Bestuur zoekt versterking Financiële Adviescommissie

Na het volbrengen van zijn tweede termijn zal Ronald Mentink tijdens de najaars-ALV aftreden als lid van de Financiële Adviescommissie (FAC). Het bestuur is nu op zoek naar een nieuw lid voor de FAC.
 
Werkwijze
Op voordracht van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering drie leden in een Financiële Adviescommissie (“FAC”) benoemd. De zittingstermijn per individueel lid is drie jaar en elk lid is eenmalig herbenoembaar.
 
Taken FAC  

  • Het minimaal twee keer per jaar overleg voeren met de penningmeester en de directeur over de (half-)jaarcijfers;
  • Het controleren van de rekening en verantwoording van de penningmeester na afloop van het boekjaar en daarover verslag doen in de algemene ledenvergadering;
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur over de verenigingsfinanciën en daarvan in de eerstvolgende algemene ledenvergadering verslag doen.

Indien u ervaring heeft met financiële zaken en uw expertise ook ter beschikking wilt stellen aan de NVAB kunt u uw belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar nvab@nvab-online.nl o.v.v. ‘vacature FAC’. Wanneer u meer informatie wilt kunt u dat in uw mail aangeven. Er wordt dan contact met u opgenomen. We zien u reactie graag tegemoet!