Gezocht: bedrijfsartsen met hart voor kwaliteit van ICT

Kwaliteit is belangrijk, zeker in de zorg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers en werkgevers kunnen vertrouwen op de beste bedrijfsgeneeskundige zorg? Daarom is er de vijfjaarlijkse herregistratie, waarmee de arts ervoor zorgt dat hij/zij beschikt over actuele kennis en kunde en dit steeds onderhoudt. Nascholing, overige deskundigheidsbevordering (ODB), visitatie en intercollegiale toetsing (ICT) zijn hiervoor de middelen.

Het accrediteren van ICT voor bedrijfsartsen is sinds 2018 een taak van de NVAB. Nu doen we dat nog volgens de eerder door de RGS vastgestelde beleidsregels. Het is echter de vraag of we deze regels in de toekomst willen handhaven. Wat verwacht de NVAB van de ICT-groepen? Welke kwaliteit willen we nastreven? En hoe kunnen we stimuleren dat ICT groepen steeds professioneler te werk gaan? Die vragen willen we graag beantwoorden met hulp en advies uit het veld.

Wat is uw advies?
Daarom zoeken wij nu leden voor de op te richten Commissie ICT en Deskundigheidsbevordering (CID). Deze commissie gaat zich richten  op het professionaliseren van de ICT-groepen  en geeft advies daarover aan het bestuur van de NVAB.

Dus bent u:

  • minimaal drie jaar in het bezit van een geldige registratie als bedrijfsarts;
  • minimaal 16 uur per week werkzaam in de praktijk als bedrijfsarts in de individuele patiënten­zorg en daarmee samenhangende advisering aan bedrijven;

en heeft u:

  • aantoonbare affiniteit met kwaliteit en deskundigheidsbevordering;
  • bij voorkeur kennis van de regelgeving rond herregistratie;

Dan bent u van harte welkom om uw kennis en expertise te delen in deze commissie. Daarnaast verwelkomen we ook graag een aios of net afgestudeerde bedrijfsarts als bijzonder lid.

Wat hebt u eraan?
Het lidmaatschap van een NVAB-commissie vergt tijd en energie, maar levert u ook wat op:

  • U kunt regelmatig van gedachten wisselen met collega’s in een actieve commissie met een duidelijk en herkenbaar resultaat;
  • U kunt invloed uitoefenen op de ontwikkeling van een onderwerp waar u zelf in de praktijk ook mee te maken hebt
  • U doet extra kennis op van inhoudelijke en beleidsontwikkelingen op het terrein van ICT en ODB en bijbehorende terreinen (opleiding en visitatie).
  • U werkt mee aan kwaliteitsverbetering van bedrijfsartsgeneeskunde

Praktisch
De Commissie Herregistratie komt jaarlijks ca. 4 keer bijeen in Utrecht. Reiskosten worden vergoed.
Jacqueline Gerritsen ondersteunt de commissie vanuit het Kwaliteitsbureau NVAB.

Heeft u belangstelling?
Nadere informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij:

  • Iris Homeijer, bestuurslid met portefeuille Herregistratie, voorzitter CID, via e-mail
  • Jacqueline Gerritsen, projectleider Visitatie en Opleiding & onderwijs, tel. 030-2040620 of e-mail

Brief of mail met (korte) motivatie en cv gelieve te richten via e-mail aan Jacqueline Gerritsen

Meer lezen: