Beroep

Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op de relatie tussen arbeid en gezondheid. De bedrijfsarts werkt veel samen met andere (para)medische professionals, zowel binnen als buiten de curatieve zorg. Maatschappelijk is het vak relevant, want door de vergrijzende beroepsbevolking, een verhoogde pensioenleeftijd en een toename van het aantal chronisch zieken onder de beroepsbevolking zal de behoefte aan bedrijfsgeneeskundige zorg alleen maar toenemen. Het is een veelzijdig vak, waarin je zowel preventief en curatief bezig bent.

Werken is gezond, maar kan soms ook minder goed of zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid. De bedrijfsarts kan dit in een vroeg stadium vaststellen. Dan is er vaak nog van alles aan te doen. Daarnaast kan de bedrijfsarts bij ziekte en verzuim aangeven wat een werknemer nog verantwoord kan doen, en dat kan de werknemer helpen bij het herstel en bij de hervatting van het werk. De meeste bedrijfsartsen worden ingeschakeld door werkgevers. Een goede werkgever zal graag in de gezondheid van zijn werknemers investeren en daarbij gebruik maken van de bedrijfsarts als adviseur.

Lees verder

Opleiding

Tijdens de 4-jarige opleiding is de 'arts in opleiding tot bedrijfsarts' werkzaam bij een - als opleidingsinrichting erkende - arbodienst. De opleiding is gesplitst in een praktijkopleiding en een cursorisch deel:

  • De 'arts in opleiding tot specialist arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde' (aios bedrijfsgeneeskunde) werkt onder begeleiding van een ervaren collega: de praktijkopleider. De aios krijgt toegesneden praktijkopdrachten om de persoonlijke competenties uit te breiden. In de loop van de opleiding wordt de aios ingezet op een steeds uitgebreider werkterrein;
  • Parallel aan de praktijkopleiding vindt het instituutsonderwijs plaats. Kennis en vaardigheden worden aangeboden in een afwisselend programma van interactieve colleges, vaardigheidstrainingen, moduleopdrachten en thematische werkgroepen. Het cursorisch gedeelte kan worden gevolgd in Utrecht (NSPOH) en in Nijmegen (SGBO).

Er is geen limiet aan het aantal opleidingsplaatsen per jaar. De opleiding wordt betaald door de werkgever van de aios bedrijfsgeneeskunde.

Lees verder

Laatste tweets