FAQ: medische handelingen

Kan een bedrijfsarts optreden als ‘medische achterwacht’, bijvoorbeeld bij vaccinaties?

Iedere arts is bevoegd tot alle medische handelingen, onder de voorwaarde dat deze ook bekwaam is die handelingen uit te voeren (Wet BIG). (1) Als de bedrijfsarts zich voor bepaalde medische taken niet bekwaam acht, moet hij deze dus weigeren. Iedere arts is zelf verantwoordelijk voor een besluit in deze zin. Een opdracht van een werkgever neemt deze verantwoordelijkheid niet weg. Vanzelfsprekend is het gewenst de grond van een weigering aan de werkgever uit te leggen.

Noten
(1) Art. 36 lid 15 Wet BIG.

« Terug naar index