FAQ: toegang tot de bedrijfsarts

Gerelateerd: Spreekuur

Een werknemer met gezondheidsproblemen vraagt om begeleiding door een bedrijfsarts. Mag de werkgever weigeren?

De werkgever is verplicht tot inschakeling van een bedrijfsarts voor wettelijk gedefinieerde taken. De begeleiding van een werknemer met een gezondheidsprobleem kan daar onder vallen als de werknemer verzuimt, of wanneer er sprake is van een (vermoede) beroepsziekte. Daarnaast kan een werknemer die een ziekte heeft maar daarmee ‘gewoon’ aan het werk is, sinds 1 juli 2017 eisen dat de werkgever een bedrijfsarts ter beschikking stelt voor eventuele adviezen waaraan de werknemer behoefte heeft. Sinds die datum is de gewijzigde Arbowet van kracht en heeft elke werknemer het wettelijk recht om te bedrijfsarts te spreken (arbeidsgeneeskundig/open spreekuur). Zie ook via deze link de website Arboportaal van het Ministerie SZW.

« Terug naar index