1. Kring BGZ Zuid-Limburg

Voorzitter: Petra van den Berg

Secretaris: Jil Brouns

Mailadres: nvabkringzuidlimburg@gmail.com

overige bestuursleden:

  • Fred Patelski, penningmeester
  • Suzanne Driessen, beoogd opvolger van de penningmeester per medio 2020
  • Marco Bos, bestuurslid
  • John Stefelmanns, bestuurslid
  • Martin Michels, bestuurslid
  • Ed Aelfers, adviseur

Jaarverslag 2019