Leidraad SMB van werkenden met gezondheidsklachten terug naar werk- Covid19

Te downloaden document

Leidraad SMB van werkenden met gezondheidsklachten of behorende tot de hoog risicogroep (populatie at risk) tijdens de Covid-19 tijdperk die terug willen of moeten naar hun werkomgeving & werkactiviteiten. Opgesteld - op basis van good practice - door J.E. Jurgens, bedrijfsarts

Ongeveer 20% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een of meerdere chronische aandoeningen; Covid-19 populatie at risk. Vóór het Covid-19 tijdperk functioneerden zij in hun werkomgeving. Tijdens Covid-19 realiteit lopen zij een verhoogd risico op een ernstig beloop, complicaties of zelfs op overlijden. Daarom dient het risico op besmetting op het werk te worden nagegaan en geëlimineerd. Dit betekent een update van de huidige RI&E.

Door middel van zes stappen komt de bedrijfsarts – ondersteund door de arbeidshygiënist - tot een adequate individuele risico-schatting op besmetting door terugkeer naar de werkplek.