Kwaliteitsbureau NVAB

 

Medewerkers

Directie

Bijzonder hoogleraar

     

dhr. G. van Lomwel (Gijsbert) – directeur

Gijsbert van Lomwel  - directeur

Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde NVAB

Frederieke Schaafsma - Bijzonder hoogleraar 

     

Management- en bestuursondersteuning

(stuur een e-mail)          

Mw. I. Wieman (Ingrid) – managementassistent

Ingrid Wieman - managementassistent

Financiën, kringen en commissies

Mw. G.R.R. Hooper (Girly) – managementassistent

Girly Hooper  – managementassistent

Ledenbijeenkomsten, bestuur

 

 

   

Visitatie 

(Stuur een e-mail)      

Mw. drs. J. Gerritsen (Jacqueline) – projectleider visitatie

Jacqueline Gerritsen – projectleider visitatie

Mw. drs. E. van 't Klooster (Esther) – projectmedewerker visitatie

Esther van 't Klooster –medewerker visitatie

 

Senay Karadag –medewerker visitatie

   

Richtlijnontwikkeling

       

Mw. dr. T. Oosterhuis (Teddy) – richtlijnmethodoloog – coördinator richtlijnontwikkeling

Teddy Oosterhuis –richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek
 

Mw. dr. J.W.H. Luites (Joan) – gezondheidswetenschapper – wetenschappelijk medewerker richtlijnontwikkeling

Joan Luites - wetenschappelijk medewerker 

 

Carel Hulshof

Carel Hulshof (Carel) - em. bijzonder hoogleraar - bedrijfsarts - adviseur richtlijnontwikkeling

   

Beleid en communicatie

       

Mw. drs. S.C.N. Linsen-Akihary (Salmara) – gezondheidswetenschapper – beleidsmedewerker

Salmara Linsen-Akihary - beleidsmedewerker en  coördinator Vraagbaak

 

Daniella Ben-Yosseph - projectleider Arbocuratieve Samenwerking

Daniella Ben-Yosseph -  projectleider
arbocuratief samenwerken

 

Sonja Toren - beleidsmedewerker

Sonja Toren - 
beleidsmedewerker
onderwijs & opleiding

 

Jurgen van der Baan, beleidsmedewerker preventie

Jurgen van der Baan -  beleidsmedewerker preventie

 

 

Mw. M. van Gelderen (Mariska) – communicatieadviseur

Mariska van Gelderen -  adviseur communicatie en ledenbetrokkenheid

 

 

 

Activiteiten

Kwaliteitsbureau NVAB verzamelt vakinhoudelijke kennis, selecteert en bundelt die informatie en maakt die gegevens toegankelijk voor bedrijfsartsen. Het bureau stimuleert daarnaast het toepassen van de richtlijnen door gerichte ondersteuning.

Het ontwikkelen en implementeren van evidence based richtlijnen zijn kernactiviteiten. Hierbij gaat het om richtlijnen specifiek voor het handelen van de bedrijfsarts, maar ook om het inhoud geven van de ‘factor arbeid’ in multidisciplinaire richtlijnen. Naast richtlijnen publiceert het Kwaliteitsbureau ook leidraden en kennisdocumenten voor het handelen van de bedrijfsarts en organiseren en begeleiden wij visitatie van bedrijfsartsen.
 

Organisatie

Het Kwaliteitsbureau van de NVAB valt juridisch onder Stichting NVAB. De Stichting NVAB heeft een Bestuur en een Raad van Toezicht.

Bestuur 
  • Dhr. dr. A.G.C. (Gijsbert) van Lomwel - directeur bestuurder

Raad van Toezicht (de voorzitter plus twee leden van het NVAB-bestuur)

  • Dhr. B. Thijssens (Boyd) - bedrijfsarts - voorzitter
  • Mw. R. Groenveld - bedrijfsarts in opleiding - lid
  • Mw. I. Homeijer - bedrijfsarts - lid

In de statuten van Stichting NVAB is vastgelegd dat deze tot doel heeft om de doelstellingen van de NVAB uit te voeren. Hiermee is de inhoudelijke verbondenheid van Stichting NVAB/Kwaliteitsbureau met de NVAB gewaarborgd.

 

 

Fotografie: Anja Robertus