De Jonge Bedrijfsarts

"We shape the future"

De Jonge Bedrijfsarts heeft als missie mogelijkheden te creëren voor bedrijfsartsen in opleiding om van elkaar te leren en een betere professional te worden.

Bekijk hier een korte impressie

Download het jaarverslag juli 2018 - juli 2019


Om ervoor te zorgen dat artsen elkaar regelmatig kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen sparren, zal De Jonge Bedrijfsarts regelmatig activiteiten over bijzondere onderwerpen organiseren. Door AIOS te prikkelen tijdens deze bijeenkomsten kan De Jonge Bedrijfsarts behoeftes en ideeën over de opleiding tot bedrijfsarts (instituut-overstijgend) inventariseren en uitdragen.

Ambitie
De Jonge Bedrijfsarts heeft de ambitie om een gemeenschappelijke toekomstvisie van AIOS over bedrijfsgeneeskunde uit te dragen en de stem van de AIOS te laten horen! Hiervoor werkt de De Jonge Bedrijfsarts samen met verschillende partners zoals de NVAB en het LOSGIO. Verbinding en plezier zijn hierbij essentieel!
 
Communicatie
Via LinkedIn delen we alle relevante nieuwsberichten en uitnodigingen voor meetings. Ook kunnen we daar met elkaar in een besloten omgeving discussiëren over de laatste belangrijke onderwerpen. Het is zoals gezegd een besloten groep, dus je moet een verzoek indienen om lid te kunnen worden. 
 
Vragen, ideeën of suggesties?
Heb je vragen, ideeën of andere suggesties? Wil je ook per mail op de hoogte gehouden worden van aankondigingen van nieuwe meetings? Mail naar dejongebedrijfsarts@gmail.com