FAQ: keuringen

2 vragen en antwoorden

1. Mag een bedrijfsarts stralingskeuringen uitvoeren?

Stralingskeuringen zijn voorbehouden aan daartoe bevoegde stralingsartsen.*
Een keuring is verplicht bij A-blootgestelde werknemers, d.w.z. potentieel meer dan 6 mSv blootstelling per jaar (ioniserend). De regelgeving in Nederland is gebaseerd op Europese richtlijnen en verankerd in de Kernenergiewet (een kaderwet waarin alle regelgeving rondom straling is vervat). De Kernenergiewet staat boven de Arbowet, d.w.z. dat bij conflicten of tegenstrijdigheden de Kernenergiewet leidend is.

* Via de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming kun je gegevens vinden over de geregistreerde stralingsbeschermingsdeskundigen en stralingsartsen.

« Terug naar index

2. Waar vind ik als bedrijfsarts informatie over keuren voor het CBR?

Keurt u voor het CBR?

Op 01-11-2017 heeft het CBR met de volgende naamswijzigingen doorgevoerd:

  • Eigen Verklaring is Gezondheidsverklaring geworden
  • Geneeskundig verslag is Keuringsverslag geworden

Verdere informatie vindt u op deze pagina van de website van het CBR

« Terug naar index