Bij- en nascholing

Accreditatie van bij- en nascholing verloopt via het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSG). Geaccrediteerde scholing binnen het eigen specialisme bestaat uit alle door de ABSG en de ABAN geaccrediteerde scholing .KAMG, NVVG en NVAB zijn een 'sociaal-geneeskundige lijstverbinding' aangegaan. Dit houdt in dat bij- en nascholing in alle sociaal-geneeskundige specialismen per definitie relevant wordt geacht voor álle sociaal-geneeskundigen. En dus meetelt als scholing binnen het eigen vakgebied.

Aanvragen accreditatie voor nascholing

Een aanvraag voor accreditatie van een bij- of nascholing aanvragen kan alleen door de aanbieder van de scholing worden ingediend. Een verzoek om accreditatie moet minimaal 6 weken voor de uitvoeringsdatum zijn ingediend bij het AbSG.

Zie voor verdere informatie http://www.absg.nl/accreditatie-aanvragen/

Aanvragen accreditatie voor nascholing in buitenland

Voor bij- en nascholing in het buitenland geldt dat accreditatie binnen 6 maanden na de scholing aangevraagd kan worden door de bedrijfsarts zelf bij het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbsG), waarbij voorwaarde wel is dat de scholing in het buitenland ook geaccrediteerd is.

Zie voor verdere informatie https://www.absg.nl/accreditatie-aanvragen/buitenlandse-scholing/