Bij- en nascholing

Accreditatie van bij- en nascholing verloopt via het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSG). De AbSG is een samenwerkingverband van de NVAB, NVVG en KAMG.
De NVAB neemt deel aan de AbSG in de persoon van Iris Homeijer.

 

Bij- en nascholing
Voor herregistratie is het nodig dat bedrijfsartsen geaccrediteerde bij- en nascholing volgen. Accreditatie van bij- en nascholing verloopt via het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSG). 

Bekijk een overzicht van relevante scholing

 

Aanvragen accreditatie voor nascholing
Een aanvraag voor accreditatie van een bij- of nascholing aanvragen kan alleen door de aanbieder van de scholing worden ingediend. Een verzoek om accreditatie moet minimaal 6 weken voor de uitvoeringsdatum zijn ingediend bij het AbSG.

Zie voor verdere informatie http://www.absg.nl/accreditatie-aanvragen/

 

Aanvragen accreditatie voor nascholing in buitenland
Voor bij- en nascholing in het buitenland geldt dat accreditatie binnen 6 maanden na de scholing aangevraagd kan worden door de bedrijfsarts zelf bij het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbsG), waarbij voorwaarde wel is dat de scholing in het buitenland ook geaccrediteerd is.

Zie voor verdere informatie https://www.absg.nl/accreditatie-aanvragen/buitenlandse-scholing/