Kamervragen na Radar-uitzending

24 april 2018

Na de Radaruitzending van 26 februari zijn Kamervragen gesteld over werknemers die onder druk gezet worden door hun werkgever om weer aan het werk te gaan terwijl ze nog niet voldoende hersteld zijn en de positie van de bedrijfsarts daarbij.

De minister heeft deze nu beantwoord. Hij geeft onder andere aan ervan overtuigd te zijn dat veruit de meeste bedrijfsartsen zich onafhankelijk opstellen. Daarbij onderkent hij dat het voor de bedrijfsarts soms niet makkelijk is om de onafhankelijkheid te bewaren, zeker wanneer werkgever en werknemer tegenover elkaar staan. Maar: “Het behoort tot de taak en professionaliteit van de bedrijfsarts om ook onder die omstandigheden een onafhankelijke positie in te nemen.”

De recente maatregelen in het kader van Wijziging van de Arbowet, zoals de invoering van het basiscontract, versterken de positie van de bedrijfsarts. De effecten van deze wetswijziging worden in 2020 geëvalueerd. Op dit moment is de minister niet bereid om de bekostiging van de bedrijfsarts, die nu via werkgevers loopt, te wijzigen.

Lees de volledige beantwoording

Lees ook:

NVAB-reactie op Radar-uitzending: wij staan voor onafhankelijke en professionele bedrijfsartsen