Kwaliteitsbureau NVAB

Kwaliteitsbureau NVAB biedt bedrijfsartsen houvast bij hun professioneel handelen met als doel de expertise van bedrijfsartsen op een hoger plan te brengen.

Activiteiten

Kwaliteitsbureau NVAB verzamelt vakinhoudelijke kennis, selecteert en bundelt die informatie en maakt die gegevens toegankelijk voor bedrijfsartsen. Het bureau stimuleert daarnaast het toepassen van de richtlijnen door gerichte ondersteuning.

Het ontwikkelen en implementeren van evidence based richtlijnen zijn kernactiviteiten. Hierbij gaat het om richtlijnen specifiek voor het handelen van de bedrijfsarts, maar ook om het inhoud geven van de ‘factor arbeid’ in multidisciplinaire richtlijnen. Naast richtlijnen publiceert het Kwaliteitsbureau ook leidraden en kennisdocumenten voor het handelen van de bedrijfsarts en organiseren en begeleiden wij visitatie van bedrijfsartsen.
 

Organisatie

Het Kwaliteitsbureau van de NVAB valt juridisch onder Stichting NVAB. De Stichting NVAB heeft een Bestuur en een Raad van Toezicht.

Bestuur 
 • Dhr. dr. A.G.C. (Gijsbert) van Lomwel - directeur bestuurder

Raad van Toezicht (de voorzitter plus twee leden van het NVAB-bestuur)

 • Dhr. J.G.F. Beens (Gertjan) - bedrijfsarts - voorzitter
 • Mw. M.P. van Aalst (Mariëlle) - bedrijfsarts - lid
 • Mw. I. Homeijer - bedrijfsarts - lid

In de statuten van Stichting NVAB is vastgelegd dat deze tot doel heeft om de doelstellingen van de NVAB uit te voeren. Hiermee is de inhoudelijke verbondenheid van Stichting NVAB/Kwaliteitsbureau met de NVAB gewaarborgd.

Medewerkers

 • Mw. drs. J. Gerritsen (Jacqueline) - projectleider visitatie
 • Mw. G.R.R. Hooper (Girly) - managementassistent
 • Mw. S. Karadag MA (Senay) - projectmedewerker visitatie
 • Mw. drs. M. van den Kieboom (Marlo) - bedrijfsarts- projectleider
 • Mw. drs. E. van 't Klooster (Esther) - projectmedewerker visitatie
 • Mw. drs. S.C.N. Linsen-Akihary (Salmara) - gezondheidswetenschapper - beleidsmedewerker
 • Mw. Dr. J.W.H. Luites (Joan) – gezondheidswetenschapper – wetenschappelijk medewerker richtlijnontwikkeling
 • Mw. dr. T. Oosterhuis (Teddy) - richtlijnmethodoloog - coördinator richtlijnontwikkeling
 • Mw. I. Wieman (Ingrid) - managementassistent