NVAB-reactie op Radar-uitzending: wij staan voor onafhankelijke en professionele bedrijfsartsen

27 februari 2018

In de tv-uitzending van 26 februari jl. liet Radar zien hoe sommige werkgevers omgaan met langdurig zieke werknemers en presenteerden zij een aantal misstanden. De NVAB betreurt het dat leden van haar beroepsgroep gehinderd worden bij goede beroepsuitoefening en werknemers zich benadeeld voelen. De NVAB vindt dat de bedrijfsarts strikt professioneel en onafhankelijk moet kunnen werken, overeenkomend met de normen van de beroepsgroep van bedrijfsartsen.

Onafhankelijk
Een bedrijfsarts is een onafhankelijke specialist met een geneeskundige vervolgopleiding in arbeid en gezondheid. Alleen de titel "bedrijfsarts" is wettelijk beschermd met bijbehorende garanties voor kwaliteit van de beroepsuitoefening. De bedrijfsarts moet als geneeskundig specialist kwaliteit bieden en transparant en toetsbaar handelen volgens richtlijnen en ethische codes. Deze onafhankelijkheid staat los van de wijze waarop de bedrijfsarts wordt gefinancierd.

Verantwoordelijk
De NVAB vindt dat een opdrachtgever de bedrijfsarts in staat moet stellen te voldoen aan zijn verantwoordelijkheden voor een goede beroepsuitoefening. Een bedrijfsarts onder druk zetten om adviezen aan te passen is onacceptabel. Wanneer dit gebeurt, moet de bedrijfsarts zich beraden op zijn positie en onderzoeken of hij mogelijkheden heeft om alsnog de juiste voorwaarden te realiseren. De NVAB kan leden bij dit soort dilemma's morele ondersteuning bieden.

Werknemers
Werknemers kunnen een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Bij vragen of onenigheid over de re-integratie kan de werknemer (of de werkgever) een deskundigen-oordeel bij het UWV aangevragen. Zie voor meer informatie de reactie van OVAL.

Zie ook: 
* Uitzending Radar 26-02-2018 'Zorgen om onafhankelijkheid bedrijfsarts'
* Arboarts is geen synoniem voor bedrijfsarts! (NVAB, 26 februari 2018)
* Randvoorwaarden voor een goede beroepsuitoefening (NVAB) 
* Kernwaarden van de bedrijfsarts (NVAB, 2012)