FAQ: titelmisbruik

2 vragen en antwoorden
Gerelateerd: Herregistratie

1. Is misbruik van de titel 'bedrijfsarts' strafbaar?

De titel ‘bedrijfsarts’ is in Nederland wettelijk beschermd (Wet BIG). Misbruik ervan is strafbaar en tuchtrechtelijk laakbaar. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn de laatste jaren nogal wat gevallen van titelmisbruik gemeld. IGZ gaat daar strikter op toezien en zal niet nalaten artsen die zich schuldig maken aan titelmisbruik te vervolgen. Bijvoorbeeld door een klacht in te dienen bij een regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Artsen die bedrijfsgeneeskundige taken verrichten zonder als bedrijfsarts geregistreerd te zijn dienen zich in woord en geschrift te presenteren als ‘arts’, ‘basisarts’, of en als dat van toepassing is 'arts in opleiding tot specialist arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde' (aios bedrijfsgeneeskunde). Daarover mag bij de opdrachtgever en de cliënt/werknemer geen misverstand bestaan.

Werknemers of werkgevers doe constateren dat iemand de titel 'bedrijfsarts' onterecht hanteert, kunnen dat melden bij de Inspectie Gezondheidszorg. Een arts die constateert dat een collega een titel onterecht hanteert, wordt geacht dat te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg.

Zoeken in het openbare BIG Register of een arts bedrijfsarts is (specialisme arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde) is heel eenvoudig via deze link.

« Terug naar index

2. Is 'arboarts' een synoniem voor bedrijfsarts?

Arboarts is beslist geen synoniem is voor bedrijfsarts! Bedrijfsarts is een beschermde titel voor sociaal geneeskundige specialisten die na hun artsexamen een vierjarige medische specialisatie hebben gevolgd. Daarna moeten ze zich elke vijf jaar opnieuw registreren door de voldoen aan verplichtingen in nascholing, visitatie en kwaliteitsborging.

Bedrijfsartsen zijn in het BIG-register te vinden als 'arts' met specialisme 'arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde'. Het BIG-register is door iedereen te raadplegen.

  • Een arboarts is een basisarts, zonder verdere opleiding en zeker geen specialist. Als arbodiensten en verzuimbedrijven een arboarts inzetten/verhuren als bedrijfsarts is dat feitelijk misleidend.

N.B. Als een brief ondertekend is met 'arts' of 'arboarts' dan kun je ervan uitgaan dat het geen bedrijfsarts is.

Het is nauwelijks bekend dat de titel arboarts niet beschermd is (zelfs de overheid verslikt zich nog wel eens in de terminologie).

Gerelateerd: Mag een basisarts of arboarts de beoordeling van ziek gemelde werknemers doen?

« Terug naar index