Handreiking inzagerecht nabestaanden

De KNMG-Handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. De handreiking is een samenwerking van de KNMG en Patiëntenfederatie Nederland. 

Zie voor meer informatie incl. de uitgave voor patiënten en nabestaanden, met bijbehorende, handige stroomschema’s het nieuwsbericht 'Handreiking inzagerecht nabestaanden' op de KNMG website.

Lees meer