Informatiebronnen bedrijfsgezondheidszorg

Op deze website vind je onder andere informatie over professionele richtlijnen voor bedrijfsartsen, het vak en de opleiding van de bedrijfsarts. Ook geven wij op deze website antwoorden op veelgestelde vragen over bedrijfsgezondheidszorg (voor iedereen die bij inrichting en uitvoering van deze zorg betrokken is).

Op het SER Arboplatform kun je terecht als werkgever, werknemer of arboprofessional voor advies, kennis en voorbeelden.

Meer bronnen:

Voor werknemers (alfabetisch)

 • Arboportaal: Algemene informatie over gezond en veilig werken, Arbowetgeving, nuttige instrumenten, tips en nieuws. Handige links naar andere organisaties en relevante bronnen.
 • Autoriteit Persoonsgegevens: Met name informatie over de 'zieke werknemer' en gegevensuitwisseling.
 • CNV: Het Christelijk Nationaal Vakverbond behartig de belangen van CNV-leden op het gebied van werk en inkomen.
 • Centrum Werk Gezondheid en C-Support: praktische handreikingen over werken met langdurige coronaklachten opgesteld. De handreikingen zijn bedoeld voor werkgevers, werknemers en zelfstandig werkenden. 
 • C-Support: en stichting die ondersteuning en nazorg biedt aan patienten met Long COVID (bekijk ook de factsheet over PEM(pdf))
 • FNV: komt op voor de belangen van FNV-leden op het gebied van werk en inkomen.
 • Geschillencommissie Arbodiensten behandelt klachten over een arbodienst of een medewerker van een arbodienst. U kunt een klacht indienen als u een conflict heeft met uw arbodienst. Bijvoorbeeld als u zich onjuist behandeld voelt door de arbodienst of ontevreden bent over de klachtafhandeling.
 • Ieder(in): Netwerk voor mensen met een chronische ziekte of beperkingen.
 • Landelijke Pool Bedrijfsartsen voor Second Opinion (LPBSO): voert second opinions uit voor werknemers die via hun werkgever zijn aangesloten bij een arbodienst of bedrijfsarts die lid is van OVAL, KoM en ZFB.
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is de koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz.
 • Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties. 
 • Patiëntenfederatie Nederland - Werken met een chronische ziekte: alle vragen op een rij wat je bij ziekte kunt doen en verwachten rondom werk, ook interessant voor mensen zonder chronische aandoening.
 • UWV voor particulieren verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.
 • Werk en chronisch ziek: Programma’s, projecten, tools, informatiebronnen etc. over werken met een chronische aandoening. De site is gericht op werknemers, ZZP-ers, werkgevers en zorgverleners. 

Voor werkgevers

 • Centrum Werk Gezondheid en C-Support: praktische handreikingen over werken met langdurige coronaklachten opgesteld. De handreikingen zijn bedoeld voor werkgevers, werknemers en zelfstandig werkenden. 
 • MKB Nederland en MKB Servicedesk: ondernemersplatform van MKB-Nederland. Op de MKB Servicedesk staan antwoorden op ondernemersvragen. In elke fase van het ondernemerschap geeft de MKB Servicedesk praktische informatie. 
 • UWV voor werkgevers: verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.
 • VNO-NCW: Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent en duurzaam ondernemings- en vestigingsklimaat.