 maart

Medisch Contact lanceert in samenwerking met de KNMG en andere partners een speciaal vacatureplatform vanwege de vraag naar extra zorgpersoneel tijdens de coronapandemie. Het is duidelijk dat de druk op zorgmedewerkers groter wordt. En tegelijkertijd bieden zorgprofessionals zich vanuit alle kanten aan om tijdelijk te helpen die druk te verminderen. Dankzij het nieuwe platform kunnen geneeskundestudenten, artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zich opgeven als beschikbaar.

Pagina's

Sneltesten

Om bedrijven praktisch te ondersteunen bij de inrichting van een eigen teststraat, hebben  VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van VWS en de NVAB een website met toolkit en een helpdesk opgezet: werkgeverstesten.nl. Het voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Bedrijfsartsen kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen om antigeen(snel)testen af te nemen bij werknemers in opdracht van hun werkgever.. Lees hier meer over de huidige financiële regeling en het preventief testen van werknemers.