Inschrijvingstermijn visitatie

We adviseren in overleg met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten alle bedrijfsartsen om zich minimaal 18 maanden voor hun herregistratiedatum bij ons in te schrijven voor visitatie of vervolgvisitatie. Individuele aanmelders doen er goed aan zich 24 maanden voorafgaand aan de expiratie van hun registratie aan te melden.
De ‘normale’ doorlooptijd voor een visitatietraject is 9 à 12 maanden; daarnaast moet ook tijd worden gereserveerd voor het doen van de herregistratie-aanvraag bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Gebleken is dat door een aantal procedurele omstandigheden de aanmeldingstermijn van 12 maanden ‘voor herregistratie’ te krap is: de herregistratieprocedure start vier maanden voor de expiratiedatum en twee maanden voor die datum dient aan de vereisten voldaan te zijn.

De RGS heeft slechts tijdelijk toegang tot GAIA, nl. de periode van 4 tot 2 maanden voor de expiratiedatum. Wanneer de visitatiepunten in deze periode nog niet zijn bijgeschreven, zijn ze voor de RGS pas de volgende herregistratieronde in te zien, terwijl de gevisiteerde de visitatie wel voor de expiratiedatum kan hebben afgerond.